پورتفوی

اگر در سر و کار شما با سهام و بورس باشد با اصطلاحی به نام پورتفوی روبرو می شود و این سوال در ذهن شما نقش می بنند که پورتفوی چیست؟

پورتفوی یا پرتفوی به فرانسوی: Portefeuille و به انگلیسی Portfolio به ترکیب سرمایه گذاری افراد در سهام بورس و یا دارایی ها می باشد که سرمایه گذار با خرید سهام متفاوت ریسک سرمایه گذاری خود را کاهش می دهد. بدین ترتیب که جنگ و یا وضعیت بازار و سیاستهای اقتصادی دولتی تاثیر متفاوتی روی سهام شرکتهای می گذارد. بدین ترتیب سرمایه گذار با تنوع بخشیدن به سهام خود ریسک تغییرات قیمتی و افت ارزش سهام را برای خود کاهش می دهد.