بایگانی دسته: سایر مجوزها

عوارض صادراتی و مقررات صادرات تخم مرغ

148/99/956362
1399/08/12

کلیه گمرکات اجرایی

پیرو بخشنامه شماره 121/99/795703 مورخ 99/07/07 موضوع صادرات تخم مرغ به پیوست تصویر نامه شماره 60/94552 مورخ 99/8/12 دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت معدن و تجارت منظم به نامه شماره 60/191465 مورخ 99/8/7 معاون محترم بازرگانی داخلی وزارت مزبور موضوع ابلاغیه شماره 60/166309 مورخ 99/8/7 تصمیمات یکصد و پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار در خصوص عوارض صادراتی تخم مرغ در آبان ماه سال جاری 1399 جهت اطلاع و اقدام به مفاد نامه مذکور ارسال و اعلام می دارد

1- صادرات تخم‌مرغ موکول به اخذ مجوز وزارت جهاد کشاورزی (دفتر توسعه صادرات) میباشد.

2- پس از اخذ مجوز فوق‌الذکر انجام تشریفات صادرات مستلزم اخذ عوارض صادراتی به میزان ۳۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم صرفاً در آبان ماه می باشد. مقادیر عوارض صادراتی ماه‌های بعد نیز پس از اعلام از سوی وزارتخانه ذیربط متعاقباً ابلاغ خواهد شد

3- عوارض صادراتی به میزان یاد شده از محموله های تخم مرغ صادراتی از ابتدای آبان سال جاری تا پایان این ماه قابل دریافت میباشد.

علی اکبر شامانی

مدیر کل دفتر صادرات

جدول تجهیزات گروه 1 مشمول اخذ مجوز سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

