بایگانی دسته: اصطلاحات بازرگانی

نسبت وزنی یا کسر جرمی weight ratio

کسر جرمی(به انگلیسی: Mass fraction) در علم شیمی و در توصیف رفتار مخلوط ها و محلول ها بیان گر نسبت جرم یک ماده به نسبت کل جرم مخلوط یا محلول است.
{\displaystyle w_{i}={\frac {m_{i}}{m_{tot}}}}

در رابطه با{\displaystyle m_{i}} نشان دهنده جرم جز i و {\displaystyle m_{tot}} نشان دهنده جرم کل محلول یا مخلوط است.
همچنین جمع کسر های جرمی برای تمام اجزا همواره برابر با یک است.
{\displaystyle \sum _{i=1}^{N}m_{i}=m_{tot};\sum _{i=1}^{N}w_{i}=1}

گلوله یا حب Pellets

طبق یادداشت 1 قسمت دوم و چهارم کتاب مقررات صادرات و واردات :
 اصطلاح گلوله یا حب (Pellets) به محصولات عرضه شده به شکل استوانه، گلوله کوچک و همانند اطلاق می‌شود‌ که خواه فقط با فشار و خواه با افزودن یک چسباننده‌ که نسبت وزنی آن از 3 درصد بیشتر نباشد به هم فشرده (Agglomerated) شده باشد

In this Section the term “pellets” means products which have been agglomerated either directly by compression or by the addition of a binder in a proportion not exceeding 3% by weight.

کدینگ گمرک

گمرک ایران برای شناسایی صاحبان کالا، اظهار کننده و نمایندگان آنها از سیستم کدینگ استفاده می کند.
سیستم کدینگ گمرک بدین صورت کار می کند:

اول اطلاعات دارنده کارت بازرگانی و خود کارت بازرگانی و اطلاعات شخص حقوقی یا حقیقی در این سیستم درج می شود. و به شخص حقوقی و حقیقی کدی توسط گمرک اختصاص می یابد که گمرک می تواند با آن کد تمام اطلاعات شخص حقوقی و یا حقیقی را استخراج و از آن استفاده نماید.

هم اکنون گمرک از شناسه ملی به عنوان شماره کدینگ اشخاص حقوقی و از شماره ملی به عنوان شماره کدینگ اشخاص حقیقی استفاده می کند.

شماره کدینگ در اظهارنامه های گمرکی استفاده می شود و صاحبان کالا به جای درج اطلاعات صاحب کالا و یا نماینده از کد استفاده می کنند و سیستم به صورت خودکار با توجه به کد درج شده اطلاعات لازم را در محل مورد نظر چاپ می کند.

شما می توانید فرم های مورد نیاز اخذ کدینگ را از این لینک دریافت و دانلود کنید.

تضمین گمرکی

گاهی اوقات صاحبان کالا یا نمایندگان آنها در رویه های مختلف گمرکی به علت نداشتن نقدینگی لازم از تضمین استفاده می کنند.

بند ح از ماده یک قانون امور گمرکی تضمین در گمرک را چنین تعریف می کند :

ح ـ تضمین: وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و بیمه‌نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می‌شود.

ماده ۱۰ قانون امور گمرکی در این خصوص چنین می گوید :

ماده ۱۰ ـ به استثناء هزینه انجام خدمات که بلافاصله وصول می‌شود، میزان تضمین اخذ شده برای وصول حقوق ورودی برای کالاهای مجاز معادل حقوق ورودی متعلقه و برای سایر کالاها معادل حقوق ورودی متعلقه به‌علاوه نصف تا سه برابر ارزش کالا است که حسب مورد توسط گمرک تعیین می‌شود.

اما در آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی در خصوص تضمین مفاد ذیل به تصویب رسیده است :

مبحث سوم ـ تضمین

ماده۶ـ در مواردی که طبـق قـانـون، گمرک مجـاز به اخـذ تضمین است اظهارکننده می‌تواند یکی از مورد تضمین موضوع بند (ح) ماده (۱) قانون را انتخاب و ارایه نماید. تضمین به صورت کلی (پس از اعلام شرایط توسط گمرک) یا موردی تودیع می‌شود و گمرک موظف است بلافاصله پس از انجام الزامات، تضمین مربوط را آزاد نماید.

