بایگانی برچسب: s

واردات و صادرات ماده شیمیایی داینوزب با کاربرد صنعتی

60/158950
1396/07/16
سازمان صنعت معدن و تجارت 31 استان و جنوب استان کرمان
با سلام
به پیوست تصویر نامه مشاره 96/24575 مورخ 1396/07/04 سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص عدم نیاز به مجوز دفتر آب و خاک سازمان حفاظت از محیط زیست جهت واردات و صادرات ماده شیمیایی داینوز ب با کاربرد صنعتی مشمول کنوانسیون روتردام با ردیف تعرفه 29089100 اطلاعا و اقدام بازم با رعایت کامل مقررات مربوطه ارسال می گردد.
شایان ذکر است داینوزب با کاربرد کشاورزی ( سم شیمیایی ) نیازمند اخذ مجوز از سازمان حفظ نباتات می باشد
علی علی آبادی فراهانی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
ادامه‌ی خواندن

فهرست واردات کالاهای مربوط به کالاهای کشاورزی و نباتی که نیاز به مجوز کتبی از سازمان حفظ نباتات دارد

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه فهرست واردات کالاهای مربوط به کالاهای کشاورزی ونباتی که نیاز به مجوز کتبی از سازمان حفظ نباتات دارد(اردیبهشت96)
تاریخ 96/2/17
شماره بخشنامه 96/210/6300
مرجع صدور دفتر قوانین مقررات صادرات واردات
تصویر اصل بخشنامه

 

فصل 8 – میوه های خوراکی ؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

یادداشت‌ها.
1 ـ این فصل شامل میوه غیرخوراکی نمی‌شود.
2 ـ میوه‌های سردکرده باید در همان شماره‌های مربوط به میوه‌های تازه طبقه‌بندی شوند.
3 ـ میوه‌های خشک کرده مشمول این فصل ممکن است جزئاً دوباره آبدار شده (Rehydrated) یا برای مقاصد ذیل عمل آمده باشند:
الف ـ برای حفاظت یا پایداری اضافی (برای مثال از طریق عمل حرارتی معتدل، گوگردی‌کردن، افزودن اسید سوربیک یا سوربات پتاسیم)،
ب ـ‌ برای بهبود بخشیدن یا حفظ وضع ظاهری آنها (برای مثال، از طریق افزودن روغن نباتی یا اضافه نمودن مقادیر کمی شربت گلوکز)،
مشروط براینکه خصوصیت میوه‌های خشک کرده را حفظ کرده باشند.
مندرجات ذیل یادداشت فصل 8
1ـ ورود هر نوع میوه تازه مشمول این فصل موکول به رعایت ماده 11 قانون حفظ نباتات مصوب 1346 است.
2ـ ورود محصولات مشمول این فصل به صورت خشک‌کرده، کنسرو شده، محفوظ شده، پخته شده، یخ‌ زده و امثالهم موکول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب 1346 است.
3- ورود بذر و نباتات که در اسناد صدور کشور مبدأ مشخصاً دست‌ورزی‌شده محسوب می‌شوند یعنی با تغییرات ژنتیکی تولید شده‌اند از لحاظ بررسی خطرات زیست‌محیطی موکول به تایید سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.
4 – ورود و صدور موجودات زنده ت ییر شکل یافته ژنتیکی و محصولات تراریخته ملزم به رعایت مفاد قانون ملی ایمنی زیستی با کسب مجوز قبلی از وزارت جهاد کشاورزی میباشد.
5- به ازای صادرات 1.5 کیلوگرم سیب درختی، حقوق ورودی یک کیلوگرم موز معادل 5% ارزش تعیین می گردد.

Chapter 8
Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons

Notes.
1. This Chapter does not cover inedible nuts or fruits.
2. Chilled fruits and nuts are to be classified in the same headings as the corresponding fresh fruits and nuts.
3. Dried fruit or dried nuts of this Chapter may be partially rehydrated, or treated for the following purposes:
(a) For additional preservation or stabilisation (for example, by moderate heat treatment, sulphuring, the addition of sorbic acid or potassium sorbate),
(b) To improve or maintain their appearance (e.g., by the addition of vegetable oil or small quantities of glucose syrup),
Provided that they retain the character of dried fruit or dried nuts.