حسب بند 5 ماده 1 آئین نامه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات، مصوب جلسه شماره 53 مورخ 1387/9/10 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (CRA-RC-1387-0053-1)، ماده ۶ قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی مورخ 1345/11/25 و مواد 13، 14، 15، 16 آئین نامه اجرائی آن مصوب 1361/11/13 هیئت وزیران، ورود، تولید و عرضه تجهیزات ارتباطی و فناوری اطلاعات شامل دستگاه های مخابراتی، پستی، رادیویی و فناوری اطلاعات مستلزم اخذ مجوزهای لازم از سازمان می باشد. مجوزها مشتمل بر تائید نمونه، گزارش تایید، مجوز ترخیص، مجوز بهره برداری، مجوز واردات و صادرات و مجوز خرید و فروش می باشد. براین اساس واردات، صادرات، ساخت و تولید، خریدو فروش و انتقال مالکیت تجهیزات فوق منوط به اجازه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد. اجازه فوق دربرگیرنده اعمال استانداردهای فنی و کیفی لازم بوده و در صورت لزوم تجهیزات فوق در گمرک یا هر محل دیگری که میسر باشد مورد بازرسی و آزمایش قرار خواهد گرفت. به استثنای موارد تعیین شده در قانون، ترخیص تجهیزات فوق فقط در مقابل احکام صادره سازمان فوق امکان پذیر خواهد بود. تجهیزاتی که به هر دلیلی امکان ترخیص آن ها وجود ندارد، باید مرجوع شوند، در غیر این صورت متروکه تلقی شده و قابل فروش و حراج نمی باشند.
با توجه به اهمیت به کارگیری کالاهای پستی، مخابراتی و فناوری اطلاعات استاندارد در کشور، لازم است که وارد کنندگان قبل از مبادرت به حمل کالا به مبادی ورودی کشور مطابق گردش کاری توضیح داده شده در این دستورالعمل کالای خود را به سازمان معرفی نموده و از مجاز بودن آن اطمینان حاصل نمایند تا ضمن جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه های انبار داری، کالای وارداتی آن ها به دلیل عدم تطابق با مقررات و ضوابط داخلی مرجوع یا متروکه نشود.
تجهیزات گروه ۱ حوزه رادیویی:
شامل کالاهای مندرج در جدول زیر (کالاهایی که دارای اجزای پیوسته مختلف در دو گروه اول و دوم می باشند، جزو کالاهای گروه اول محسوب می شوند)، که استفاده از آن ها نیازمند دارا بودن پروانه بهره برداری یا اپراتوری صادره توسط سازمان می باشد و:
الف) توسط دارنده پروانه ورود، خرید و فروش تجهیزات یا
ب) توسط دارنده پروانه بهره برداری یا اپراتوری برای استفاده در شبکه موضوع پروانه
وارد کشور می شوند.
ترخیص از دیدگاه استاندارد این گونه کالاها به دستجات زیر تقسیم بندی می شوند:
1. کالاهای گروه اول دارای گواهی تایید نمونه:
ترخیص این گونه کالاها نیاز به استعلام از اداره کل استاندارد و تایید نمونه نداشته و فقط منوط به تایید معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان براساس فهرست موجود در پایگاه اطلاع رسانی سازمان می باشد. این فهرست توسط اداره کل استاندارد و تایید نمونه تهیه و به روزرسانی می شود.
2. کالاهای گروه اول دارای گزارش تایید:
ترخیص این گونه تجهیزات به نام وارد کننده مشخص با تایید معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان، با توجه به گزارش تایید موجود از اداره کل استاندارد و تایید نمونه مجاز است.
3. کالاهای گروه اول فاقد گواهی تایید نمونه یا گزارش تایید:
شرط لازم برای ترخیص این گونه کالاها، انجام بررسی های لازم برای صدور گواهی تایید نمونه یا گزارش تایید است و در صورت عدم تایید، کالا مرجوع خواهد شد.
4. کالاهای گروه اول تایید نشده:
ترخیص این گونه کالاها کلا ممنوع می باشد و در مبادی ورودی کشور توسط اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مربوطه مرجوع می شود. فهرست کالاهای تایید شده در پایگاه اطلاع رسانی سازمان موجود می باشد. این فهرست توسط اداره کل استاندارد و تایید نمونه تهیه و به روزرسانی می شود.
جدول تجهیزات گروه ۱ حوزه رادیویی
فرآیند کاری برای اخذ مجوز :
این خدمت به صورت الکترونیکی ارائه می شود.
1. ثبت درخواست در سامانه “ثبت سفارش، ترخیص و تایید نمونه تجهیزات حوزه فاوا” مندرج در پایگاه اطلاع رسانی سازمان- قسمت خدمات الکترونیکی؛
2. ارسال درخواست از طریق منطقه رادیویی مربوطه به معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه؛
3. بررسی و تایید (در صورت عدم نقص مدارک) توسط معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه؛
4. ارسال به گمرک مربوطه و ترخیص تجهیزات.
نمودار “فرآیند ثبت سفارش تجهیزات رادیویی گروه اول”
مدارک مورد نیاز :
1. ثبت درخواست در سامانه “ثبت سفارش، ترخیص و تایید نمونه تجهیزات حوزه فاوا” مندرج در پایگاه اطلاع رسانی سازمان- قسمت خدمات الکترونیکی؛
2. بارگذاری مدارک زیر در سامانه مذکور:
2-1 ارائه پروانه /مجوز بهره برداری صادره ازسوی سازمان و یا معرفی نامه از دارنده پروانه رادیویی در خصوص شبکه در برگیرنده کالای موضوع ثبت سفارش در گروه اول یا پروانه ورود، خرید و فروش تجهیزات رادیویی؛
2-2 کاتاگوک فنی دستگاه؛
2-3 مدارک گمرکی شامل (فاکتور، لیست بسته بندی، قبض انبار، بارنامه، گواهی مبدا، اظهار نامه گمرکی).
هزینه و مدت ارائه خدمات :
ندارد
مدت زمان ارائه خدمات:
حداکثر یک روز در صورت عدم نقص در مدارک ارسالی
لینک ورود به سامانه 
جدول تجهیزات گروه 1 حوزه رادیویی