تبصره۱ـ درخصوص اشخاص دارای سابقه تخلف از مقررات گمرکی، نوع تضمین از سوی گمرک ایران تعیین خواهد شد.

تبصره۲ـ بیمه‌نامه معتبر بیمه‌نامه‌ای است که شرکتهای بیمه طبق ضوابط شورای عالی بیمه با هماهنگی قبلی و عقد قرارداد با گمرک ایران صادرمی‌کنند.

تضمین در صادرات :

تبصره۳ـ در مواردی که صادرات کالا منوط به پرداخت عوارض صادراتی بر مبنای ارزش باشد، صادرکننده می‌تواند عوارض صادراتی متعلقه احتمالی را مطابق نظر گمرک به صورت تضمین تودیع و به صدور کالا اقدام نماید.

تضمین در واردات موقت :

ماده۷۴ـ ورود موقت مستلزم اخذ تضمین به میزانی است که گمرک ایران (حسب ماده (۱۰) قانون) تعیین و اعلام می‌کند.

ماده۸۰ ـ در صورتی که کالای ورود موقت در مهلت مقرر حسب مورد تحویل گمرک یا ترخیص قطعی یا برگشت نشود، در صورت تشخیص عمدی بودن مشمول مقررات قاچاق (موضوع بند (ب) ماده (۱۱۳) قانون) و در غیر این صورت نسبت به وصول تضمین و پیگیری اجرای تعهد اقدام خواهد شد.

چه هنگامی ما می توانیم به جای تضمین از به گمرک تعهد کتبی بدهیم ؟

ماده۷۵ ـ در موارد زیر به جای اخذ تضمین به اخذ تعهد کتبی اکتفا می‌شود:

الف ـ ورود موقت لوازم و قطعات یدکی هواپیماها و کشتی‌های خارجی موضوع ماده (۷۳).

ب ـ ظروف و تکیه‌گاه‌های دارای مصرف مکرر و نظایر آنها.

پ ـ ورود موقت کالاهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان مربوط و در مورد نمایشگاهها تعهد سفارتخانه‌ها و یا نمایندگی‌های سیاسی کشور مربوط با گواهی وزارت امور خارجه.

رویه های گمرکی

رویه های گمرکی ( Customs procedures )
رویه های گمرکی در قانون امور گمرکی به دو بخش ” کالاهای ورودی ” و ” کالاهای صدوری ” تقسیم شده است. این دو بخش نیر به چند رویه تقسیم شده اند :

فصل اول ـ کالاهای ورودی

ماده ۴۷ـ کالای وارده به قلمرو گمرکی را می‌توان برای یکی از منظورهای زیر اظهار کرد:
الف ـ ورود قطعی
ب ـ ورود موقت
پ ـ ورود موقت برای پردازش
ت ـ مرجوعی (اعاده به خارج از کشور)
ث ـ عبور خارجی
ج ـ عبور داخلی
عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی ‌ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می‌شود.

فصل دوم : کالاهای صدوری
الف : صدور قطعی
ب- صدور موقت (خروج موقت)

بدهی ماده 7 در گمرک

هر سندی که در گمرک اظهار می شود هنگام آغاز عملیات تشریفات گمرکی و نیز در درب خروج ( مرحله نهایی ترخیص ) از لحاظ نداشتن بدهی صاحب کالا به گمرک مورد بررسی قرار گرفته و مهر ماده ۷ هفت بر روی اظهارنامه و یا پروانه گمرکی درج می شود.

این کار بنا به ماده ۷ قانون امور گمرکی انجام می شود :

ماده ۷ ـ کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به‌ موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تأمین وجوه مذکور نمی‌تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.

اگر صاحب کالا بدهی به گمرک داشته باشد گمرک اجازه ترخیص محموله را تا زمانی که صاحب کالا مبلغ بدهی را به گمرک نپردازد، نمی دهد.

البته گمرک علاوه بر بدهی به تعهدات صاحب کالا به گمرک نیز نگاه می کند. مثلا اگر صاحب کالا به گمرک تعهد می دهد که تا زمان وعده داده شده مدارک لازم را ارائه کند و به تعهد خود عمل نکند گمرک اجازه خروج محموله را نمی دهد. البته در خصوص تعهد به نوع تعهد و بار مالی و حقوقی آن نیز دقت می شود.

