بایگانی برچسب: s

مراحل صدور و اخذ معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید ماده 119 قانون امور گمرکی

99/454357
1399/04/25

ناظرین، مدیران کل و مدیران و معاونین امور گمرکی محترم حوزه های نظارت و گمرکات اجرائی

با عنایت به نامه شماره 98/1249329 مورخ 98/09/26 با عنوان حوزه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری مبنی بر تشکیل جلسه مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای بررسی موضوع معافیت ازحقوق ورودی بند (غ) 119 ماده قانون امور گمرکی، نامه های صادره به شماره های 127428 مورخ 98/10/4 و 146990 مورخ 98/11/16 حوزه معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری با عنوان معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ نامه شماره 60/54494 مورخ 99/2/28 رئیس محترم مرکز ساخت داخل ماشین سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت ؛ رونوشت نامه شماره 60/65529 مورخ 99/3/12 معاون محترم امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت با عنوان گمرک ایران و با توجه به ضرورت شفاف سازی و ضابطه مند نمودن مراحل صدور و اعمال مجوزهای معافیت از پرداخت حقوق ورودی ، جلسه مشترکی در معاونت امور صنایع وزارت صمت با حضور گمرک جمهوری اسلامی ایران تشکیل گردید که ذیلاً مفاد صورتجلسه مذکور جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد:

1- ماشین آلات خط تولید در مراحل بهره برداری و پس از آن مشمول معافیت بند “غ” 119ماده قانون امورگمرکی می شود. لذا مفاد صورتجلسه مورخ 93/05/14 فیمابین گمرک و وزارت صمت (موضوع عدم صدور معافیت بعد از بهره برداری) که در محل معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار گردید و نامه شماره 53851 مورخ 93/05/18 مربوطه کان لم یکن تلقی و مصوبات این صورتجلسه جایگزین آن می گردد.

2- ماشین آلات خط تولید، تجهیزات اصلی و جانبی خط تولید، انواع قالب، ابزار آلات مخصوص و ملزومات سرمایه ای خط تولید با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی موضوع بند (غ) ماده 119 قانون امورگمرکی می باشند ؛ به عنوان مثال آجر نسوز برای راه اندازی کوره، قسمتی از خط تولید تلقی و مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی می گردد. بدیهی است صرفاً اجزاء و قطعات یدکی و مواد مصرفی ، مشمول معافیت نمی شوند . در صورت ابهام و تردید برای گمرکات اجرائی در تشخیص این بند، مرجع تشخیص و اعلام نظر نهایی ، وزارت صمت خواهد بود. ادامه‌ی خواندن

معافیت حقوق ورودی ماشین آلات اکتشاف و استخراج و صنعتی مورد نیاز خط تولید معادن

341/97/137/6998
1397/11/08
ناظرین محترم حوزه های نظارت گمرکات استان
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی
با سلام و احترام
با عنایت به وجود تفاسیر سلیقه ای از پذیرش معافیت حقوق ورودی مواد 109 و 110 آیین نامه اجرایی قانون معادن در گمرکات کشور، تشکیل پرونده های متعدد مورد اختلاف و مکاتبات عدیده در این خصوص، اعلام می دارد :
برابر ماده 109 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392/4/11 ” به منظور تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های معدنی، ورود ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند. ”
ماده مذکور به صراحت مقرر نموده است که ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی که مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع می باشند، از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشند. ادامه‌ی خواندن

مواد 109 و 110 آیین نامه اجرایی قانون معادن – معافیت حقوق ورودی و واردات ماشین آلات مستعمل

ماده ۱۰۹ـ به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، ورود ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می‌شود، از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف هستند.
ماده ۱۱۰ (اصلاحی 31/06/1392)ـ به منظور تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های معدنی، واردات ماشین‌آلات و تجهیزات اکتشافی، استخراجی و صنعتی مناسب دست دوم مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت و با رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای موضوع ماده (109) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 – مجاز است. با تشخیص وزارت، مقررات موضوع آیین‌نامه ضوابط فنی واردات خودرو در این خصوص لازم‌الرعایه نیست. ادامه‌ی خواندن

تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه 04072110

1397/2/1 ھـ55294ت/8133شماره
تصویب نامه در خصوص تعیین حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه 04072110
وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
وزارت جھاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ سازمان برنامه و بودجه کشور
بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران
ھیأت وزیران در جلسه 26/1/1397 به پیشنھاد شماره 248/020 مورخ 16/1/1397 وزارت جھاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و
ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب کرد:
1ـ حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی به شماره تعرفه 04072110 از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه تا تاریخ 25/3/1397 به میزان پنج درصد تعیین می گردد. ادامه‌ی خواندن