Explanatory remarks to Chapter 8

1. Importation of any kind of fresh fruits classified in this chapter is subject to the observance of Article 11 of the Plant Protection Law approved in 1967 .
2. Importation of the products covered in this chapter whether dried, canned, preserved, cooked, frozen or the like is subject to the observance of Article 16 of the Law on Foodstuffs and Beverages approved in 1967.
3. The entry of seeds and plants which, according to the export documents of the country of origin, have been identified as genetically modified shall be subject to the approbation of the Environment Protection Organization in terms of any environmental dangers.
4. import and export of genetic transformed living creatures and transgenic products bound to save national, security and biological legal provisions with the previous authorization of ministry jihad agricultural.
5. per exporting of 1.5 kg opple, total customs duties and commercial profits 1 kg banana is determined wquivalent to 5 % of value.

شرایط قرنطینه ای واردات دانه خشک باقلا از کشور عراق

انجام واردات کالای فوق از کشور مذکورمنوط به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی و نیز بازدید و بررسی­های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده می­باشد.
16684

شرایط قرنطینه ای واردات دانه کینوآ از کشور پرو

برای انجام واردات کالای فوق از کشور پرو جهت مصارف خوراکی و صنایع غذایی همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده کفایت می­نماید.
167769

بازبینی شرایط قرنطینه ای واردات بذر گیاه شامادورا از کشور هلند

واردات بذر مذکور از کشور هلند منوط به رعایت شرایط قرنطینه ­ای جدید که به پیوست و ممهور به مهر سازمان است و نیز بازدید و بررسی­های کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده می­باشد.

شرایط قرنطینه ای واردات بذر گیاه (Chamaedorea elegans)
از کشور هلند (بازنگری آذرماه 1394)

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور هلند.
2- ضد عفونی بذور به یکی از روشهای ذیل در کشور هلند و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه:
– ضدعفونی با گاز فسفین به نسبت 2-5/1 گرم در متر مکعب حجم محموله و در دمای 25-15 درجه سانتی گراد به مدت حداقل 7 روز و سپس ضدعفونی با یک قارچکش مناسب قبل از بسته بندی
و یا
– ضدعفونی با حشره کش متومیل با دز متعارف و سپس ضدعفونی با یک قارچکش مناسب قبل از بسته بندی.
3- محموله بایستی عاری از خاک، بقایای گیاهی و بذور علف های هرز ، حشرات زنده و علائم بیماریها باشد.
4- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین برد، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)
5- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.
6- هر بخش از محموله باید دارای بسته بندی مناسب بوده و دارای برچسبی (label) باشد که به طور وضوح نام علمی گیاه (جنس و گونه) بر روی آن درج شده باشد.
7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفآ بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز درمرز ورودی مجاز خواهد بود.
8- در صورتیـــکه محموله از طریق کشور ثالثی غیر از کشور اصلی محل تولید کالا صادر شده باشد، محموله باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد (Re- Export) از ارگان ذیربط کشور ثالث و کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبداء تولید ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث را به همراه داشته باشد.
تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.
17761

شرایط قرنطینه ای واردات دانه روغنی گلرنگ از کشور اوکراین

اعلام شرایط قرنطینه ای واردات دانه روغنی گلرنگ از کشور اوکراین جهت مصارف خوراکی و بادام زمینی تفت داده شده از کشورهای ازبکستان و مصر
واردات محصولات مذکور از کشورهای فوق منوط به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی معتبر و بررسی کارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده می­باشد.
18255

بازبینی واردات بذور زینتی از کشور استونی در قوطی

واردات بذور گیاهان زینتی کاشته شده درقوطی حاوی پیت ماس جهت تولید گیاهان تزئینی ازکشوراستونی منوط به رعایت شرایط قرنطینه ­ای اعلامی می باشد.

شرایط قرنطینه ای واردات بذور

Ocimum basilicum ،Solenostemon scutellarioides ،Thymus vulgaris ،

Capsicum annuum ، Dianthus chinensis ،Melissa officinalis ،

Celosia argentea ،Impatiens wallerana ، Stevia rebaudiana ، Stachys byzantina ،

Fragaria ananassa و Eruca vesicaria

کاشته شده در قوطی حاوی پیت ماس جهت تولید گیاهان تزئینی ازکشور استونی
(بازنگری آذرماه ماه 94)

1- اخذ گواهی بهداشت گیاهی معتبر از وزارت کشاورزی کشور مبداء .

2- ضد عفونی بذور به یکی از روش های زیر در کشور مبداء و درج مشخصات آن در گواهی بهداشت گیاهی مربوطه .

الف: ضدعفونی با قارچکش مناسب قبل از قرارگرفتن در بستر پیت ماس و بسته بندی.

