بایگانی برچسب: s

بخشنامه جدید بانک مرکزی در مورد نحوه تامین ارز واردات

شماره 99/296346
تاریخ 1399/09/18

کلیه بانک های کشور

احتراماً پیرو بخشنامه شماره ۹۷/۱۷۲۱۰۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۰ و نامه عمومی شماره ۹۹/۹۲۹۲۳ مورخ ۹۹/۴/۳ و با عنایت به تصمیمات جلسه یکصد و هفتاد و هفتم مورخ ۹۹/۸/۶ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ابلاغی طی نامه شماره ۹۰۸۲۹ مورخ ۹۹/۸/۱۲ از سوی معاونت محترم اقتصادی رئیس جمهور، بدینوسیله نحوه تأمین ارز بابت واردات به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:

۱- در کلیه موارد ذیل، تأمین ارز منوط به اخذ تائیدیه گواهی ثبت آماری معاملات ارزی مربوطه از سوی اداره نظارت ارز این بانک خواهد بود.

۲- تأمین ارز به منظور گشایش اعتبار اسنادی / ثبت بروات وصولی اسنادی و انجام حواله ارزی با توجه به گروه کالایی مندرج در ثبت سفارش صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به نرخ رسمی یا از طریق بازار دوم ارز در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما)، ارز حاصل از صادرات خود، ارز حاصل از صادرات دیگران، تهاتر، منابع ارزی واردکننده و منابع ارزی دیگران صورت گیرد.

۳- در مواردی که تأمین ارز از محل صادرات دیگران یا تهاتر صورت می‌پذیرد، آن بانک موظف است متعاقب درج شماره شبای حساب صادرکننده، مبلغ ارز، نرخ ارز مورد معامله و شماره پروانه صادراتی مربوطه در سامانه تأمین ارز با اخذ دستور پرداخت از واردکننده راسا نسبت به انتقال وجه ریالی به میزان مورد معامله به شماره شبای حساب صادرکننده و ثبت اطلاعات آن در سامانه تأمین ارز اقدام نماید. ضمناً تائید مراتب مذکور توسط صادرکننده در سامانه جامع تجارت نیز الزامی است.

۴- در مواردی که تأمین ارز از محل منابع ارزی دیگران صورت می‌پذیرد، آن بانک مکلف است متعاقب درج شماره شبای دارنده ارز یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان، کد ملی / شناسه ملی، مبلغ ارزی، نرخ ارز مورد معامله در سامانه تأمین ارز با اخذ دستور پرداخت از واردکننده راسا نسبت به انتقال وجه ریالی معادل کل مبلغ ارزی معامله شده به حساب دارنده ارز و یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان اقدام نماید. ضمناً تائید مراتب مذکور توسط دارنده ارز در سامانه جامع تجارت نیز الزامی است.

۵- در صورت تأمین ارز از محل منابع ارزی واردکننده در خصوص منابع ارزی واردکننده در خارج کشور لازم است علاوه بر اخذ صورتحساب ارزی مربوطه، نسبت به اخذ سایر مدارک مثبته از واردکننده مرتبط با منابع ارزی واردکننده، از جمله قرارداد انجام کار، قرارداد اجاره، گواهی فروش سهام، گواهی سپرده، گواهی انحصار وراثت و مستندات مربوط به فروش دارایی‌های واردکننده و … و نگهداری تصاویر مدارک مربوطه در سوابق اقدام نماید. ضمناً بابت تمامی موارد لازم است ضمن اخذ و نگهداری تعهدنامه پیوست در سوابق درخواست گواهی ثبت آماری با درج کد ۴۸۷۴۸۳۲ در فیلد بخشنامه در سامانه مربوطه را ثبت و متعاقباً آن بانک نسبت به ثبت اطلاعات درخواستی به شرح فیلدهای موجود در سامانه تأمین ارز اقدام نماید. ضرورت دارد واحدهای بازرسی و مبارزه با پولشویی آن بانک رعایت دقیق دریافت اسناد یادشده توسط شعب خود را به طور مستمر نظارت و کنترل نمایند.

۶- در روش‌های حواله ارزی و برات اسنادی ثبت / ویرایش اطلاعات ابزار پرداخت و به تبع آن صدور اعلامیه تأمین ارز بابت مواردی که تأمین ارز آنها از محل منابع ارزی واردکننده یا ارز حاصل از صادرات خود واردکننده صورت می‌پذیرد، متعاقب و منوط به ثبت اطلاعات مربوطه در سامانه تأمین ارز خواهد بود. همچنین در مواردی که تأمین ارز از محل منابع ارزی دیگران / ارز حاصل از صادرات دیگران یا تهاتر صورت پذیرد، ثبت / ویرایش اطلاعات ابزار پرداخت و به تبع آن صدور اعلامیه ارزی تأمین ارز متعاقب و منوط به ثبت اطلاعات مربوطه و پرداخت معادل ریالی ارز مورد معامله خواهد بود. ضمنا ضروری است در کلیه موارد فوق اعلامیه ارز در حداقل زمان ممکن و حداکثر به میزان گواهی ثبت آماری تائید شده / مجموع ارزش پروانه‌های صادراتی / مجموع ارزش ارز مورد معامله صادر گردد.

مقتضی است ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه از جمله مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی مراتب را به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمائید.

اداری سیاست ها و مقررات ارزی

بانک مرکزی ایران

سیدعلی شعیبی
علی قاسمی

مهلت ارائه اسناد حمل به بانک و مهلت ارائه پروانه گمرکی ورود و ترخیص کالا

99/275036
1399/8/28

بانک ملی ایران مدیریت امور بین الملل، بانک سپه مدیریت امور بین الملل،بانک تجارت مدیریت امور بین الملل، بانک ملت مدیریت امور بین الملل، بانک صادرات ایران مدیریت امور بین الملل، بانک کشاورزی مدیریت امور بین الملل، بانک رفاه کارگران مدیریت امور اعتباری و بین الملل، بانک صنعت و معدن مدیریت امور بین الملل و تجهیز منابع،بانک توسعه صادرات ایران مدیریت امور بین الملل، بانک مسکن مدیریت امور بین الملل، بانک کارآفرین مدیریت امور بین الملل، بانک پارسیان مدیریت امور بین الملل، بانک پاسارگاد مدیریت امور بین الملل،بانک اقتصاد نوین مدیریت امور بین الملل، بانک سامان مدیریت امور بانکداری بین الملل، بانک سرمایه مدیریت امور بین الملل، پست بانک ایران مدیریت امور بین الملل، بانک سینا مدیریت امور بین الملل، بانک انصار اداره کل امور بین الملل، بانک مشترک ایران و ونزوئلا مدیریت امور بین الملل، بانک توسعه تعاون مدیریت امور بین الملل، بانک تجارتی ایران و اروپا شعبه تهران، بانک کارآفرین مدیریت امور بین الملل، بانک شهر مدیریت امور عملیات ارزی، بانک دی معاونت امور بین الملل و ارزی، بانک گردشگری مدیریت امور بین الملل، بانک آینده مدیریت امور بانکداری بین الملل، اداره عملیات ارزی