خریدهای اینترنتی و مرسولات پستی مشمول پرداخت حقوق ورودی گمرک

95/210/49753          دانلود بخشنامه
تاریخ 1395/08/12

جناب آقای شامانی
سرپرست محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه – گمرک ایران

سلام علیکم

بازگشت به رونوشت نامه شماره 95/06508 مورخ 1395/5/25 موضوع کالاهایی که به صورت اینترنتی خریداری واز طریق پست به کشور وارد می شود با توجه به تصریح متن ماده 39 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در صورتی که ورود کالا از این طریق بصورت یک جریان تجاری درآید یا مشکلات دیگری ایجاد نماید وزارت صنعت معدن و تجارت می تواند با هماهنگی وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات فهرست کالای مذکور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرک اعلام نماید. ” و لذا با توجه به اینکه پاسخی از وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مبنی بر اعلام فهرتس و اطلاعات عدمه کالاهایی که از طریق اینترنتی خریداری و از طریق پست وارد کشور می شوند ( موضوع نامه شماره 95/210/66661 مورخ 1395/10/28) دریافت نشده است به جهت حمایت از تولیدات داخلی، بدینوسیله کلیه خریدهای اینترنتی که از طریق پست وارد کشور می شود ( با استثناء موارد که توسط متقاضی مستنداتی مبنی بر غیرتجاری بودن کالا ارایه شود) از شمول مواده 39 آیین نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات مستثنی و مشمول ضوابط و مقررات کالاهای تجاری اعلام می گردد.

علی خلج
سرپرست دفتر مقررات صادرات و واردات

49753

اصلاح حقوق ورودی کالاهای تعرفه های جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف تعرفه های جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات وواردات (در 46 ردیف)
کالاهای مشمول ردیف تعرفههای جداول پیوست آییننامه اجرایی تصویبنامه درخصوص تعیین مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی شماره 132600/ت52703هـ 12/10/1394
وزارت صنعت٬ معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون مقررات صادرات و واردات (در 46 ردیف) هیأت وزیران در جلسه 2/10/1394 به پیشنهاد وزارت صنعت٬ معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف تعرفههای جداول پیوست آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (در 46 ردیف) به شرح جداول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است٬ تعیین میگردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
 