ب: ضدعفونی بستر کشت با بخار آب گرم 68 درجه سانتی گراد به مدت 24 ساعت و ضدعفونی بذور با پرتو UV قبل از بسته بندی.

3- محموله بایستی عاری از خاک، بقایای گیاهی ، بذور علف های هرز ، حشرات زنده و علائم بیماریها باشد.

4- چنانچه محموله در نتیجه بازرسی آلوده به عوامل خسارت زا تشخیص داده شود در صورتی که بتوان به تشخیص مامور قرنطینه با رعایت ضوابط مربوطه، آلودگی را از بین ، محموله به هزینه صاحب کالا ضدعفونی می شود و در غیر این صورت، محموله عودت یاامحاء خواهد شد. (توضیحا چنانچه آلودگی قرنطینه ای مشاهده شود مطابق ضوابط بین المللی کالا عودت یا امحاء میگردد .)

5- ارائه اصل گواهی بهداشت گیاهی منطبق با شرایط اعلامی و سایر مدارک لازم به کارشناسان قرنطینه گیاهی در هنگام بازدید محموله در مرز ورودی و گمرک ترخیص کننده الزامی است و در غیر این صورت مسئولیت عواقب مترتبه به عهده واردکننده خواهد بود.

6- هر قوطی همراه بستر و بذر دارای برچسبی (Label) مناسب ،که به طور واضح نام علمی بذورگیاه (جنس و گونه) بر روی آن درج شده باشد.

7- پاساوان محموله به گمرکات داخلی صرفاً بعد از بررسی و تایید اصل مدارک مورد نیاز در مرز ورودی مجاز خواهد بود.

8- در صورتیـــکه محموله از طریق کشور ثالثی غیر از کشور اصلی محل تولید کالا صادر شده باشد، محموله باید دارای گواهی بهداشت گیاهی صدور مجدد (Re- Export) از ارگان ذیربط کشور ثالث و کپی گواهی بهداشت گیاهی صادره از کشور مبداء تولید ممهور به مهر قرنطینه کشور ثالث را به همراه داشته باشد.

تذکر: شرایط اعلام شده برطبق مفاد ماده (11) قانون حفظ نباتات و در رابطه با مسائل قرنطینه گیاهی صادر شده و وارد کننده موظف به رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به واردات می باشد.

18848

مجوز قرنطینه – گواهی بهداشت نباتی (گیاهی)

گواهى بهداشت نباتى (Phytosanitary Certificate) گواهی است که به عنوان سند سلامت بهداشتی نباتات در دنیا شناخته می شود و در کشورهای مختلف توسط سازمانهای متبوع کشاورزی صادر می شود.
این گواهی تحت کنوانسیون بین المللی حمایت از گیاهان صادر می شود. International Plant Protection Convention به اختصار IPPC سال ۱۹۵۲ تشکیل شد که وظیفه آن حمایت از نباتات و جلوگیری از گسترش آفات نباتی است ایران نیز به این کنوانسیون ( کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات ) پیوسته است.
بنا به ماده ۱۱ و ۱۲ قانون حفظ نباتات وارد کردن بذر – پیاز – قلمه – پیوند – ریشه – میوه – نهال و تخم نباتات و به طور کلی هر گونه نبات و قسمت‌های نباتی به کشور‌مستلزم اخذ مجوز از سازمان حفظ نباتات می باشد.
البته اگر شما قصد صادرات این اقلام را نیز داشته باشید می بایستی کالای صادراتی خود را قرنطینه و مجوز قرنطینه ایران را اخذ و به خریدار خود در خارج ارائه کنید. چون خریدار کالای صادراتی شما بدون گواهی قرنطینه ایران نخواهد توانست کالای شما را ترخیص و از آن استفاده کند.

سازمان حفظ نباتات اقلام نباتی را در سه بخش طبقه بندی کرده است :

۱- کالاهای با ریسک زیاد
۲- کالاهای با ریسک متوسط (دیدن لیست)
۳- کالاهای با ریسک کم ( دیدن لیست)
اگر کالای شما جزء این لیست ها نباشد می بایستی شرایط قرنطینه ای واردات کالای خود را قبل از خرید و یا واردات آن از سازمان حفظ نباتات استعلام کنید.
همچنین سازمان حفظ نباتات برای کالاهای ریسک متوسط شرایط قرنطینه ای تعیین کرده است که می بایستی آنرا رعایت کنید.
شما می توانید از طریق لینک های زیر به این شرایط دسترسی داشته باشید.