اگر ارزش محموله شما از بدهی به گمرک زیاد باشد می توانید درخواست خروج قسمتی از محموله را از گمرک بنمایید تا محموله به اندازه همان بدهی در گمرک به عنوان وثیقه نگهداری شود.

صاحب کالا از نظر گمرک

صاحب کالا از نظر گمرک ” شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به ‌نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به‌نام او باشد یا اسناد مزبور به‌ نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحیتدار گواهی شده باشد. ” ( ماده ۱ قانون امور گمرکی )

طبق این ماده صاحب کالا را می توان از اسناد حمل ( بارنامه، ترخیصیه و قبض انبار ) شناسایی کرد. در نظر داشته باشید که قبض انبار قابل انتقال و واگذاری است و اگر اسامی مندرج در بارنامه و ترخیصیه با قبض انبار متفاوت باشد، قبض انبار بر آنها برتری دارد و اسم مندرج در قبض انبار به عنوان صاحب کالا شناخته می شود.

منظور از مقام صلاحیتدار دفترخانه اسناد رسمی و سازمان مناطق آزاد و ویژه می باشند که از طریق صلح و قبض انبار قابل معامله انتقال مالکیت را انجام می دهند.

ترخیص کالا

ترخیص کالا به انگلیسی (goods clearance) به فرآیند تشریفات گمرکی برای خروج کالا از گمرک گفته می شود. در ایران این واژه معمولا برای واردات قطعی کاربرد بیشتری دارد اما برای رویه واردات موقت و صادرات نیز استفاده می شود و با توجه به این فرآیند و اتمام عملیات ترخیص کالا، گمرک محوله را در اختیار صاحب کالا برای استفاده قرار می دهد و اگر کالا از درب خروج گمرک خارج شود می گویند ” کالا از گمرک ترخیص شده است ”
در ایران حق العمل کاران گمرک (کارگزاران گمرکی )، کارمندان شرکتها انجام فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالا را بر عهده می گیرند.

مالیات بر ارزش افزوده

برای بررسی مالیات بر ارزش افزوده اول بهتر است بدانیم ” ارزش افزوده ” چیست؟

ارزش افزوده :

(به انگلیسی: Value added) : تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.

تعریف مالیات بر ارزش افزوده :

مالیات بر ارزش افزوده عبارتست از ما به التفاوت مالیات متعلق به عرضه کالا و ارائه خدمات پس از کسر مالیات بر خرید کالا و خدمات که بر اساس این قانون قابل کسر است.
منظور از مالیات متعلق در این قانون مالیات بر عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول، قبل از کسر اعتبار مالیاتی می باشد.
مالیات بر ازش افزوده در ایران از سال ۸۷ به اجرا درآمد و دولت ایران هر سال یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه کرد. جدول زیر نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سالهای مختلف را نشان می دهد :

سال نرخ مالیات سال نرخ مالیات
 ۸۷-۸۹  ۳% ( ۱/۵ % مالیات و ۱/۵ % عوارض) ۹۰  %۴ (۲/۲ % مالیات و ۱/۸ % عوارض)
 ۹۱  %۵ (۲/۹ % مالیات و ۲/۱ % عوارض) ۹۲  %۶ (۳/۶ % مالیات و ۲/۴ % عوارض)
 ۹۳  %۸ (۵/۳ % مالیات و ۲/۷ % عوارض)  ۹۴  %۹ (۶ % مالیات و ۳ % عوارض)