ردیف  شماره تعرفه  شرح کالا   مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی(درصد) ملاحظات
فعلی پیشنهادی
 1  72253000  ـ سایر، فقط گرم نورد شـده، بـه صـورت طومار  4  10  اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
2  72255000  ـ سایر، فقط سرد نورد شده  4  10  اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
3  72251100  ـ ـ دارای دانه های جهت دار شده 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
4  72251900   – – سایر 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
5  72259100  ـ ـ آبکاری شده یا اندود شده بـا روی بـه طریقه الکترولیت 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
6  72259200  ـ ـ آبکاری شده یا اندود شده بـا روی بـه نحوی دیگر 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
7  72259900  – – سایر 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
8  72261100  ـ ـ دارای دانه های جهت دار شده 4 10   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
9  72261900 – – سایر  4 10   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
10  72262000   ـ از فولادهای تندبر  7  10   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
11  72151000  ـ از فولاد غیرممـزوج تراشـکاری (خـوش تراش) فقط سرد شکل داده شده یا سـرد تمام شده  20  26   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
12  72269200  ـ ـ فقط سرد نورد شده  4  10   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
13  72269900  – – سایر  4  10   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
14  72101200  ـ به ضخامت کمتراز 0.5 میلیمتر  10  15   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
15  72143000  ـ سایر، از فولادهای غیرممزوج تراشکاری (خوش تراش)  20  26   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
16  72254000  ـ سایر، فقط گرم نورد شـده، بـه صـورت غیر طومار  4  10   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
17  72269100  ـ ـ فقط گرم نورد شده  7  10   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
18  72299010  ـ ـ ـ از فولاد فنری کرم سیلیکون  10  20   اصلاح مجموع حقوق گمرکـی و سود بازرگانی
19  292910  ـ ایزوسیانات ها:  تفکیک ردیف تعرفه و حذف عدد ستون مجموع حقوق گمرکی سود بازرگانی
20  29291010   ـ ـ ـ تولوئن دی ایزوسیانات (TDI)  –  10  ایجاد ردیف تعرفه
21  29291090   ـ ـ ـ سایر  –  4 ایجاد ردیف تعرفه
22  38089219   ـ ـ ـ ـ سایر LD50 بیشتر از 2000  10  4  اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی
23  39204940   ـ ـ ـ با عرض بیشتراز 2.2 متر  –  4  ایجاد ردیف تعرفه
24  72051000   ـ دانه های کوچک (گرانول)  7  10  اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی
25  72052100  ـ ـ از فولادهای ممزوج  4  10  اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی
26  73181190   ـ ـ ـ سایر  20 یا 11000 Ris/Kg (هرکدام که بیشترباشد)  32  حذف معادل ریالی و اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
27  73181290   ـ ـ ـ سایر  20 یا 11000 Ris/Kg (هرکدام که بیشترباشد)  32  حذف معادل ریالی و اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
28  73181390  ـ ـ ـ سایر  20 یا 11000 Ris/Kg (هرکدام که بیشترباشد) 32  حذف معادل ریالی و اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
29  73181490  ـ ـ ـ سایر  20 یا 11000 Ris/Kg (هرکدام که بیشترباشد) 32  حذف معادل ریالی و اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
30  73181590  ـ ـ ـ سایر  20 یا 11000 Ris/Kg (هرکدام که بیشترباشد) 32  حذف معادل ریالی و اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
31  73181690  ـ ـ ـ سایرمهره ها  20 یا 11000 Ris/Kg (هرکدام که بیشترباشد)  32  حذف معادل ریالی و اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی
32  84439920  ـ ـ ـ اجزاء و قطعات غیرالکتریکی و غیرالکترونیکی مورد مصرف در چاپگربه استثنای قطعات کارتریج  15  15  اصلاح شرح ردیف تعرفه
33  84818025  ـ ـ ـ شیرمخصوص ظروف اسپری  20  26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمرکـی و سودبازرگانی
34  84818030   ـ ـ ـ شیرمخصوص سیلندر گاز مایع  20  26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمرکـی و سودبازرگانی
35  84818035  ـ ـ ـ شیرمخصوص اجاق گاز 20 26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمرکـی و سودبازرگانی
36  84818040  ـ ـ ـ شیرمخصوص بخاری گازی 20 26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمرکـی و سودبازرگانی
37  84818045  ـ ـ ـ شیرمخصوص آبگرمکن گازی،مخزنـی، دیواری 20 26  اصلاح مجمـوع حقـوق گمرکـی و سودبازرگانی
38  86071100  ـ ـ بوژی محرک و بوژی راهنما  4  7  اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی (به دلیل همسان سازی)
39  988427  قطعات منفصله برای تولید لیفتراک به استثنای دکل کامل، اکسل فرمان، رینگ، شاسی، وزنه، تعادلی، کابین راننده، باطری، رادیاتور آب، لاستیک و کپسول مخصوص لیفتراک گازی باهر درصد ساخت داخل  7 4  اصلاح شرح کالا و مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی
40  76129020  ـ ـ ـ قوطی بدون درز آلومینیومی برای انواع  نوشابه و نوشیدنی  7  10  صلاح مجموع حقوق گمرکی و سودبازرگانی
41  76061220  ـ ـ ـ کویل آلومینیومی با حداکثر ضخامت 0.35 میلیمتر و عرض حداکثر 1800 میلیمتر  4 – ایجاد ردیف تعرفه
42  76069220  ـ ـ ـ ورق و نوار آلومینیوم تا عرض 150 میلیمتر به صورت دو رویه لاک خورده از ـ  7  0  حذف ردیف تعرفه
43  76069240  ـ ـ ـ کویل آلومینیوم با حداکثر ضخامت 0.35 میلیمتر و عرض حداکثر 1800 میلیمتر  –  4   ایجاد ردیف تعرفه
44  76069290  ـ ـ ـ سایر  –  15  حذف دو صفر از مقابل شرح ردیف تعرفه و درج عـددمجمـوع حقـوق گمرکی و سودبازرگانی
45  76069291  ـ ـ ـ کویل آلومینیومی 0.274 و 295 میلیمتر و عرض 1683.20 و 1742 میلیمتر برای تولید بدنه قوطی دو تکه  4  –  حذف ردیف تعرفه
46  76069299  ـ ـ ـ ـ سایر  15  –  حذف ردیف تعرفه

 

آموزش پرداخت اینترنتی حقوق ورودی گمرک

راهنمای پرداخت اینترنتی

آدرس اینترنتی صفحه پرداخت اینترنتی حقوق ورودی گمرک : payment.irica.ir
جهت انجام پرداخت اینترنتی نیاز است که دارای یکی از کارتهای بانکی متصل به شبکه شتاب کشور باشید. جهت انجام پرداخت
به اطلاعات زیر نیاز می باشد:

ادامه‌ی خواندن

تغییرات قوانین و نرخ حقوق ورودی

ایران از جمله کشورهایی است که قوانین و مقررات تجارت خارجی آن ممکن است به صورت لحظه ای عوض شود یا تعرفه و نرخ حقوق ورودی جدیدی بر کالا اعمال گردد.
قانون مقررات صادرات و واردات ایران برای جلوگیری از متضرر شدن تاجران از این تغییرات ماده ۱۱ را به تصویب رسانده است . طبق این قانون با احراز شرایط ذکر شده ذیل مقررات و تعرفه های جدید بر کالاهای شما اعمال نخواهد شد.
تذکر مهم : دقت نمایید که مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی از این قانون مستثنی هستند و اگر کالاهای شما وارد انبار این مناطق شود تغییرات تعرفه ای بر آن اعمال خواهد شد. چون این مناطق خارج از قلمرو گمرکی هستند. مثل گمرک بازرگان، گمرک شهید رجایی، گمرک خرمشهر، گمرک بندر انزلی

ماده ۱۱* :

کالاهایی که سودبازرگانی آنها به موجب جدول پیوست این آیین‌نامه یا تصویب‌نامه‌های خاصی از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می‌یابد و کالاهایی که ممنوع اعلام می‌شود و همچنین کالاهایی که شرط ورود آنها در جهت محدودیت تغییر می‌کند، در صورت انطباق با یکی از شرایط ذیل و با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی قابل ترخیص خواهد بود:

۱ ـ قبل از ممنوع شدن توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی،‌ در گمرک موجود بوده و در دفاتر گمرک به ثبت رسیده باشد.

۲ ـ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی، اعتبار اسنادی‌گشایش شده و یا حواله ارزی ¹ و بارنامه حمل قبل از انقضای مهلت اولیه اعتبار صادر‌گردد. اعتباراتی‌که پس از تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی تمدید می‌شود،‌مشمول این بند نخواهد گردید.

۳ ـ‌ برای کالا قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود و یا افزایش سودبازرگانی از طریق بروات اسنادی پس از تأیید ثبت سفارش توسط بانک مجاز ثبت سفارش گردیده و بارنامه حمل قبل ازانقضای مدت اعتبار ثبت سفارش صادر شده باشد و ظرف مهلت‌های ذیل بند (۴) این ماده به کشور وارد گردد.

۴ ـ در مورد کالاهای بدون انتقال ارز (بدون تعهد سیستم بانکی برای پرداخت وجه) که مجوزهای لازم برای ورود آنها براساس مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد در صورتی که اولین بارنامه حمل قبل از ممنوعیت یا تغییر شرط ورود صادر و ظرف مهلت‌های زیر به کشور وارد گردد:

الف ـ در صورت حمل از طریق هوایی حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل.

ب – در صورت حمل از طریق دریا، زمین یا بطور مرکب از طریق دریا و زمین از تاریخ صدور اولین بارنامه حمل به شرح زیر مهلت خواهد داشت:

۱- در مورد کالاهایی که از کشورها و امارات عربی خلیج فارس و کشورهای همجوار خریداری و حمل میگردد ۲۰ روز.

۲- در مورد سایر کشورها از طریق زمین ۴۰ روز، دریایی یا دریایی و زمینی ۵۵ روز.

تبصره ۱ ـ در مورد کالاهای موضوع این ماده چنانچه مجوز قبلی وزارت بازرگانی قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط ورود کسب شده باشد، باید بارنامه ظرف مهلت مندرج در مجوز صادر و کالا ظرف مهلت‌های تعیین‌‌‌شده در بندهای «الف» و «ب» فوق وارد شود.

تبصره ۲ ـ موارد استثناء جز در رابطه با تغییر سود بازرگانی با موافقت کمیسیون موضوع ماده یک قابل انجام خواهد بود.

تبصره ۳ ـ کلیه کالاهایی که به صورت بدون انتقال ارز وارد می‌گردد و در زمان افزایش سود بازرگانی در‌گمرکات موجود می‌باشد، مشمول سودبازرگانی افزایش یافته خواهد بود.

تبصره ۴ ـ چنانچه سودبازرگانی در جهت کاهش باشد، سود بازرگانی کمتر ملاک محاسبه خواهد بود.