میوه چوب دانه
بذر پنبه متفرقه

 

قانون الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات

قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات
ماده واحده – به دولت اجازه داده می شود به کنوانسیون بین المللی حفظ
نباتات سازمان خواربار و کشاورزی جهانی مورخ ۳ آوریل ۱۹۵۲ ملحق گردد و
موافقتنامه مزبور را که مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده و یک پیوست
می باشد به موقع اجرا بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس
شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۲۶/۲/۱۳۵۱ در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه
هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
نایب رییس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات
۱۹۵۱
مقدمه :
دولت های متعاهد با علم به سودمند بودن همکاریهای بین المللی در مهار کردن
آفات و بیماریهای مربوط به نباتات و محصولات نباتی و جلوگیری از ورود و
سرایت آنها در کشورهای خود همچنین به منظور ایجاد هماهنگی نزدیک در
اقداماتی که برای نیل به این هدف لازم می باشد به شرح زیر موافقت می نمایند:
ماده ۱ – هدف و مسئولیت
۱ – به منظور ایجاد اقدامات همگانی و موثر در جلوگیری از ورود و شیوع
آفات و بیماریهای مربوط به نباتات و محصولات نباتی و تقویت اقدامات لازم
برای مهار کردن آنها دولت های متعاهد تعهد می نمایند که اقدامات قانونی –
فنی و اداری را طبق مقررات این کنوانسیون و مقررات تکمیلی که به موجب
ماده ۳ مورد توافق دول متعاهد قرار گرفته است معمول دارند.
۲ – هر دولت متعاهد مسئولیت اجرای مقررات این کنوانسیون را در کشور خود
قبول می نماید.
ماده ۲ – حدود فعالیت
۱ – در این کنوانسیون مقصود از کلمه “نباتات ” تمام نباتات زنده و قسمت های
آنها منجمله بذور که دول متعاهد نظارت در ورود آنها را طبق مفاد ماده ۶
کنوانسیون با صدور گواهی نامه بهداشت نباتی را طبق مفاد مواد ۴ و ۵ لازم
تشخیص می دهند. همچنین مقصود از کلمات “محصولات نباتی ” تمام محصولات غیر
مصنوع و نباتی الاصل است . منجمله بذوری که اصطلاح نباتی بر آنها ناظر نیست .
۲ – دولتهای متعاهد می توانند مفاد این کنوانسیون را طوری تعمیم بدهند که
شامل انبار – ظروف – وسائل حمل و نقل – لوازم بسته بندی و سایر وسائل
مربوط اعم از خاک که در نقل و انتقال بین المللی نباتات و محصولات نباتی به
کار برده می شود نیز گردد.
۳ – این کنوانسیون بالاخص به آفات و بیماریهای مهم که در معاملات بین المللی
حائز اهمیت می باشند ناظر خواهد بود.
ماده ۳ – قراردادهای تکمیلی
۱ – سازمان خوار بار و کشاورزی ملل متحد که از این پس به نام “فائو”
نامیده خواهد شد می تواند با پیشنهاد هر یک از دولت های متعاهد یا با
صلاحدید خود موافقتنامه ها و مقررات تکمیلی را برای منطقه به خصوص و یا
برای آفات و بیماریهای به خصوص و یا برای نباتات و محصولات نباتی به خصوص
و یا برای نقل و انتقال بین المللی نباتات و محصولات نباتی و یا به منظور
تکمیل مفاد کنوانسیون که برای حل مسائل خاص جهت حفظ نباتات مورد احتیاج
باشد وضع نماید.
۲ – اینگونه موافقتنامه های تکمیلی که بر طبق اساسنامه و مقررات فائو
تدوین خواهد گردید از طرف دولتهای متعاهد باید به مورد اجرا گذارده شود.
ماده ۴ – سازمان ملی برای حفظ نباتات
الف – دولت متعاهد در اسرع وقت ممکن و در حدود توانایی خود باید سازمان
رسمی ملی برای حفظ نباتات و انجام وظایف عمده زیر تشکیل دهد:
۱ – نظارت بر نباتات زنده در مناطق کشت اعم از مزارع – خزانه ها – باغات و
گلخانه ها و نظارت بر نباتات و محصولات نباتی در انبارها و نظارت در امور
حمل و نقل به منظور تهیه گزارش در مورد بروز آفات و بیماریهای نباتی و
جلوگیری از سرایت آنها.
۲ – معاینه نباتات و محصولات نباتی که مورد معاملات بین المللی قرار می گیرند
و تا حد امکان معاینه کالاهای دیگر که احتمال می رود ناقل آفات و بیماریهای
نباتی و محصولات نباتی باشند. همچنین معاینه و نظارت بر هر گونه موسسات
انبارداری و وسائل حمل و نقل نباتات و محصولات نباتی مورد استفاده در
معاملات بین المللی به منظور جلوگیری از شیوع آفات و بیماریهای نباتی و
محصولات نباتی به خارج از کشور.
۳ – ضد عفونی نمودن و سمپاشی نباتات و محصولات نباتی که مورد معاملات
بین المللی قرار می گیرند همچنین ضدعفونی نمودن ظروف – انبارها و هر گونه
وسائل نقلیه مربوط.
۴ – صدور گواهینامه بهداشتی که از این پس به نام گواهینامه بهداشتی
خوانده می شود دائر بر سالم بودن نباتات و محصولات نباتی با ذکر مبدا آنها.
ب – انتشار اطلاعات مربوط به نباتات و محصولات نباتی در داخل کشور و ارائه
طریق مبارزه با آفات و بیماریها برای از بین بردن آنها.
ج – انجام عملیات بررسی و تحقیقات در امور مربوط به حفظ نباتات . هر دولت
متعاهد موظف است گزارشی مربوط به سازمان ملی خود برای حفظ نباتات با
تغییراتی که احتمالا بعدها در آن داده خواهد شد برای مدیر کل فائو ارسال
دارد مشارالیه این اطلاعات را به کلیه کشورهای متعاهد تسلیم خواهد نمود.
ماده ۵ – گواهینامه بهداشتی .
۱ – هر دولت متعاهد ترتیب صدور گواهینامه بهداشتی را که با آیین نامه های
حفظ نباتات سایر دول متعاهد مطابقت داشته باشد به شرح زیر اتخاذ خواهد
نمود:
الف – معاینه و صدور گواهینامه توسط یا تحت نظارت مقامات فنی با تجربه که
دارای اطلاعات کامل و صحیح باشند به نحوی انجام خواهد شد تا در موقع ورود
به کشورهای دیگر گواهینامه بهداشتی صادره مورد قبول و اطمینان مقامات
مربوط قرار گیرد.
ب – گواهینامه مربوط به نباتاتی که برای غرس و یا تکثیر مورد احتیاج
می باشد باید مانند فرم نمونه ای که پیوست به کنوانسیون می باشد تهیه گردد و
متضمن اطلاعات دیگری که مورد تقاضای واردکننده است باشد. این فرم نمونه را
نیز می توان برای گواهی سایر نباتات و محصولات نباتی به کار برد مگر این که
از طرف کشور واردکننده تقاضای دیگری به عمل آمده باشد.
ج – متن گواهینامه نباید مخدوش و یا تغییر داده شده باشد.
۲ – دولتهای متعاهد که نباتات را برای غرس و یا تکثیر وارد می نمایند تعهد
می نمایند تقاضای گواهینامه ای که مغایر با نمونه پیوست به کنوانسیون باشد
ارائه ندهند.
ماده ۴ – مقررات مربوط به واردات .
۱ – دولتهای متعاهد به منظور جلوگیری از ورود بیماری و آفت در کشور خود
اختیارات کامل دارند که ورود نباتات و محصولات نباتی را تحت ضوابطی مجاز
نمایند و در انجام این منظور حق خواهند داشت که :
الف – برای ورود نباتات و محصولات نباتی محدودیتی قائل گردند.
ب – از ورود بعضی نباتات و محصولات نباتی و یا قسمتی از آنها جلوگیری به
عمل آورند.
ج – از بعضی نباتات و محصولات نباتی وارد شده معاینه به عمل آورده و در
صورت لزوم آنها را تحت قرنطینه قرار دهند.
د – ضد عفونی نمودن و یا از بین بردن نباتات و محصولات نباتی مورد حمل و
نقل و یا جلوگیری از ورود آنها.
۲ – به منظور ممانعت هرچه کمتر از معاملات بین المللی کشورهای متعاهد تقبل
