دسته: اصطلاحات بازرگانی

 • نسبت وزنی یا کسر جرمی weight ratio

  کسر جرمی(به انگلیسی: Mass fraction) در علم شیمی و در توصیف رفتار مخلوط ها و محلول ها بیان گر نسبت جرم یک ماده به نسبت کل جرم مخلوط یا محلول است. در رابطه با نشان دهنده جرم جز i و نشان دهنده جرم کل محلول یا مخلوط است. همچنین جمع کسر های جرمی برای تمام…

 • گلوله یا حب Pellets

  طبق یادداشت 1 قسمت دوم و چهارم کتاب مقررات صادرات و واردات :  اصطلاح “گلوله یا حب“ (Pellets) به محصولات عرضه شده به شکل استوانه، گلوله کوچک و همانند اطلاق می‌شود‌ که خواه فقط با فشار و خواه با افزودن یک چسباننده‌ که نسبت وزنی آن از 3 درصد بیشتر نباشد “به هم فشرده“ (Agglomerated)…

 • سردکرده

  اصطلاح ” سرد کرده ” یعنی، درجه حرارت محصول معمولا تا حدود صفر درجه سانتی گراد پایین آورده شده باشد بدون اینکه سبب انجماد محصول گردد.

 • کدینگ گمرک

  گمرک ایران برای شناسایی صاحبان کالا، اظهار کننده و نمایندگان آنها از سیستم کدینگ استفاده می کند. سیستم کدینگ گمرک بدین صورت کار می کند: اول اطلاعات دارنده کارت بازرگانی و خود کارت بازرگانی و اطلاعات شخص حقوقی یا حقیقی در این سیستم درج می شود. و به شخص حقوقی و حقیقی کدی توسط گمرک…

 • تضمین گمرکی

  گاهی اوقات صاحبان کالا یا نمایندگان آنها در رویه های مختلف گمرکی به علت نداشتن نقدینگی لازم از تضمین استفاده می کنند. بند ح از ماده یک قانون امور گمرکی تضمین در گمرک را چنین تعریف می کند : ح ـ تضمین: وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و بیمه‌نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج…

 • رویه های گمرکی

  رویه های گمرکی ( Customs procedures ) رویه های گمرکی در قانون امور گمرکی به دو بخش ” کالاهای ورودی ” و ” کالاهای صدوری ” تقسیم شده است. این دو بخش نیر به چند رویه تقسیم شده اند : فصل اول ـ کالاهای ورودی ماده ۴۷ـ کالای وارده به قلمرو گمرکی را می‌توان برای…

 • بدهی ماده 7 در گمرک

  هر سندی که در گمرک اظهار می شود هنگام آغاز عملیات تشریفات گمرکی و نیز در درب خروج ( مرحله نهایی ترخیص ) از لحاظ نداشتن بدهی صاحب کالا به گمرک مورد بررسی قرار گرفته و مهر ماده ۷ هفت بر روی اظهارنامه و یا پروانه گمرکی درج می شود. این کار بنا به ماده…

 • صاحب کالا از نظر گمرک

  صاحب کالا از نظر گمرک ” شخصی است که نسخ اصلی اسناد خرید و حمل به ‌نام او صادر شده (و در مورد کالای خریداری شده با تعهد سامانه بانکی، آن اسناد از طرف بانک مهر شده) و ترخیصیه نیز به‌نام او باشد یا اسناد مزبور به‌ نام وی ظهرنویسی و صحت امضاء واگذارنده از…

 • ترخیص کالا

  ترخیص کالا به انگلیسی (goods clearance) به فرآیند تشریفات گمرکی برای خروج کالا از گمرک گفته می شود. در ایران این واژه معمولا برای واردات قطعی کاربرد بیشتری دارد اما برای رویه واردات موقت و صادرات نیز استفاده می شود و با توجه به این فرآیند و اتمام عملیات ترخیص کالا، گمرک محوله را در…

 • مالیات بر ارزش افزوده

  برای بررسی مالیات بر ارزش افزوده اول بهتر است بدانیم ” ارزش افزوده ” چیست؟ ارزش افزوده : (به انگلیسی: Value added) : تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد. تعریف مالیات بر ارزش افزوده : مالیات بر ارزش افزوده…