نحوه اخذ ضمانت نامه بانکی بابت حقوق ورودی واردات قطعی در سال ۱۳۹۴

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به شرح زیر اعلام نموده است:
به استناد ماده ۶ قانون امور گمرکی و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای واردات قطعی و جبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولید کنندگان، تجار و صاحبان کالا) اجازه داده می شود ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات بر اساس شرایط ذیل بابت حقوق ورودی کالای مربوطه حسب درخواست صاحب کالا ، اظهار کننده یا نماینده قانونی ایشان ضمانت نامه بانکی معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرک جمهوری اسلامی ایران اخذ نمایند.

۱- مهلت ضمانت نامه های بانکی ماخوذه با توجه به نوع کالاهای وارده به شرح ذیل می باشد:
الف: برای مواد اولیه، ماشین آلات خط تولید، قطعات منفصله (CKD) و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی، انواع دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، بیمارستانی، آزمایشگاهی، توانبخشی، ماشین آلات راه سازی، تجهیزات کارگاهی و معدنی، ۹ (نه) ماه تعیین می شود.
ب: برای کالاهای اساسی (شامل گندم، برنج، شکر، جو، کنجاله، ذرت دامی، روغن، کره) و سایر کالاها ۶(شش) ماه تعیین می شود.
ج: برای خودرو ۳(سه) ماه تعیین می شود.
تبصره۱- قبول ضمانت نامه بانکی برای اشخاص حقیقی صرفا به مبلغ بیش از چهارصد میلیون ریال امکان پذیر می باشد.
تبصره ۲- نام ضمانت نامه گذار (مضمون عنه) در متن ضمانت نامه می بایست با نام صاحب کالا در متن اظهارنامه گمرکی یکسان باشد.

۲- گمرکات موظفند جهت اطمینان از صحت ضمانتنامه های بانکی صادره از کلیه بانکهای کشور موضوع را از طریق شعبه صادر کننده ضمانت نامه و یا سرپرستی ذیربط شعبه مزبور و یا سامانه های تحت وب معرفی شده به صورت کتبی استعلام و پس از اخذ تاییدیه، نسبت به تامین اظهارنامه های وارداتی اقدام نمایند.

۳- جهت جلوگیری از هر گونه جعل و سوء استفاده می بایست تاییدیه وصول وجه ضمانتنامه های بانکی از طریق سیستم های بانکی تحت وب در زمان دریافت فیش های واریزی به طور همزمان صورت پذیرد. از پذیرش فیش واریزی توسط نمایندگان صاحب کالا جدا خودداری شود.

۴- با توجه به اینکه مهلت های مذکور در بند یک بعنوان حداکثر مهلت تعیین گردیده است، لذا مسئولین گمرکات اجرایی ضمن ابلاغ مراتب به کلیه مراجعین با برنامه ریزی مناسب به نحوی اقدام کنند که در پایان هر ماه حقوق ورودی به میزان هدفگذاری شده و قابل قبولیوصول و سررسید ضمانتنامه ها بنحوی تنظیم شود که حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ وصول شود. ضمنان چنانچه هر یک از شعب بانک ها وجه ضمانتنامه های صادره را در سررسید مقرر پرداخت ننمایند، ضمن پیگیری در خصوص وصول اصل وجه و خسارت تاخیر تادیه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسی بانک مربوطه، نتیجه را به معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام تا در خصوص عدم پذیرش ضمانت نامه های صادره بانک مذکور تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
تبصره- گمرکات اجرایی از پانزدهم بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانتنامه نمی باشند.

۵- گمرکات موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانتنامه های ماخوئه و تصاویر مربوطه و هر گونه اصلاحات بعدی آن در سیستم متمرکز وب بنیاد ضمانتنامه های بانکی اقدام نمایند.

۶- چنانچه مهلت ضمانت نامه های بانکی ماخوذه به هر دلیل در زمان ترخیص کالا، کمتر از حداکثر مهلت های مقرر در بند یک دستورالعمل باشد، گمرکات اجرایی مجاز به تمدید آنها تا سقف مقرر نبوده و اقدام در این خصوص و یا تمدید مهلت سررسید ضمانتنامه های بانکی بیبش از مهلت مقرر منوط به اخذ مجوز از ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد.

۷- مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر استان به عهده مدیر و معاون اداری و مالی و در کل کشور معاونت توسعه مدیریت و منابع می باشد. ضمنا با ابلاغ این دستورالعمل، کلیه بخشنامه های مغایر قبلی در خصوص اخذ ضمانت نامه لغو می گردد.