می نمایند مندرجات بند ۱ این ماده را با توجه به مقررات مجری دارند:
الف – دولتهای متعاهد نمی توانند به موجب مقررات داخلی خود مربوط به حفظ
نباتات مبادرت به هیچیک از اقدامات مندرج در بند ۱ این ماده به نمایند
مگر این که اقدام مذکور از نظر بهداشت نباتات ضروری شناخته شود.
ب – اگر دولت متعاهد برای ورود نباتات و محصولات نباتی محدودیتهایی درنظر
بگیرد و یا برای ورود آنها شرایطی قائل گردد لازم است بلافاصله این محدودیت
و شرایط را منتشر نموده و آنها را به اطلاع مراکز حفظ نباتات سایر دولتهای
متعاهد و فائو برساند.
ج – اگر دولت متعاهدی قانونی برای جلوگیری از ورود پاره ای نباتات و
محصولات نباتی تدوین نماید لزوما باید به فوریت تصمیم مدلل خود را منتشر
نموده و آن را به اطلاع سایر دولتهای متعاهد و فائو برساند.
د – اگر دولت متعاهدی مایل باشد بعضی از نباتات و محصولات نباتی از طریق
نقاط معینی وارد کشورش شود باید این نقاط را طوری انتخاب نماید که بدون
جهت مانع معاملات بین المللی نگردد علاوه بر این دولت متعاهد مذکور باید
بلافاصله صورتی شامل نقاط مذکور را تهیه و آن را به مراکز حفظ نباتات سایر
دولتهای متعاهد و فائو تسلیم نماید. محدودیتهای مربوط به نقاط تعیین شده
ورود فقط موقعی مجاز خواهد بود که نباتات و محصولات نباتی مربوط با
گواهینامه بهداشتی همراه بوده و تحت معاینه و یا عملیات مخصوصی قرار
گیرد.
ه – هر گونه معاینه توسط مراکز حفظ نباتات یک دولت متعاهد باید به فوریت
و با درنظر گرفتن فسادپذیری نباتات مربوط صورت گیرد و اگر مشاهده شود که
کالای وارداتی در بعضی جهات با شرایط قانونی کشور واردکننده مطابقت
نمی نماید موضوع باید بلافاصله به استحضار کشور صادرکننده برسد. اگر تمام و
یا قسمتی از کالا معدوم گردد بلافاصله یک صورت جلسه رسمی برای مرکز حفظ
نباتات کشور صادرکننده ارسال خواهد شد.
و – دولتهای متعاهد باید طوری اقدام نمایند که احتیاج به گواهینامه
بهداشتی برای آن محصولات نباتی که جهت غرس مورد نیاز می باشد به حداقل
تقلیل یابد مانند حبوبات – میوه – سبزیجات و انواع گل .
ز – دولتهای متعاهد برای مطالعه و بررسی انواع آفات و بیماری می توانند با
اتخاذ تدابیر و احتیاط لازم به منظور جلوگیری از اشاعه آفات و بیماری
نباتات و محصولات نباتی نباتات بیمار و آفت زده را وارد کشور خود نمایند.
۳ – اقداماتی که در این ماده ذکر شده نباید درباره کالایی که به عنوان
ترانزیت از کشوری می گذرد مورد استفاده قرار گیرد مگر این که این اقدام از
نظر حمایت از محصولات داخلی خود آن کشور واجب و ضروری باشد.
ماده ۷ – همکاری بین المللی .
به منظور نیل به اهداف کنوانسیون حاضر – دولتهای متعاهد در حدود توانایی
خود با یکدیگر همکاری خواهند نمود به خصوص در موارد زیر:
الف – دولتهای متعاهد متعهد می شوند که به منظور تشکیل مرکز اطلاعات جهانی
در کشور خود مربوط به بیماریها و آفات نباتی با حداکثر استفاده از خدمات
سازمانهای موجود در این زمینه با فائو همکاری نمایند و از بدو تاسیس این
مرکز اطلاعات زیر را مرتب و در فواصل معین در اختیار فائو قرار دهند:
۱ – گزارش در مورد آغاز و شیوع آفات و بیماریهای نباتات و محصولات نباتی
که در حال حاضر و یا در آتیه خطرناک به نظر می رسند و حائز اهمیت اقتصادی
می باشند.
۲ – اطلاعات راجع به کشف طرق موثر مبارزه با آفات و بیماریهای نباتات و
محصولات نباتی .