سازمان امور مالیاتی ایران برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده سامانه ای به آدرس اینترنتی https://www.evat.ir/ را به مورد اجرا گذاشته است که مشمولان می بایستی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده را برای هر فصل ( بهار، تابستان، پاییز، زمستان) را تا روز پانزدهم ماه فصل بعد ( ۱۵ تیر، ۱۵ مهر، ۱۵ دی، ۱۵ فروردین) در سیستم ثبت کنند.
الف: به منظور ثبت نهایی اظهارنامه مؤدیانی که مالیات و عوارض ابرازی آنان مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال یا کمتر باشد مکلفند کل مالیات و عوارض ابرازی را نقداً پرداخت و سپس نسبت به ثبت نهایی اظهارنامه خود اقدام نمایند؛
ب: به طور کلی مؤدیان مکلفند مالیات و عوارض ارزش افزوده را نقداً پرداخت نمایند. در مواردی که مالیات و عوارض ابرازی بیش از ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد و مؤدی با تأیید اداره کل قادر به پرداخت مالیات و عوارض به صورت یکجا نباشد با درخواست مؤدی، اداره کل مجاز خواهد بود با دریافت حداقل ۵۰% از مبلغ مالیات و عوارض ابرازی نسبت به تقسیط مالیات و عوارض حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضاء سررسید تسلیم اظهارنامه هر دوره موافقت نماید. لازم به ذکر است میزان مبلغ نقدی پرداختی از مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال کمتر نباشد.
ج: مؤدیانی که دارای شرایط استثنایی هستند با ارائه مستندات مؤید معاذیر پرداخت نقدی می‌توانند به اداره امور مالیاتی ذیربط مراجعه و حسب موافقت و نظر اداره کل ضمن پرداخت بخشی از مالیات و عوارض به صورت نقد و الباقی بدهی را حداکثر لغایت پایان دوره بعد تقسیط نمایند.
د: در مورد مؤدیانی که در اجرای بند ج ماده ۴۳ مکلف به وصول مالیات شماره گذاری خودرو و پرداخت آن هستند، موظفند مالیات و عوارض مذکور را نقداً پرداخت نمایند.
هـ : در مورد مؤدیان حاضر در زنجیره تولید و توزیع آب و برق و گاز و نفت تولیدی و فرآورده های وارداتی که مشمول حکم پرداخت مالیات و عوارض در حلقه آخر، مطابق بند (ز) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ هستند،مکلفند مابقی مالیات و عوارض پس از کسر مالیات و عوارض واریزی به خزانه را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند . لیکن چنانچه عرضه کالا و ارائه خدمت خارج از زنجیره مزبور صورت پذیرد مکلف به انجام مفاد بندهای الف و ب فوق الذکر حسب مورد مبنی بر پرداخت و یا ترتیب پرداخت می‌باشند.
تذکر مهم : به اطلاع مودیان گرامی می رساند،
۱-در صورت ارائه چک، چک رمزدار و قبوض الکترونیکی سه رقم آخر مبالغ بایستی صفر بوده و به بالا گرد شود، مبالغ گرد شده به عنوان طلب مودی منظور گردیده و در هنگام صدور برگ قطعی تسویه می گردد.
۲-در صورت ارائه چک تضمینی به منظور پرداخت بدهی مالیاتی نسبت به صدور قبض نقدی از طریق سامانه مالیات برارزش افزوده اقدام نمایید و قبض صادره شده را همراه چک مذکور جهت وصول به بانک ارئه نمایید .
۳-در صورت ثبت الکترونیکی اظهارنامه با امضای دیجیتال یا پرداخت کل مبلغ ابرازی در موعد مقرر نیازی به مراجعه حضوری جهت ارائه نسخه چاپی اظهارنامه به واحدخدمات مودیان نخواهد بود.
۴-جهت رفاه مودیان سیستم ثبت چک در سامانه در نظر گرفته شده که فرآیند وصول از زمان تحویل چک تا مرحله و صول توسط مودی قابل پیگیری بوده و رسید چکهای تحویلی توسط خدمات مودیان به مودی ارائه می گردد.
۵-بکارگیری سیستم صدور پرداخت الکترونیکی غیر نقدی (چک) صرفاً برای کلیه اداره کل فعال گردیده است و مودیان موظفند چک های خود را درسامانه ثبت نمایند.
۶-کلیه مودیان می توانند اظهارنامه خود رابا استفاده از امضای دیجیتال ثبت نمایند .
۷-جهت پرداخت قبوض الکترونیکی فقط از درگاه های “بانک ملی” شامل ATM، تلفنبانک ، اینترنت بانک و POS استفاده نمایید. لازم به ذکر است بعد از پرداخت قبوض مذکور نیازی به ثبت آن در سامانه نمی باشد.