احتراما پیرو نامه های عمومی شماره 97/451869 مورخ 1397/12/18 شماره 98/43131 مورخ 1398/2/15 و پیروی های مربوطه، شماره 99/10584 مورخ 1399/1/24 و 99/229882 مورخ 1398/4/31 و یا اشاره به نامه شماره 99/م/23229 مورخ 1399/7/9 رئیس محترم دفتر معاون اول رئیس جمهور متضمن دستور معاون اول محترم رئیس جمهرو و نامه شماره 99/م/223786 مورخ 1399/7/20 معاونت بازرگانی داخلی و دبیر کارگروه تنظیم بازار موراد ذیل با رعایت سایر ضوابط و مقررات ارزی جهت اجرا ابلاغ می گردد : ادامه‌ی خواندن

تصویب نامه پرداخت مابه التفاوت ارزی کالاهای ترخیص نشده

اصلاح تصویب نامه شماره 63793/ت55633ھ ـ مورخ 1397/5/16
1397/5/29 ھـ55633ت/70220شماره
اصلاح تصویب نامه شماره 63793/ت55633ھـ مورخ 16/5/1397
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شھرسازی
وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت نفت ـ وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور
وزارت دادگستری ـ وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت جھاد کشاورزی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان میراث فرھنگی، صنایع دستی و گردشگری
بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران ـ سازمان صدا و سیمای جمھوری اسلامی ایران
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
ھیأت وزیران در جلسه 24/5/1397 به استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران، تبصره (3 (ماده (7 (قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب1392ـ و مصوبه جلسه 13/5/1397 شورای عالی ھماھنگی اقتصادی و به منظور ساماندھی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:
 
تصویب نامه شماره 63793/ت55633ھـ مورخ 16/5/1397 به شرح زیر اصلاح می شود:
1ـ بند 5 به شرح زیر اصلاح می شود:
5 ـ در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی پیش از تاریخ 16/5/1397 از طریق بانک یا سامانه نیما پذیرفته شده ولیکن کالای مربوط ترخیص نگردیده است (به جز کالاھای موضوع بند 1 تصویب نامه فوق الذکر) بانک عامل موظف است با اخذ تعھدنامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تأمین تا نرخ ارز بازار (بازار ثانویه) زمان ترخیص کالا، معادل بیست و ھشت ھزار 28.000 ریال به ازای ھر دلار (و متناسب نسبت به دیگر ارزھا) نسبت به صدور اعلامیه تأمین ارز به عنوان گمرک جمھوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نماید. رفع تعھد ارزی برای این گروه
واردکنندگان موکول به ارائه پروانه گمرکی و ھمچنین پرداخت مابه التفاوت مذکور به بانک عامل (و واریز به حساب خزانه داری کل کشور) و حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص می باشد. ادامه‌ی خواندن

ضوابط تامین و انتقال ارز شرکت های حمل و نقل بین المللی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی در راستای سیاست جدید ارزی ضوابط تامین و انتقال ارز بابت هزینه های شرکت های حمل و نقل بین المللی را ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای بندهای (2)، (5) و (12) تصویب نامه شماره 4353‏‏‏‏‏/ت55300 هـ مورخ 22‏‏‏‏‏/1‏‏‏‏‏/1397 هیئت وزیران مبنی بر تبیین سیاست‌های جدید ارزی، تأمین و انتقال ارز بابت هزینه‌های شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به شرح زیر و به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی صرفاً از طریق سیستم بانکی و در صورت عدم امکان انجام حواله ارزی از طریق بانک، با استفاده از خدمات صرافی‌های مجاز و به عاملیت بانک امکان‌پذیر خواهد بود: ادامه‌ی خواندن

ممنوعیت واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور بدون ثبت سفارش

شماره4353/ت55300هـ 1397/1/22
تصویب نامه درخصوص ممنوعیت واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور بدون ثبت سفارش
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت اطلاعات ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه 1397/1/22 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392ـ و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:
1ـ واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع است.
2ـ ارز مورد نیاز کلیه کالاهای ثبت سفارش شده و خدمات از طریق سیستم بانکی و صرافی­های مجاز در چهارچوب مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین خواهد شد.
3ـ واردات بدون انتقال ارز صرفاً در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (38) آیین­نامه اجرایی آن مجاز است.
4ـ ثبت سفارش با ارز متقاضی در چهارچوب دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
5 ـ نرخ ارز به طور یکسان برای همه مصارف ارزی از تاریخ 1397/1/22 بر اساس هر دلار معادل (000ر42) ریال تعیین می شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مدیریت شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و اعمال می گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است طرح عملیاتی شامل دستورالعمل­های مربوط و تکالیف دستگاه­های مختلف را به معاون اول رییس جمهور ارایه نماید و دستگاه­های مذکور نیز مکلف به ارایه گزارش عملکرد دستگاه متبوع به ایشان هستند.
6 ـ کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.
7ـ اجرای تکلیف موضوع بند (6) این تصویب­نامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) می باشد.
8 ـ به استناد مواد (5)، (6) و (13) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392ـ ، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک و تبادل اطلاعات بین آنها تا پایان ماه جاری به ترتیب با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، شناسه و کد رهگیری کالاها ظرف سه ماه با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسی و نظارت در سطح عرضه با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان ماه جاری به طور کامل اجرایی شوند.
9ـ در راستای تسریع در اجرای قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب 1386 ـ نظام بانکی مکلف است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تمهیدات مربوط را در اسرع وقت اجرایی کند و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مسئولیت پیگیری و نظارت بر اجرای این امر را بر عهده دارند.
اجرای توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالی به صورت کامل و مستمر الزامی است.
10ـ مسئولیت اجرایی کردن سامانه پیشرفته اطلاعات مسافرین ( API ) برعهده وزارت کشور (نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذی­ربط را جهت بهره برداری آماده کند و تمامی دستگاه ها موظفند همکاری لازم را به عمل آورند.
11ـ سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهر سازی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظفند اقدامات لازم جهت کاهش تقاضای ارز برای سفر به خارج از کشور را انجام و پیشنهادات مشخص را ظرف یک ماه به معاون اول رییس جمهور ارایه کنند.
12ـ به منظور جلوگیری از خروج سرمایه، حواله ارزی صرفاً می تواند تحت مقررات و نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک­ها و صرافی­های مجاز صورت گیرد.
13ـ عملیات صرافی و معاملات ارزی خارج از چهارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورای­عالی امنیت ملی با آن رفتار می شود و دستگاه­های ذی­ربط (قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) با متخلفان براساس قوانین و مقررات مربوط رفتار می­کنند.
14ـ به منظور مشخص نمودن نحوه اجرا، زمان­بندی و جزئیات اجرایی مربوط به این تصویب­نامه، کارگروهی با مسئولیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضویت وزارتخانه­های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل می گردد. دبیرخانه کارگروه یادشده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و معاون ارزی این بانک دبیر کارگروه است. کارگروه موظف است به صورت هفتگی گزارش اجرای این تصویب­نامه را به رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور و دبیر ستاد اقتصادی دولت ارایه نماید.
15ـ به منظور تأمین مابه­التفاوت نرخ ارز (چهار هزار (000ر4) ریال به ازای هر دلار) جهت تأمین کالاهای اساسی و دارو، مبلغ سی هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر30) ریال از محل درآمد حاصل از یکسان­سازی نرخ ارز تخصیص می­یابد. سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی موظفند سازوکار اجرایی این موضوع را به نحوی تنظیم کنند که تخصیص اعتبار در زمان ورود کالا و ارایه اسناد حمل صورت پذیرد. فهرست کالاهای مربوط توسط وزارتخانه­های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی ارایه خواهد شد.
16ـ ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ده هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز است و ورود مبالغ بیشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع خواهد بود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری
 