ب – دولتهای متعاهد در حدود امکانات خود موافقت می نمایند که در مبارزه با
آفات و بیماریهای مهمی که محصولات نباتی را جدا تهدید نموده و احتیاج به
اقدام بین المللی دارد شرکت نمایند.
ماده ۸ – سازمان منطقه ای حفظ نباتات .
۱ – دولتهای متعاهد تعهد می نمایند که برای تاسیس سازمان های حفظ نباتات در
حوزه های مناسب با یکدیگر همکاری نمایند.
۲ – سازمان منطقه ای حفظ نباتات باید وظیفه هماهنگی را در منطقه مربوط
انجام داده و برای نیل به اهداف کنوانسیون در فعالیت های گوناگون شرکت
نماید.
ماده ۹ – حل اختلافات .
۱ – اگر در تفسیر و یا اجرای مفاد کنوانسیون اختلافی بروز نماید و یا اگر
دولت متعاهدی تشخیص دهد که اقدام دولت متعاهد دیگر برخلاف وظایفی است که
طبق مفاد مواد ۵ و ۶ کنوانسیون به خصوص در مورد ممانعت و یا محدودیت ورود
نباتات و محصولات نباتی به او محول شده است این دولت و یا دولت های متعاهد
ذینفع می توانند از مدیر کل فائو تقاضا نمایند که کمیته ای را برای رسیدگی
به اختلاف موجود تعیین نماید.
۲ – مدیر کل فائو پس از مشورت با دولت مربوط کمیته کارشناسی را که
نمایندگان دول ذینفع نیز جز آن خواهند بود تعیین و با توجه به اسناد و
مدارکی که دول ذینفع ارائه خواهند داد به موضوع رسیدگی به عمل خواهد آمد.
این کمیته نظریات خود را برای مدیر کل فائو ارسال و مشارالیه سپس آن را
برای دول ذینفع و سایر دول متعاهد ارسال خواهد نمود.
۳ – دولت های متعاهد موافقت می نمایند که نظریه کمیته هرچند که نافذ و
لازم الاجرا نمی باشد لیکن در آینده بین دول متعاهد مبنای مذاکره برای حل
اختلاف موجود قرار خواهد گرفت .
۴ – هزینه کمیته کارشناسان بر عهده دولتهای ذینفع خواهد بود.
ماده ۱۰ – جانشین سازی موافقتنامه های قبلی .
این کنوانسیون به کنوانسیون مورخ ۳ نوامبر ۱۸۸۱ به کنوانسیون اضافی که در
تاریخ ۱۵ آوریل ۱۸۸۹ در برن به امضا رسیده و کنوانسیون بین المللی حفظ
نباتات که در تاریخ ۱۶ آوریل ۱۹۲۹ در رم به امضا رسیده است خاتمه بخشیده
و خود جانشین آنها می باشد.
ماده ۱۱ – قلمرو اجرایی .
۱ – هر دولت متعاهد می تواند در موقع تصویب و یا الحاق به کنوانسیون و یا
هر موقع دیگر بعد از آن اظهارنامه ای برای مدیر کل فائو بفرستد مبنی بر
این که مقررات کنوانسیون در کلیه اراضی و یا قسمتی از آن که دولت مذکور
مسئولیت روابط بین المللی آن را به عهده دارد قابل اجرا می باشد. متن این
اظهارنامه ۳۰ روز پس از دریافت توسط مدیر کل فائو نافذ خواهد بود.
۲ – هر دولت متعاهد که بر طبق بند ۱ این ماده اظهارنامه محدودیت ارضی را
برای مدیر کل فائو می فرستد می تواند هر وقت که لازم بداند اظهارنامه دیگری
که طی آن مفاد اظهارنامه قبلی تعدیل شده باشد برای مدیر کل فائو ارسال
دارد اظهارنامه تعدیلی نیز ۳۰ روز پس از دریافت توسط مدیر کل فائو نافذ
خواهد بود.
۳ – مدیر کل فائو وصول این اظهارنامه ها را به تمام امضاکنندگان این
کنوانسیون اطلاع خواهد داد.
ماده ۱۲ – تصویب و الحاق .
۱ – این کنوانسیون تا اول ماه می ۱۹۵۲ برای امضای کلیه دولتها مفتوح
خواهد بود و در اسرع وقت ممکن به تصویب خواهد رسید. اسناد مربوط به
مصوبات نزد مدیر کل فائو نگهداری خواهد شد و مشارالیه تاریخ دریافت اسناد
را به اطلاع دولتهای امضاکننده خواهد رسانید.
۲ – همین که کنوانسیون بر طبق ماده ۱۴ لازم الاجرا گردید دولتهای غیر متعاهد
نیز می توانند تقاضای الحاق به آن را بنمایند. این عضویت با سپردن اسناد
الحاق نزد مدیر کل فائو صورت پذیر می باشد و مشارالیه این امر را به اطلاع
