ضوابط فنی واردات خودروی سواری AUDI AG

94/210/21209 مورخ 1394/04/09   دانلود بخشنامه
جناب آقای عسگری
مدیر مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
با سلام

به پیوست تصویر نامه شماره 60/78722 به تاریخ 1394/03/31 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص خودرو سواری قابل ورود با نشان تجاری AUDI به شرح مندرج در نامه فوق الذکر با رعایت کامل ضوابط و مقررات مربوطه و رعایت سایر مقررات جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

شماره 60/78722 تاریخ 1394/03/31
جناب آقای حسینی
مدیرکل مجترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران
سلام

با احترام، به پیوست تصویر گواهی فعالیت نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت بهار خودرو نماینده رسمی AUDI کشور آلمان در ایران، ارسال می گردد. لذا مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو ( موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 82/4/10 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722ه مورخ 90/12/15 هیات محترم وزیران) اعلام می گردد.

نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نام خودرو-گروه خودرو مدل خودرو-نوع گیربکس نوع مدل موتور-حجم موتور
AUDI AUD AG
 
سواری
M1
AG Q5

(A/T)

AUDI 2.0
TFSI
1984CC
مجوز سازمان محیط زیست شماره 826 مورخ 94/2/20
مجوز سازمان استاندارد شماره 18800 مورخ 94/3/27
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 9005956038 مورخ 93/1213 تا 98/6/15 معتبر است.