 

اصلاح بند (15) تصویب نامه شماره 4353/ت55300هـ مورخ 1397/1/22
شماره8987/ت55300هـ 1397/2/2
اصلاح بند (15) تصویب نامه شماره 4353/ت55300هـ
مورخ 1397/1/22
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت راه و شهرسازی
وزارت اطلاعات ـ وزارت کشورـ وزارت دادگستری ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه 1397/1/29 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب1392ـ و به منظور ساماندهی و مدیریت بازار ارز تصویب کرد:
متن زیر جایگزین بند (15) تصویب­نامه شماره 4353/ت55300هـ مورخ 1397/1/22 می­شود:
15ـ سازمان برنامـه و بودجـه کشـور مکلف است مبلـغ سی هزار میلیـارد (000ر000ر000ر000ر30) ریال به تدریج و از طریق تخصیص تنخواه­گردان در حساب ویژه­ای که نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می­شود، واریز نماید. وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سازوکار ثبت سفارش را به نحوی تنظیم نماید که کالاهای مشمول دریافت یارانه به صورت خودکار در برگ (فرم) ثبت سفارش مشخص و جهت تخصیص یارانه به صورت سیستمی به بانک مذکور ارسال گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یارانه این اقلام را به ازای هر دلار چهار هزار (000ر4) ریال در زمان گشایش اعتبار به بانک عامل از محل اعتبار تخصیص یافته از حساب ویژه مذکور پرداخت می­کند.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

دستورالعمل بانک مرکزی برای خرید و فروش ارز/ واردات و صادرات کالا

97/15244
1397/01/25
در اجرای بندهای 1 ، 2، 4 و 5 تصویب نامه شماره ه55300ت/4353 ورخ 1397/1/22 هیات محترم وزیران، بدینوسیله تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالا و خدمات به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک با رعایت مقررات ارزی به شرح ذیل اعلام می گردد:
1- تامین ارز از طریق سیستم بانکی جهت واردات کالا و خدمت به کشور اعم از مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی پس از انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت و در موارد خدماتی با انجام ثبت خدمت نزد بانک عامل امکان پذیر می باشد.
تبصره 1 : در صورتی که بانک عامل انتقال امکان انتقال وجه را نداشته باشد، آن بانک می تواند از خدمات صرافی خود و یا سایر صرافی های مجاز استفاده نماید. ادامه‌ی خواندن

تصویبنامه درخصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم

تصویبنامه درخصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم
۱۰/۲/۱۳۹۴ هـ۵۰۸۶۶ت/۱۴۹۸۱شماره
تصویبنامه درخصوص عدم شمول حواله های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم
از مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم
وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه ۶/۲/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۶۶۴۱۶/۷۷۰۲/۲۰۰ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
حواله های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب میشود از مصادیق ذکرشده در مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نمیباشد.
معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

رای دیوان عدالت اداری : موضوع اخذ حق تمبر از حواله های ارزی خلاف قانون است

مرجع تصویب: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامه: ۷۶۹
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۴۲۳
رأی شماره ۱۹۶۹هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ حق تمبر از حواله های ارزی خلاف قانون است
۱۵/۱/۱۳۹۴ ۹۳/۵۰۴ شماره
تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۲/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۹۶۹ کلاسه پرونده: ۹۳/۵۰۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پاسارگاد

موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال نامه شماره ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸ـ۱/۳/۱۳۹۲ مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات
۲ـ ابطال نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳ـ ابطال نامه شـماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰ ـ ۹/۶/۱۳۸۸ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
۴ـ ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور
گردش کار: بانک پاسارگاد با مدیریت عاملی آقای مجید قاسمی به موجب دادخواستی ابطال
۱ـ نامه شماره ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸ـ۱/۳/۱۳۹۲ مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات
۲ـ نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
۳ـ نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰ـ۹/۶/۱۳۸۸ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً٬ به استحضار میرساند: ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن مشعر بر تعلق سه در هزار
مالیات حق تمبر نسبت به اوراق برات و فته طلب (سفته) و نظایر آنها بوده که به موجب توضیحات مندرج در باب چهارم قانون تجارت٬ اوراق برات و
فته طلب ماهیت اسناد مالی تجاری داشته و برای صادرکنندگان و ظهرنویسان آن بار حقوقی دارد٬ قابلیت نقل و انتقال به اشخاص ثالث٬ مستقل
بودن از معاملهای که بر مبنای آن صادر شده است٬ ایجاد تعهد و ضمانت و مسؤولیت از خصیصههای بارز این اسناد هستند.
بدین فلسفه با ابطال تمبر امکان واخواست و اقامه دعوای آن در محاکم قضایی میسور میشود. در صورتی میتوان دیگر اوراق را با استنباط و
تعبیر و تفسیر از عبارت (نظایر آن) از مصادیق بارز مفاد ماده ۴۵ قانون مذکور محسوب کرد که واجد کلیه خصوصیات و کاربرد سفته و برات
(رسمی و قانونی و تجاری بودن٬ قابلیت انجام اقدامات حقوقی٬ قابلیت نقل و انتقال به اشخاص ثالث٬ ایجاد تعهد و مسؤولیت) باشند. حال آن
که حوالههای ارزی که اسنادی و غیررسمی و غیرتجاری بوده و نوعی وسیله انتقال در سیستم بانکی است که به موجب آن یک بانک بنا به
تقاضای مشتری از یکی از بانکهای کارگزار خود در داخل و یا خارج از کشور میخواهد مبلغ حواله را به ذینفع پرداخت نمایند واجد هیچ یک از
خصیصههای مذکور نیست٬ این حوالهها صرفاً خدمات مرسوم بانکی محسوب شده است و جنبه دستور پرداخت را دارد در این مقوله بانک فقط
مجری دستورات حوالهدهندگان بوده و چون قابلیت انتقال به غیر را ندارد پس سند تجاری نیست. بانک صرفاً در قبال خدمتی که انجام میدهد
کارمزد معینی دریافت مینماید.