فصل ۱ – حیوانات زنده

یادداشت :

۱ این فصل شامل تمام حیوانات زنده است، باستثنای:
الف – ماهی ها و قشرداران، صدفداران و سایر آبزیان فاقد ستون فقرات، ۰۳۰۱, ۰۳۰۶, ۰۳۰۷ یا ۰۳۰۸
ب – کشت های موجودات ذره بینی و سایر محصولات شماره ۳۰۰۲
ج- حیوانات شماره ۹۵۰۸

مندرجات ذیل یادداشت فصل ۱
۱ـ ورود و صدور حیوانات و پرندگان وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می‌باشد.

۲ـ ورود و صدور هر نوع دام زنده موکول به رعایت ماده ۷ قانون دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ می‌باشد.

۳ـ ترخیص کلیه حیوانات زنده منوط به ارائه گواهی بهداشت کشور مبدأ بوده و منحصراً از گمرکخانه‌هایی که دارای پست قرنطینه دامی وزارت جهادکشاورزی می‌باشد قابل ترخیص خواهد بود.

۴ـ ورود حیوانات زنده مشمول ردیفهای ۱۰۰۰ ۰۱۰۳ الی ۹۲۰۰ ۰۱۰۳ ممنوع می‌باشد.( *)

۵ ـ ورود سگ و گربه ممنوع است. مگر برای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی و سرم‌سازی و همچنین سگهای تربیت شده پلیس، سگهای راهنما برای روشندلان که در این صورت با موافقت وزارت بازرگانی پس از کسب نظر سازمان دولتی ذی‌ربط مجاز خواهد بود.

 

Note:

۱٫ This chapter covers all live animals except:
(a) Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates, of heading 03.01,03.06 or 03.07;
(b) Cultures of micro-organisms and other products of heading 30.02; and
(c) Animals of heading 95.08.

Explanatory remarks to Chapter 1 :

۱. The importation and exportation of wild animals and birds are subject to the approval of the Environment Protection Organization.
۲٫ The importation and exportation of live animals of any kind are subject to the observance of Article seven of the Veterinary law approved in 1971.
۳. The clearance of live animals is subject to the submission of health certificate issued by the country of origin and may be carried out only through custom houses which have animal quarantine station under the Ministry of Agriculture Jihad.
۴. The importation of live animals of heading No. 01031000 to ۰۱۰۳۹۲۰۰ is prohibited.
۵٫ The importation of dogs and cats is prohibited expect for research, laboratories, antisera production purposes as well as for use by the police force as trained dogs and dogs for guiding the blind, in which case the entry shall be permitted subject to the consent of the respective governmental organization.

[—ATOC—]
[—TAG:h2—]

شماره تعرفه کالا حقوق ورودی ارزش افزوده مجوزهای لازم کد کشور دارنده تعرفه ترجیحی Description
۰۱۰۱

اسب ، الاغ و استر زنده

ا Live horses, asses, mules and hinnies.
– اسبها – horses
۰۱۰۱۲۱۰۰   – – حیوانات مولد نژاد خالص ۴ pure-bred breeding animals:
۰۱۰۱۲۹   – – سایر – – other
۰۱۰۱۲۹۱۰     – – – اسب برای مسابقه ۲۶ – – – Horse for race
۰۱۰۱۲۹۹۰     – – – سایر ۲۶ – – – Other
۰۱۰۱۳۰۰۰ – الاغ ۴ – osse
۰۱۰۱۹۰۰۰ – سایر ۲۶ – Other
۰۱۰۲

حیوانات زنده از نوع گاو

Live bovine animals.
– گاو : – boving
۰۱۰۲۲۱   – – مولد نژاد خالص : – – Pure-bred breeding animals
۰۱۰۲۲۱۱۰     – – – گاو شیری ۴ ۸ – – – Milk cow
۰۱۰۲۲۱۹۰     – – – سایر ۴ ۸ – – – Other:
۰۱۰۲۲۹۰۰   – – سایر : ۴ – – Other
– بوفالو – buffalo
۰۱۰۲۳۱۰۰   – – مولد نژاد خالص ۴ – – Pure- bred breeding animals
۰۱۰۲۳۹۰۰   – – سایر ۴ – – other
۰۱۰۲۹۰۰۰ – سایر ۴ – other
۰۱۰۳

حیوانات زنده از نوع خوک

Live swine.
۰۱۰۳۱۰۰ – مولد نژاد خالص ۴ واردات ممنوع – Pure-bred breeding animals
– سایر – Other:
۰۱۰۳۹۱۰۰   – – به وزن کمتر از ۵۰ کیلوگرم ۴ واردات ممنوع – – Weighing less than 50 kg
۰۱۰۳۹۲۰۰   – – به وزن ۵۰ کیلوگرم یا بیشتر ۴ واردات ممنوع – – Weighing 50 kg or more
۰۱۰۴