سایر اعضا امضاکننده خواهد رسانید.
ماده ۱۳ – اصلاحات .
۱ – هر گونه پیشنهاد برای اصلاح مفاد این کنوانسیون باید به مدیر کل فائو
تسلیم گردد.
۲ – هر پیشنهاد اصلاحی در مورد کنوانسیون که از دولت متعاهدی به مدیر کل
فائو واصل می گردد در جلسه معمولی و یا در یک کنفرانس خصوصی فائو برای
موافقت مطرح خواهد شد و اگر این پیشنهاد حاوی تغییرات مهم فنی و یا
تعهدات بیشتری برای دولتهای متعاهد باشد موضوع قبل از طرح در جلسه معمولی
و یا کنفرانس خصوصی توسط کمیته مشورتی کارشناسان فائو مورد مطالعه و
بررسی قرار خواهد گرفت .
۳ – هر پیشنهاد اصلاحی نباید دیرتر از تاریخ ارسال دستور جلسه کنفرانس
مربوط به رسیدگی به موضوع توسط دبیر کل فائو در اختیار دولت های متعاهد
قرار گیرد.
۴ – هر پیشنهاد اصلاحی باید به تصویب کنفرانس فائو رسیده و ۳۰ روز پس از
تصویب آن به وسیله دو سوم دولتهای متعاهد لازم الاجرا می گردد اصلاحاتی که
متضمن تعهدات جدید برای دولتهای متعاهد می باشد در مورد هر یک از آن
دولتها ۳۰ روز پس از پذیرش اصلاحیه مزبور توسط دولت مربوط لازم الاجرا خواهد
شد.
۵ – اسناد پذیرش اصلاحیه ای که تعهدات جدیدی برای دولتهای متعاهد ایجاد
می نماید توسط مدیر کل فائو نگهداری خواهد شد و مشارالیه دریافت پذیرش و
قابل اجرا بودن آن را به اطلاع دولتهای متعاهد خواهد رسانید.
ماده ۱۴ – لازم الاجرا شدن کنوانسیون .
همین که این کنوانسیون از طرف سه دولت امضاکننده به تصویب رسید بلافاصله
مقررات مربوط بین آنها نافذ خواهد بود و سپس هر دولتی که کنوانسیون را
امضا نماید به مجرد این که سند موافقت و یا الحاق خود را به کنوانسیون
تسلیم نماید مقررات درباره آن نیز قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱۵ – فسخ
۱ – هر دولت متعاهد می تواند هر موقع که بخواهد با تسلیم اخطاریه ای به
مدیر کل فائو کنوانسیون حاضر را فسخ نماید.
مدیر کل فائو بلافاصله موضوع را به اطلاع دولتهای امضاکننده کنوانسیون
خواهد رسانید.
۲ – فسخ کنوانسیون یک سال پس از دریافت اخطاریه توسط مدیر کل فائو نافذ
خواهد بود.
پیوست نمونه فرم گواهینامه بهداشت
خدمات حفظ نباتات
کشور شماره
بدینوسیله گواهی می شود که نباتات یا قسمتهایی از نباتات و یا محصولات
نباتی که ذیلا نام برده می شوند و یا نمونه های واقعی آنها در تاریخ .
مورد آزمایش کامل توسط آقای که کارمند مجاز اداره
می باشد قرار گرفته و به نظر ایشان عاری از هر گونه بیماری و آفت مضره
می باشند بنابراین محموله فوق با تمام مقررات بهداشتی کشور واردکننده که
در اطلاعیه های مربوط منتشر شده است مطابقت می نماید.
تدخین یا ضد عفونی کردن محموله (در صورتی که مقررات کشور واردکننده ایجاب
نماید).
در تاریخ …… عملی که انجام شده
مدتی که عمل روی کالا انجام شده …… مواد شیمیایی
که به مصرف رسیده است .
عطف به مقررات مربوط.
تاریخ …… ۱۳
امضا …… سمت …… مهر اداره
شرح کالای فرستاده شده
نام و نشانی صادرکننده .
نام و نشانی تحویل گیرنده .
تعداد و مشخصات بسته ها.
علامت مشخص کننده .
مبدا (اگر مورد تقاضای واردکننده باشد)
وسیله حمل و نقل .
مقصد.
مقدار و نام محصول .
نام علمی گیاه (اگر مورد تقاضای واردکننده باشد)
کنوانسیون فوق مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده و یک پیوست منضم به قانون
الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ نباتات می باشد.
نایب رییس مجلس سنا – دکتر سید محمد سجادی