سازمان امور مالیاتی کشور بلاخص اداره کل مالیاتی شمیرانات با تفسیر و تعبیر و برداشت من غیرحق و با استدلالی غیرمنطقی و غیرقانونی از
عبارت (نظایر آنها) مندرج در ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم٬ حوالههای ارزی بانکها را مشمول پرداخت سه در هزار حق تمبر مندرج در ماده
موصوف دانسته طی مکاتباتی با بانکهای کشور درخواست ارسال فهرست حوالههای ارزی مربوط به ثبت سفارش ورود کالا را کرده است. در
صورتی که حسب تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم٬ سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اسناد و مدارک مربوط به درآمد بانکها و
مؤسسههای اعتباری و غیربانکی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه نماید و بانکها نیز مکلفند حسب نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی
عمل نمایند چون در این خصوص مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات رأساً اقدام کرده٬ نقض ماده۲۳۱ قانون مذکور صورت پذیرفته است٬ در صورت عدم
انجام تکلیف نسبت به مطالبه مالیات حق تمبر به صورت علی الرأس اقدام خواهد کرد کما این که در پارهای از موارد به علت عدم دسترسی به
کلیه حوالههای ارزی به صورت غیرقانونی براتهای صادر شده بانکها را به عنوان حوالههای ارزی قرینه قرار داده و تحت عنوان حق تمبر حوالههای
ارزی مطالبه کرده است در حالی که تفسیر ناموجه قانون در غیرموضوع له آن بوده است.

بنا به مراتب و بنا به دلایل مشروحه آتی اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و نامه اداره کل امور مالیاتی شمیرانات در خصوص تعلق حق تمبر به
حوالههای ارزی بانکها برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی آنان است.

الف ـ در تقسیم نامه موضوعی فهرست قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن در باب دوم٬ حق تمبر در
فصل پنجم آن به عنوان دارایی ذکر شده که موارد تعلق مالیات و تعرفه آن در موارد ۴۵ الی ۵۱ تصریح شده است به این معنی که در این جایگاه
اوراق و اسنادی که دارایی تلقی شده و مستقیماً شامل حق تمبر هستند ذکر شدهاند و سایر اوراقی که عنوان دارایی نداشته ولی مشمول
حق تمبر هستند در ماده ۴۷ احصاء شدهاند به این تعریف چون حوالههای ارزی یک دستور پرداخت در سیستم پولی و بانکی است دارایی تلقی
نشده و مشمول حق تمبر نیز نیستند.

ب ـ کلیه وظایف و تکالیف آنها در خصوص ابطال تمبر از قراردادها و اسناد مشابه که بین بانکها و مشتریان آنها مبادله میشود یا از سوی
مشتریان تعهد میشود در ماده ۴۷ مارالذکر در ۸ بند احصاء شده حال آن که حوالههای ارزی از شمول این ماده مستثنی بوده و تکلیفی نسبت
به آن مترتب نیست.

ج ـ از عبارت نظایر آنها چنین به ذهن متبادر میشود که قانونگذار به دلیل عدم پیشبینی دیگر موارد منطبق با ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم
و به علت مشخص نکردن معیار تعیین مواردی که در دایره شمول عبارت نظایر قرار داده نشده از این عبارت استفاده کرده که این امر یکی از
ایرادات وارده بر قانون است زیرا با اتخاذ چنین رویه باب تفاسیر گوناگون و گاه متضاد گشوده میشود به همین استدلال است که اداره کل امور
مالیات شمیرانات به خود این حق را میدهد که زمان کاهش درآمدهای سازمان امور مالیاتی٬ ناشی از کاهش گشایش اعتبارات اسنادی به
دلیل تحریم در جهت تأمین وصولی مالیات٬ در نقش قانونگذار این عبارت را به نفع خود مورد تعبیر و تفسیر قرار داده و امری برخلاف اصل ۱۷۳
قانون اساسی را به مرحله اجراء درآورده٬ زیرا به موجب این اصل٬ شرح و تفسیر قوانین بر صلاحیت اختصاصی مجلس شورای اسلامی قرار داده
شده و قوه مجریه در این مقوله فاقد اختیارات قانونی است. آیا در شرایط موجود ابهام در قانون٬ سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل تابعه
میتوانند در جایگاه قانونگذار ایفای نقش کرده است٬ مراد قانونگذار را از عبارت نظایر آنها به حوالههای ارزی تعبیر و تفسیر نماید. در این راستا
اقتصادی مجلس را مورد مداقه قرار داده و یا از طریق قانونی استفسار به عمل میآورند. در صورتی که چنین امری لحاظ نشده است. بر فرض حق بود که سازمان امور مالیاتی کشور و ادارات کل تابعه به منظور تحصیل واقعیت و رفع ابهام از عبارت نظایر آنها٬ صورتجلسه مذاکرات کمیسیون
محال چنانچه تعبیر و تفسیر سازمان امور مالیات کشور را از عبارت نظایر آنها درست فرض کنیم چون حوالههای ارزی نوعی دستور پرداخت وجوه
ارزی است لذا باید دیگر حوالههای دستوری بانک از قبیل دستور پرداخت چک و حوالههای ریالی و حوالههای انبار را مشمول پرداخت مالیات
دانست در صورتی که چنین رویهای تاکنون معمول نشده است.

دـ از تاریخ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ تاکنون چنین رویهای در خصوص عبارت نظایر آنها در ماده ۴۵ قانون یاد شده
توسط سازمان امور مالیاتی کشور اتخاذ نشده است چنانچه تعبیر و تفسیر سازمان در خصوص حوالههای ارزی٬ قانونی و مقرون به صحت باشد
عدم مطالبه مالیات از سال ۱۳۸۱ (تاریخ اجرای مصوبه) به بعد نیز نقض قانون بوده و مسؤولین مربوط در خصوص این سهل انگاری و عدم رعایت
مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالیاتها باید پاسخگو باشند.

هـ ـ به موجب اصل۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون٬ در نتیجه وضع و برقراری مالیات
منوط به حکم صریح قانونگذار است.

وـ اخیراً رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ و اداره کل امور مالیاتی شمیرانات طی نامه
۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸ـ ۱/۳/۱۳۹۲ اعلام کرده «حسب نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰ص ـ ۹/۶/۱۳۸۸ معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور
حوالههای ارزی صادر شده توسط بانک مشمول حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتها بوده» در حالی که اولاً: اظهارنظر معاونت فنی و حقوقی
و استناد این معاونت به بخشنامه شماره ۱۰۸۷ ـ ۲۵/۵/۱۳۸۳ بانک مرکزی صرفاً در خصوص ابطال تمبر برات بوده و ذکری از حوالههای ارزی
صورت نپذیرفته است. ثانیاً: اظهارنظر معاونت فنی و حقوق سازمان و یا نظریه اداره کل دفتر تشخیص سازمان٬ بدون اخذ نظر مراجع رسمی جنبه
مشورت داشته و برای مراجع مالیاتی لازم الاتباع نیست.