حیوانات زنده از نوع گوسفند و بز

Live sheep and goats.
۰۱۰۴۱۰ – از نوع گوسفند – Sheep
۰۱۰۴۱۰۱۰     – – – گوسفند مولد نژاد خالص ۴   Purebreed producer sheep
    – – – سایر ۴   Other
۰۱۰۴۲۰ – از نوع بز : – Goats:
۰۱۰۴۲۰۱۰     – – – بز مولد نژاد ۴ – – – Pure-bred breeding animals
۰۱۰۴۲۰۹۰     – – – سایر ۷ – – – Other:
۰۱۰۵

مرغ، خروس، اردک، غاز، بوقلمون و مرغ شاخدار،زنده ازنوع خانگی

مجوز بهداشتکشور مبدا و مجوز دامپزشکی Live poultry, that is to say, fowls of
the species Gallus domesticus, ducks,
geese, turkeys and guinea fowls.
– به وزن ۱۸۵ گرم و کمتر : – Weighing not more than 185 g:
۰۱۰۵۱۱    – – مرغ و خروس : — Fowls of the species Gallus domesticus:
۰۱۰۵۱۱۱۰       – – – جوجه اجداد گوشتی یکروزه ۴ meat ancestor pullet
۰۱۰۵۱۱۲۰       – – – جوجه مادر گوشتی ۴ mother meat pullet
۰۱۰۵۱۱۳۰       – – – جوجه اجداد تخم گذار ۴ Ancestor’pullet laying egg
۰۱۰۵۱۱۴۰       – – – جوجه مادر یکروزه تخم گذار ۴ Masther pullet laying egg
۰۱۰۵۱۱۵۰       – – – جوجه یکروزه گوشتی ۴ Meat one-day pullet
۰۱۰۵۱۱۶۰       – – – جوجه یکروزه تخم گذار ۴ one-day pullet laying egg
۰۱۰۵۱۱۹۰       – – – سایر ۱۵ – – – Other
۰۱۰۵۱۲    – – بوقلمون : – – Turkeys:
۰۱۰۵۱۲۱۰       – – – مولد نژاد خالص : ۴ – – – Pure-bred breeding
۰۱۰۵۱۲۲۰       – – – جوجه یکروزه گوشتی بوقلمون ۱۰ – – – One day Pullet meat of turkey
۰۱۰۵۱۲۹۰       – – – سایر ۴ – – – Other
۰۱۰۵۱۳۰۰    – – مرغابی ها ۱۵ – – Ducks
۰۱۰۵۱۴۰۰    – – غازها ۷ – – Gooses
۰۱۰۵۱۵۰۰    – – مرغ شاخدار ۷ – – Gineh Callus
– سایر  – Other:
۰۱۰۵۹۴    – – مرغان خانگی (Gallus domesticus) – – Fowls of the species Gallus domesticus
۰۱۰۵۹۴۱۰       – – – مرغ هیبرید تجاری ۳۲   Trading Hybird Poultry
۰۱۰۵۹۴۲۰       – – – پولت مرغ تخم گذار ۳۲   Laying Pullets Poultry
۰۱۰۵۹۴۹۰       – – – سایر ۳۲   Other
۰۱۰۵۹۹۰۰    – -سایر : ۳۲ – – Other
۰۱۰۶