زـ با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن در خصوص وظایف و
اختیارات شورای عالی مالیاتی در باب تهیه آییننامه و بخشنامههای مربوط به اجرای قانون مزبور و همچنین لزوم جلب نظر آن شورا در مورد
آییننامهها و بخشنامههایی که توسط سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی تهیه میشود و تفویض مسؤولیت اظهارنظر درباره شیوههای مطلوب
اجرایی قانون و رفع ابهام هر گونه استنباط و تعبیر و تفسیر از ابهامات موارد و عبارات قانونی توسط اشخاص و دیگر مراجع مالیاتی از مصادیق بارز
دخالت در اختیارات و وظایف قانونی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تلقی شده و فاقد وجاهت قانونی بوده و بر این اساس چون رئیس کل
سازمان امور مالیاتی کشور٬ معاونت فنی و حقوق سازمان ذیربط و برداشت اداره کل مالیاتی شمیرانات در تعبیر و تفسیر و برداشت از ماده ۴۵
بدون رعایت شرایط و ضوابط قانونی مربوط و بدون اخذ نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی منجر به مطالبه مالیات شده٬ از حدود اختیارات
و وظایف مراجع مذکور خارج است و از اعتبار و وجاهت قانونی نیز برخوردار نبوده و مستنداً به قسمت دوم ماده ۱۲ دیوان عدالت اداری قابل ابطال
است.

توضیحاً آن که در نظریه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰ـ ۹/۶/۱۳۸۸ نکات زیر حائز اهمیت خاصی است٬ در این نامه اعلام شده در کلیه مواردی که مراودات
کالا از طریق ثبت سفارش اسنادی اعم از مدت دار یا دیداری صورت میپذیرد و بانکها به استناد دستورالعمل شماره ۱۰۸۷ـ ۲۵/۵/۱۳۸۳ بانک
مرکزی اقدام مینمایند اعم از این که برات به همراه اسناد حمل باشد یا نباشد معاملات مذکور به تبع ماهیت امر مشمول حکم پرداخت حق تمبر
موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور نیز طی نامه شماره
۲۰۰/۲۴۲۹۲ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به عنوان معاونت ارزی بانک مرکزی نظریه فنی و حقوقی سازمان متبوع (موضوع نامه ۵۵۹۹۰/۲۱۰ـ ۹/۶/۱۳۸۸ را
صرفاً در خصوص اعتبارات اسنادی و ثبت بروات اسنادی کماکان نافذ و معتبر دانسته لیکن در خصوص حوالههای ارزی مرقوم داشته است.
با عنایت به این که صدور حوالههای ارزی نیز با دارا بودن ماهیت برات به جای گشایش اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت در امر
واردات میتواند مورد استفاده قرار گیرد٬ لذا در مواردی که حوالههای ارزی صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانک و مؤسسات مالی و اعتباری
جهت حواله به ذینفع مشخص و بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده ۴۵ قانون یاد شده
نبوده است و مشمول پرداخت حق تمبر نیز نمیباشد.

در مواردی که حوالههای ارزی به مفهوم انتقال دین بر ذمه شخص ثالث باشد (از جمله آن که بانک و یا مؤسسات مالی و اعتبار متعهد شوند در
صورت مراجعه ذینفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده ۴۵ یاد شده
بوده و مشمول حق تمبر …. است.
به استحضار میرساند نامه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور (نامه ۲۴۲۹۲/۲۰۰ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲) دارای ویژگیهای زیر است. در این نامه تأیید
کرده نظریه معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور مندرج در نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰ـ ۹/۶/۱۳۸۸ شامل حوالههای ارزی نیست. با
وجود این که در این نظریه هیچ اشارهای به اعتبارات اسنادی نشده بود ولی نظریه جدید (نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲) اعتبارات
اسنادی را هم مانند بروات اسنادی مشمول حق تمبر ماده ۴۵ میکند٬ حال آن که طبق مجموعه مقررات ارزی و رویه های موجود موضوع اعتبارات
اسنادی هیچ گاه مشمول ابطال تمبر مذکور نبوده است. نامه رئیس کل سازمان امورمالیاتی (نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲) تفسیر به
رأی بوده و فاقد نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی است لذا محکوم به ابطال است.
ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت جلوگیری از اطاله کلام نظر اعضاء را به توضیحات کامل در خصوص تعریف حوالههای ارزی و
اختلاف آن با برات و سفته معطوف میدارد.

ز: با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیههای بعدی آن در خصوص وظایف و
اختیارات شورای عالی مالیاتی در باب تهیه آییننامه و بخشنامههای مربوط به اجرای قانون مزبور و همچنین لزوم جلب نظر آن شورا در مورد
آییننامهها و بخشنامههایی که توسط سایر مراجع ذیربط در امور مالیاتی تهیه میشود و تفویض مسؤولیت اظهارنظر درباره شیوههای مطلوب
دخالت در اختیارات و وظایف قانونی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی تلقی شده و فاقد وجاهت قانونی بوده٬ بر این اساس چون اقدام رئیس اجرایی و رفع ابهام٬ هر گونه استنباط و تعبیر و تفسیر از ابهامات موارد و عبارات قانونی توسط اشخاص و دیگر مراجع مالیاتی از مصادیق بارز
سازمان امور مالیاتی کشور و معاونت فنی و حقوقی سازمان ذیربط و برداشت اداره کل امور مالیاتی شمیرانات در تعبیر و تفسیر و برداشت از
وظایف مراجع مذکور خارج است و از اعتبار قانونی نیز برخوردار نبوده و مستنداً به قسمت دوم ماده ۱۲ دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.

ح ـ در خصوص موضوع٬ کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی به موجب نامه شماره ۶۷۳۳/۹۲ک ـ ۱۳/۹/۱۳۹۲ مراتب اعتراض خود را
خدمت رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کرده اند. اصلح آن بود که موضوع توسط سازمان امورمالیاتی جهت اخذ نظریه شورای عالی
مالیاتی به هیأت عمومی آن شورا که حسب ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم در موارد اختلاف و ابهام تنها مرجع صالح مصرح در قانون
مالیاتهای مستقیم جهت اظهارنظر است٬ ارسال و مراتب به کانون بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی نفیاً و اثباتاً اعلام گردید حال آنکه چنین
امری لحاظ نشده است.
بنا به مراتب٬ چون عمل سازمان امور مالیاتی کشور و اداره کل امور مالیاتی شمیرانات در خصوص تعبیر و تفسیر مفاد ماده ۴۵ قانون مالیاتهای
مستقیم مغایر مفاد ماده ۵۱ قانون اساسی و بدون کسب نظریه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی وفق مفاد ماده ۲۵۵ قانون مالیاتهای
اجرایی و اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را داشته٬ ابطال دستور مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات در خصوص مستقیم و مغایر اصل ۷۳ قانون اساسی است و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است لذا درخواست توقف عملیات تشخیصی و
اخذ مالیات حق تمبر از حوالههای ارزی به شرح فوق درخواست توقف عملیات تشخیصی و اجرایی را داشته٬ ابطال نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰ـ
۲۸/۱۲/۱۳۹۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و نامه شماره ۴۳۳ـ ۹/۱/۱۳۹۳ مشاور و وزیر و مدیرکل دفتر وزارت امور اقتصاد و دارایی و نامه
شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰ـ ۹/۶/۱۳۸۸ معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور و دستور مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات در خصوص اخذ
مالیات حق تمبر از حوالههای ارزی به شرح فوق مورد تقاضاست.
رجاء واثق دارد مطالبه مالیات بر اساس استنباط شخصی و تفسیر غیرقانونی از عبارات و الفاظ قانون توسط مراجع فاقد صلاحیت به منزله ایجاد و
رویه و بدعتی است غیرمنطقی و غیراصولی که عواقب ناشی از این امر عدم رعایت قوانین و تکاثر تفاسیر از مواد قانونی را در پی خواهد
متعاقباً مدیرکل امور حقوقی بانک پاسارگاد به موجب لایحه شماره ۴۴۸۴/۹۳/ص۱۲ـ ۱۹/۶/۱۳۹۳ ابطال بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص داشت.»
ـ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور را نیز خواستار شده است:
متن نامه ها و بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۱ـ نامه شماره ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸ـ ۱/۳/۱۳۹۲ مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات:
مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد
با سلام
احتراماً٬ در بازرسیهای به عمل آمده از تعدادی شعب بانکها توسط مأمورین مالیاتی این اداره کل که با اختیارات حاصل از ماده ۲۱۹ قانون
مالیاتهای مستقیم و تفویض اختیار شماره ۷۰۷۰۸/۴۹۳۴/۲۳۰ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۱ ریاست سازمان امور مالیات کشور و نامه شماره ۱۴۸۲۹/۸۹ ـ
۲۸/۱/۱۳۸۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفته٬ مشخص گردید که در خصوص وصول مالیات حق تمبر حوالههای ارزی در بسیاری
از موارد اقدامی صورت نگرفته است؟ لذا از آن جا که این امر نقض اجرای مواد ۴۵ و ۴۹ و ۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم میباشد و اجرای این امر با
توجه به نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰/ص ـ ۶/۶/۱۳۸۸ معاونت فنی و حقوقی سازمان متبوع عنوان بانک مرکزی اداره سیاستها و مقررات ارزی مبنی
بر این که «در کلیه مواردی که واردات کالا از طریق ثبت سفـارش اسنادی اعم از مدت دار یا دیداری صورت میپذیرد و بانکها با استناد به
دستورالعمل شماره ۱۰۸۷/۶۰ ـ ۱۷/۵/۱۳۸۳ آن بانک اقدام مینمایند اعم از اینکه برات به همراه اسناد حمل باشد یا نباشد معاملات مذکور به
تبع ماهیت امر مشمول حکم پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون فوق الذکر میگردند.» تأکید شده است لذا خواهشمند است به منظور
جلوگیری از تضییع حقوق دولت دستور فرمایید مراتب به کلیه شعب آن بانک مؤکداً اعلام گردد تا ضمن همکاری با مأمورین اعزامی این اداره کل٬
نسبت به معرفی کلیه مؤدیان جهت پرداخت مالیات حق تمبر منطقه اقدام نمایند. بدیهی است که عدم رعایت مواد مذکور موجب تعلق جریمه