سایر حیوانات زنده

مجوز بهداشت کشور مبدا + مجوز دامپزشکی – اگر وحشی باشد مجوز سازمان محیط زیست نیز لازم است . Other live animals.
پستانداران : – Mammals:
۰۱۰۶۱۱    – – میمون ها :(Primates) – – Primates
۰۱۰۶۱۱۱۰       – – – برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی) ۴ – – – For research (medical, laboratories and antis era production)
۰۱۰۶۱۱۹۰       – – – سایر ۱۵ – – – Other
۰۱۰۶۱۲ نهنگ ها، دولفین ها وخوک های دریایی (پستانداران و گاو دریایی (manatees) گاو آبی ؛(Cetacea ازنوع
:(Sirenia پستانداران از نوع ) (Dugon)
– – Whales, dolphins and porpoises
(mammals of the order Cetacea);
manatees and dugongs (mammals of the
order Sirenia)
۰۱۰۶۱۲۱۰       – – – برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی و سرم سازی) ۴ – – – For research (medical, laboratories and antisera production)
۰۱۰۶۱۲۹۰       – – – سایر ۱۵ – – – Other
۰۱۰۶۱۳۰۰    – – شترها و سایر گونه های شتر ( Camelidae ) ۴ – – Camelidae
۰۱۰۶۱۴۰۰    – – خرگوشها و خرگوشهای صحرایی ۱۵ – – rabbits and fieldrabbits
۰۱۰۶۱۹    – – سایر : – – Other:
۰۱۰۶۱۹۱۰       – – – سگ و گربه معمولی ۴۰ ورود سگ و گربه ممنوع – – – Dogs and cats
۰۱۰۶۱۹۲۰       – – – سگ و گربه برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی و تربیت شده پلیس و راهنما ۴ نظریه سازمان مربوطه برای سگ تربیت شده پلیس و راهنمای روشندلان + گواهی بهداشت کشور مبدا + مجوز دامپزشکی + – – – Dogs and cats for medical research and
laboratories; and for use by the police as
trained dogs and dogs for guiding
۰۱۰۶۱۹۳۰       – – – سایر برای تحقیقات پزشکی و آزمایشگاهی ۴ گواهی بهداشت کشور مبدا + مجوز دامپزشکی – – – Other for medical research and laboratories
۰۱۰۶۱۹۹۰       – – – سایر ۱۵ – – – Other
۰۱۰۶۲۰ – خزندگان (از جمله مار و لاک پشت دریایی) : – Reptiles (including snakes and turtles)
۰۱۰۶۲۰۱۰       – – – برای تحقیقات ( پزشکی،آزمایشگاهی وسرم سازی) ۴ – – – For research, (medical, laboratories and antisera production)
۰۱۰۶۲۰۹۰       – – – سایر ۱۵ – – – Other
– پرندگان : – Birds:
۰۱۰۶۳۱    – – پرندگان شکاری: – – Birds of prey:
۰۱۰۶۳۱۱۰       – – – برای تحقیقات (پزشکی،آزمایشگاهی وسرم سازی) ۴ – – – For research, (medical, laboratories and antisera production)
۰۱۰۶۳۱۹۰       – – – سایر ۱۵ – – – Other
۰۱۰۶۳۲    – – طوطی ها (ازجمله طوطی معمولی، طوطی کوچک ۳۲ دم دراز، طوطی بزرگ آمریکای جنوبی با دم بلند و
طوطی استرالیا یا هند با کاکل زرد یا قرمز):
– – Psittaciformes (including parrots,
parakeets, macaws and cockatoos):
۰۱۰۶۳۲۱۰       – – – برای تحقیقات پزشکی، آزمایشگاهی وسرم سازی ۴ – – – For research, (medical, laboratories and antisera production)
۰۱۰۶۳۲۹۰       – – – سایر ۱۵ – – – Other
۰۱۰۶۳۳    – – شترمرغ ها ، شترمرغ استرالیایی ( Dromaius Dovaehollondiae ) – – ( Dromaius Dovaehollondiae )
۰۱۰۶۳۳۱۰       – – – شتر مرغ بالغ مولد ۴ – – – Adult ostrich
۰۱۰۶۳۳۲۰       – – – شترمرغ استرالیایی ۴ – – – Dromaius (Dovaehollondiae )
۰۱۰۶۳۳۳۰       – – – جوجه یکروزه شترمرغ ۷ One – day Pullet Striches
۰۱۰۶۳۳۹۰       – – – سایر ۱۰
۰۱۰۶۳۹    – – سایر : – – Other
۰۱۰۶۳۹۱۰       – – – برای تحقیقات (پزشکی، آزمایشگاهی وسرم سازی) ۴ – – – For research, (medical, laboratories and antisera production)
۰۱۰۶۳۹۹۰       – – – سایر ۴ – – – Other
   – – حشرات – insecta
۰۱۰۶۴۱    – – زنبورها – – beeses
۰۱۰۶۴۱۱۰       – – – کلنی زنبور عسل ۲۲ – – – Colony of honey bees
۰۱۰۶۴۱۲۰       – – – ملکه زنبور عسل ۱۰ – – – Queen of honey bees
۰۱۰۶۴۱۳۰       – – – سایر ۱۵ – – – other
۰۱۰۶۴۹۰۰    – – سایر ۱۵ – – other
۰۱۰۶۹۰ – سایر : – other :
۰۱۰۶۹۰۱۰       – – – برای تحقیقات ( پزشکی ، آزمایشگاهی و سرم سازی ) ۴ – – – For research, (medical, laboratories and antisera production)
۰۱۰۶۹۰۲۰       – – – عوامل ماکرو ارگانیسم (عوامل زنده کنترل کننده آفات، بیماری ها و علف های هرزه) ۴ – – – Micvo organism ingredietnt (Live
ingredients that eantral diseouse and weed)
۰۱۰۶۹۰۹۰       – – – سایر ۴ – – – Other