موضوع ماده ۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم است که بر اساس حکم ماده ۴۹ قانون مذکور به صورت تضامنی در خصوص اشخاص مذکور در ماده یاد
شده لازمالاجراء خواهد بود.ـ مدیرکل امورمالیاتی شمیرانات.»
۲ـ نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰ـ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور:
«جناب آقای کامیاب
معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با سلام:
احتراماً٬ بازگشت به نامه شماره ۳۵۵۹۲۹/۹۲ـ ۵/۱۲/۱۳۹۲ درخصوص «الزام پرداخت حق تمبر موضوع ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم جهت
واردات کالا از طریق اعتبار اسنادی٬ ثبت برات اسنادی و حواله ارزی» موضوع ماده ۴۵ قانون فوق٬ به آگاهی میرساند:
در خصوص واردات کالا از طریق اعتبار اسنادی و ثبت برات اسنادی نظریه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰ـ ۹/۶/۱۳۸۸ معاونت وقت فنی و حقوقی این
سازمان عنوان اداره کل سیاستها و مقررات ارزی کماکان به قوت خود باقی است در خصوص حواله ارزی با عنایت به این که صدور حوالههای ارزی
نیز با دارا بودن ماهیت برات به جای گشایش اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت در امر واردات میتواند مورد استفاده قرار گیرد٬
لذا در مواردی که حوالههای ارزی صرفاً به مفهوم دستور پرداخت به بانک و مؤسسات مالی و اعتباری جهت حواله به ذینفع مشخص و بدون
انجام تعهد خاصی از طرف مقابل انجام گیرد در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده ۴۵ قانون یاد شده نبوده و مشمول پرداخت حق تمبر
نمیباشد.
در مواردی که حوالههای ارزی به مفهوم انتقال دین برذمه شخص ثالثی باشد (از جمله آنکه بانک و یا مؤسسات مالی و اعتباری متعهد شوند در
صورت مراجعه ذینفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند) در این گونه موارد موضوع از مصادیق ماده ۴۵ یاد شده
بوده و مشمول پرداخت حق تمبر نمیباشد.»
۳ـ نامه شماره۵۵۹۹۰/۲۱۰ـ۹/۶/۱۳۸۸ معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور:
«اداره سیاستها و مقررات ارزی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
احتراماً: بازگشت به نامه شماره ۴۲۲۹۱/۸۸ ـ ۲۸/۲/۱۳۸۸ به آگاهی میرساند:
فارغ از نحوه تأمین وجه اسناد حمل توسط واردکـننده٬ مجدداً نظر آن اداره را به مفاد نامه شماره ۸۰۷۰۷ ـ ۶/۱۱/۱۳۸۶ وزیر امور اقتصادی و دارایی
عنوان جناب آقای مظاهری رئیس کل وقت بانک مرکزی٬ معطوف میدارد و مؤکداً یادآور میشود در کلیه مواردی که واردات کالا از طریق ثبت
سفارش اسنادی اعم از مدت دار یا دیداری صورت میپذیرد و بانکها به استناد دستورالعمل شماره ۱۰۸۷/۶۰ ـ ۱۷/۵/۱۳۸۳ آن بانک اقدام
مینمایند اعم از این که برات به همراه اسناد حمل باشد یا نباشد معاملات مذکور به تبع ماهیت امر مشمول حکم پرداخت حق تمبر موضوع ماده
۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ خواهند بود.ـ معاون فنی و حقوقی»
شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص ۴ـ بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور
۲۷/۱۲/۱۳۹۲ :تاریخ
در پاسخ به شکایت شاکی٬ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۰۰/۱۱۳۶۵/۲۸۳ـ ۹۰۰۰ـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۳
توضیح داده است که:
با احترام٬ در خصوص پرونده کلاسه ۹۳/۵۰۴ موضوع دادخواست بانک پاسارگاد به خواسته ابطال نامه شماره ۲۴۲۹۳/۲۰۰ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ رئیس «سلام علیکم:
کل سازمان متبوع و نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰ـ ۹/۶/۱۳۸۸ معاونت فنی و حقوقی وقت سازمان و نامه شماره ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸ـ ۱/۳/۱۳۹۲ اداره
امور مالیاتی شمیرانات به استحضار میرساند:
۱ـ صرف نظر از این که خواسته خواهان ابطال سه نامه اداری در خصوص حواله ارزی و تسری مقررات ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم به آن
بوده که اصولاً بخشنامه تلقی نمیشود تا قابلیت شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری داشته باشد و گر چه در تبیین همین موضوع
بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور صادر و ابلاغ شده٬ شاکی نسبت به آن شکایت نکرده است٬ شرح زیر
توضیحات درباره دلایل توجیهی بخشنامه اخیرالذکر را معروض میدارد:
مطابق تعریف٬ حواله ارزی نوعی دستور پرداخت است که با صدور آن یک بانک به تقاضای مشتری خود به عهده یکی از بانکهای کارگزار خود
درخارج از کشور از او میخواهد مبلغ حواله را به ذینفع آن پرداخت نماید که مطابق بند یک بخشنامه این عملیات بانکی در روال عادی و به
صورت متعارف به وقوع میپیوندد و بدون این که تعهدی در قبال فروشنده (ذی نفع) ایجاد شود صرفاً با دستور مشتری مبنی بر پرداخت وجه به
ذینفع نسبت به ارسال مبالغ اقدام میشود که در این حالت مطابق بند یک بخشنامه مذکور٬ حواله ارزی مشمول پرداخت حق تمبر نیست و در
تأیید این موضوع هدف از درج عبارت «بدون انجام تعهد خاصی از طرف مقابل» در بند یک آن نیز بوده که دستور پرداخت مطلق و غیرمشروط باشد.
۲ـ مطابق بند دو بخشنامه با عنایت به این که صدور حوالههای ارزی به مانند برات میتواند به عنوان یکی از ابزارهای پرداخت٬ مورد استفاده قرار
بگیرد و اختلاف آن با سند تجاری منحصراً در نحوه واریز وجوه ارزی است که از وضعیت پرداخت نقدی وجوه مزبور به واریز حوالهای تغییر مییابد که
در وضعیت حاضر با توجه به برخی قراردادهای غیرمتعارف که بالاخص بعد از تحریم گسترده در سنوات اخیر شایع شده و به واسطه آن بانکها با
توجه به مشکلات ناشی از ارسال و پرداخت وجه فروشندگان با آن مواجه بوده بهنحوی که بانک و یا مؤسسات مالی و اعتباری متعهد میشوند
در صورت مراجعه ذینفع مشخص و ارائه اسناد و مدارک مربوط مبالغ را به وی پرداخت نمایند که صرفاً در چنین صورتی موضوع از مصادیق ماده
۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم بوده و مطابق بند ۲ بخشنامه موصوف و مشمول پرداخت حق تمبر است.
علی هذا با توجه به مطالب مارالذکر و لحاظ مفاد نامههای پیوستی نظر به این که نامههای معترٌضعنه به منظور پاسخ گویی به مکاتبات
واحدهای ذیربط و تبیین تفکیک دستور پرداخت مشروط در شرایط غیرمتعارف از دستور پرداخت غیرمشروط بوده است و آن چه به موجب بندهای
۱ و ۲ بخشنامه موصوف در مقام بیان چگونگی اجرای صحیح حکم قانون به واحدهای مالیاتی ابلاغ شده٬ مغایرتی با قانون نداشته و در حدود
اختیارات مقرر در تشکیلات سازمان امور مالیاتی کشور و آییننامه اجرایی بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی٬ اجتماعی و
فرهنگی است٬ رسیدگی و رد دادخواست مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا٬ مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی٬ با
رأی هیأت عمومی اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
مطابق ماده ۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی ۲۷/۱۱/۱۳۸۰) از اوراق برات٬ فته طلب (سفته) و نظایر آنها نسبت به مبلغ آنها معادل سه در
هزار حق تمبر اخذ میشود و به موجب بندهای ۵ و ۸ ماده ۴۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم از قراردادهای منعقده بین بانکها و مشتریان که
در آن طرفین تعهدات و مسؤولیتهایی را به عهده میگیرند و تقاضای گشایش اعتبار اسنادی در داخل کشور یا برای کشورهای خارج که مورد
موافقت بانک قرار میگیرد٬ معادل ده هزار ریال حق تمبر دریافت میشود. نظر به این که طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
هیچ نوع مالیاتی وضع نمیشود مگر به موجب قانون و با توجه به این که حواله ارزی تنها یک دستور و وسیله پرداخت نوعی خدمات مالی در
سیستم پولی و بانکی کشور است و در واقع بانک بر اساس انجام خدمت برای مشتری با اخذ مبلغی به عنوان کارمزد نسبت به جا به جایی
پول مشتری از یک حساب به حساب شخص دیگری اقدام مینماید و حواله ارزی هیچ کدام از خصوصیات و ویژگیهای برات٬ سفته اعم از سند
تجاری بودن٬ دارایی و اوراق بهادار را دارا نمیباشد تا نظیر برات و سفته تلقی شود٬ بنابراین بخشنامه شماره ۲۳۸۳۸/۲۰۰/ص ـ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ و
نامه شماره ۲۴۲۹۲/۲۰۰ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ رئیس کل سازمان امور مالیاتی و نامه شماره ۵۵۹۹۰/۲۱۰ـ۹/۶/۱۳۸۸ معاون فنی و حقوقی سازمان امور
مالیاتی و نامه شماره ۱۲۵۴/۵۱/۱۴۸ـ ۱/۳/۱۳۹۲ مدیرکل امور مالیاتی شمیرانات که حوالههای ارزی را نظیر برات و فته طلب (سفته) تلقی و
مشمول اخذ سه در هزار حق تمبر اعلام کرده است٬ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تشخیص داده میشود و به استناد
بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ٬۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشوند.
رئیس هیأت عمومیدیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

نحوه استفاده از حسابهای ارزی و حواله های ارزی وارده و ارز نقدی

۵- نحوه استفاده از حسابهای ارزی و حواله های ارزی وارده و ارز نقدی

۵-۱ – نقل و انتقال ارز از محل حسابهای ارزی و نیز صدور حواله های ارزی از محل این حسابها به خارج از کشور مانعی ندارد.

۵-۲ – واریز وجه حواله های ارزی وارده به حسابهای ارزی بلامانع است .

۵-۳ – صدور حواله های ارزی به خارج از کشور از محل حواله های ارزی وارده در وجه ذینفع یا غیر آن مانعی ندارد.

۵-۴ – پرداخت اسکناس از محل حواله های ارزی وارده به ذینفع یا غیر آن درحد مقدورات و از محل منابع ارزی آن بانک بلامانع است .

تبصره : چنانچه متقاضیان با پرداخت نقود بیگانه (بصورت نقدی ) نسبت به گشایش حساب و یا واریز وجه به حسابهای مفتوحه قبلی اقدام نمایند در صورت تقاضای برداشت از حساب ، بانکها موظفند وجه مذکور را عینا ” به ارز وصول شده و یا سایر ارزهای جهانروا و از محل منابع ارزی آن بانک با موافقت متقاضی به حساب وی واریز و یا پرداخت نمایند . در این رابطه تاکید می نماید اخذ هر گونه تعهد از مشتریان مبنی بر پرداخت ارز در حد مقدورات یا معادل آن به ریال به نرخ رسمی در خصوص اینگونه حسابها ممنوع است

۵-۵ – پرداخت نقدی از محل حسابهای ارزی و حواله های وارده به اشخاص ثالث بادرج مراتب درگذرنامه بمنظور خروج ازکشور یا انتقال آن بلامانع می باشد.

۵-۶ – حواله های ارزی وارد ه درصور ت درخواست دارند ه حواله مبن ی بر تبدی ل ب ه ار ز دیگری ، با درنظرگرفتن نرخ خرید ارز موضوع حواله در روز مراجعه ذینفع حواله به ریال تبدیل و چنانچه ذینفع حواله درخواست استفاده از وجه حواله بصورت ارز از قبیل واریز به حساب ارزی ، صدور حواله ، چک بانکی ، چک مسافرتی و یا دریافت ارز بصور ت اسکناس را داشته باشد، معادل ریالی حاصله به نرخ فرو ش ارز روز مراجعه مجددًا به ارز مورد درخواست تبدیل و در اختیار ذینفع قرارگیرد.

۵-۷ – ورود و خروج ارزهای مجاز اشخاص از طریق سیستم بانکی به هر میزان مجاز می باشد.

۵-۸ – ورود ارز توسط هرمسافر از خارج و یا ازمناطق آزاد تجاری صنعتی به سرزمین اصلی به صورت اسکناس تا سقف پنج هزار دلار و یا معادل آ ن به سایر ارزها مجازمی باشد . برای ورود اسکناس بیش از پنج هزار دلار ،مسافر باید در مبادی ورودی اظهارنامه ارزی تکمیل و اطلاعات مربوطه نیز توسط بانک ثبت گردد.

۵-۹ – خروج اسکناس به خارج ازکشور (از سرزمین اصلی ) و یا مناطق آزاد تجاری – صنعتی تا سقف پنج هزاردلار و یا معادل آن به سایر ارزها مجاز می باشد خروج بیش ازمیزان تعیین شده موکول به ارایه اظهار نامه ارزی (موضوع بند ۸-۵) و یا اعلامیه بانکی مربوط (و یا هر سند بانکی که مبین پرداخت وجه بصورت اسکناس از محل حساب ارزی و یا فروش ارز باشد )توسط مسافر خواهد بود.

۵-۱۰- واریز نقدی به حساب ارزی و یا حواله آن حداکثر تا سقف پنجهزار دلار بلامانع می باشد. همچنین واریز نقدی به حساب ارزی و یا حواله آن بیش از سقف پنج هزاردلار مشروط به رعایت قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مربوط بلامانع است.

۵-۱۱- ضوابط و دستورالعملهای مربوط به حسابهای ارزی مشمول حسابهای ارزی مفتوحه بین بانکی نمی گردد و اینگونه حسابها از اجرای این دستورالعملها مستثنی هستند.

د – واردات از طریق حواله

د – ١) واردات کتب و نشریات خارجی
خرید کتب و نشریات پس از کسب مجوزهای لازم بشرح ذیل امکانپذیر میباشد.
۱- خرید کتب خارجی تا معادل ده هزار دلار آمریکا با خرید ارز از آن بانک و یا از محل ارز متقاضی از طریق حواله نقدی مستقیمًا در وجه ذینفع بلامانع است. در اینصورت اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر ارایه مدارک ورود ظرف مهلت شش ماه از تاریخ انتقال وجه الزامی است . خرید کتب بیش از ده هزار دلار تنها از طریق افتتاح اعتبار اسنادی امکان پذیر است.
تبصره : ورود کتب و نشریات علمی بصورت دیسکت ، لوح فشرده و میکروفیش و … مشمول مقررات ورود کتب خواهدبود.
۲- خرید نشریات ، حق آبونمان به هر میزان از طریق حواله مستقیمًا در وجه ذینفع بلامانع است .
تبصره : اخذ تعهد جهت انتقال وجه بابت حق اشتراک (آبونمان) ضرورت ندارد.
۳- نحوه تسویه و رفع تعهد خرید کتب ونشریات از محل ارز خریداری شده از آن بانک .
۳-۱- سازمانها ، دانشگاهها ، مراکز علمی و تحقیقاتی و کتابخانه ها در مقابل ارایه مدارک ورود یا صورتمجلس تحویل کتب ونشریات که به امضاء رئیس یا معاون ذیربط رسیده باشد .
۳-۲- سایر متقاضیان درمقابل ارایه هرگونه مدرک حاکی از خرید.
۴- مجوز های قانونی
۴-۱- ورود کتب و نشریات پزشکی :در تهران (دفتر تهیه و توزیع کتب و نشریات پزشکی – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) در شهرستانها با مجوز رؤسا یا معاونین دانشگاههای علوم پزشکی
۴-۲- ورود کتب و نشریات علمی و فنی غیر پزشکی:
در تهران و شهرستانها با مجوز دانشگاهها و یا مراکز آموزش عالی با امضای رئیس یا معاون دانشگاه / مراکز آموزش عالی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۴-۳- ورود کتب و نشریات فرهنگی ، هنری ، سیاسی ، معماری ، خبری ، ورزشی و تجاری. با مجوز اداره کل مطبوعات و رسانه های خارجی – وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی

د – ٢) خرید کالا
واردات کالا از طریق حواله با کسب مجوزهای قانونی و طی مراحل ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوط تا معادل مبلغ پانصد هزار دلارآمریکا به نرخ رسمی برای هر فقره ثبت سفارش (به صورت یکجا و یا به دفعات) در قبال ارایه پروفرما، ثبت سفارش و بیمه نامه بلامانع است.
تبصره ١: برای موارد بیش از سقف مبلغ فوق، کسب مجوز از این بانک الزامی است.
تبصره ٢: پذیرش اسناد صادره مقدم بر تاریخ ثبت سفارش جهت انجام حواله بلامانع می باشد.
تبصره ٣: اسناد مثبته ورود کالا شامل بارنامه، سیاهه تجاری، گواهی مبدا و گواهی بازرسی کالا طبق بخش دوم مجموعه مقررات ارزی بوده و جهت رفع تعهد نیز ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا ظرف حداکثر ۶ ماه الزامی است.
تبصره ۴ :چنانچه مشتری جهت انجام حواله اسناد مثبته فوق و پروانه ترخیص قطعی صادره بعد از تاریخ این بخشنامه را به آن بانک ارائه نماید، فروش و انتقال ارز به نرخ رسمی بلامانع بوده و ضرورتی به اخذ وثیقه نمی باشد.