نوع کالا کالاهای حوزه رادیویی گروه اول مشخصات
دستگاه های غیرفعال 1 .انواع کریستال های رادیویی؛
2 .هر گونه آنتن رادیویی غیرفعال به غیر از موارد بندهای 4 و 5 جدول 6-2-1 ؛
3 .انواع تقسیم کننده و ترکیب کننده توان غیرفعال باند 12 گیگاهرتز و 14 گیگاهرتز برای گیرنده های ماهواره ای خانگی.
 دستگاه های فعال  1.هرگونه دستگاه فرستنده و یا گیرنده رادیویی که مشمول هیچ نوع پروانه عمومی نیستند یا جزو کالاهای گروه دوم نمی باشند، از قبیل: – ایستگاه ثابت انواع سرویس های رادیویی؛ – تکرار کننده انواع سرویس های رادیویی؛ – خودروئی؛ – متحرک (منصوبه بر روی شناور یا هوانورد یا معلق)؛ – دستی؛ – گوشی ماهواره ای؛ – ماهواره ای ثابت؛ – ماهواره ای متحرک؛
2 .دستگاه فرستنده- گیرنده رادیویی ایستگاه پایه برای: – شبکه تلفن همراه در انواع فناوری ها؛ – شبکه تلفن ثابت در انواع فناوری های WLL مانند(DECT و GSM و CDMA)؛ – شبکه توزیع داده در انواع فناوری ها؛ – شبکه پیجو؛ – شبکه WiMAX؛
3 .مودم رادیویی برون ساختمانی (outdoor)؛
4 .دستگاه GPS-D که دارای فرستنده و یا گیرنده رادیویی در سرویس های رادیویی زمینی هستند
5 .دستگاه فرستنده و یا گیرنده رادیویی شبکه انتقال
6 .رادارهایی که مشمول هیچ نوع پروانه عمومی نیستند.
7 .دستگاه فرستنده و یا گیرنده کمک ناوبری رادیویی
8 .دستگاه اندازه گیری مشخصات امواج رادیویی یا اندازه گیری و آشکارسازی محتوای سیگنال رادیویی
9.مسدود کننده ارتباط رادیویی
10 .مسدود کننده jammer (تلفن همراه)
11 .انواع تقویت کننده رادیویی سیگنال های رادیویی .
12.  دستگاه RFID
13 .جهت یاب امواج رادیویی
14 .دستگاه رادیویی خبرنگاری
15 .تیونر ماهواره ای
16 .دستگاه کنترل رادیویی خارج از شمول ضوابط موجود
17 .مدار رادیویی آماده: – تقویت کننده های رادیویی غیر SRD؛ – فرستنده رادیویی غیر SRD؛ – گیرنده رادیویی غیر SRD؛
18 .انواع تقسیم کننده ها و ترکیب کننده های توان فعال
19 .دستگاه فرستنده رادیویی در سرویس پخش همگانی صدا و تصویر
20 .هر گونه آنتن رادیویی غیرفعال به غیر از موارد بندهای 4 و 5 جدول 6-2-1
21 .انواع تقسیم کننده ها و ترکیب کننده های توان فعال باند 12 گیگاهرتز و 14 گیگاهرتز برای گیرنده های ماهواره ای خانگی
22 .کالاهای غیر رادیویی مکمل دستگاه رادیویی مشمول این جدول
23 .دستگاه بلوتوث با توان 100 میلی وات و محدوده کاری تا 100 متر
 10 -مطابق با ضوابط فنی و مقـررات مسـدود کننـده هـای تلفن همراه، تصمیم شماره CRA-DEC9400،ویـرایش اول- 1387/10/3
12 -مطـابق بـا جـدول شـماره 2 ضـوابط فنـی و مقـررات رادیـویی دســتگاه هــای رادی ـو شناســه (RFID) ،تصـمیم شماره CRA-DEC 9011 ویرایش اول-  1389/06/02
16 -مطابق با ضوابط فنی و مقررات به کار گیـری دسـتگاه های کنترل از راه دور مدل ها، تصـمیم شـماره DEC-CRA 1388/11/21- اول ویرایش، 9007
17 -تشخیص رادیویی بودن با ادارات کل تنظـیم مقـررات وارتباطات رادیویی مناطق هفتگانه مـی باشـد و در صـورت ابهام به مدیریت استانداردها و تایید نمونه ارسال می شود

 

جلوگیری از ورود کامیون های فاقد مجوز از اداره کل سازمان حمل و نقل به بندر شهید رجایی

بخشنامه اداره کل راهدای و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

64/12879
تاریخ 27/06/1395

انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل داخلی کالای بندرعباس
انجمن صنفی رانندگان وسائط نقلیه سنگین بندرعباس
دفتر نمایندگی انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین الملی ایران – بندرعباس
موضوع : اطلاع رسانی لازم در خصوص ممانعت از ورود کامیونهای فاقد مجوز از این اداره کل جهت ورود به بندر شهید رجایی

با سلام

پیرو اطلاع رسانی قبلی در خصوص موضوع فوق الذکر با توجه به هماهنگی های به عمل آمده از تاریخ 95/7/15 از ورود کامیون های فاقد مجوز از این اداره کل به بندر شهید رجایی ممانعت می گردد.

لذا مقتضی است ضمن اعلام مراتب به شرکتهای حمل و نقل تحت پوشش و رانندگان محترم متن ذیل نیز از طریق نصب پارچه نویسی، بنر و نصب آن در محل های مناسب اطلاع رسانی گردد :

” بر اساس تصمیمات استانی از تاریخ 95/7/15 تنها کامیونهایی که دارای مجوز از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان می باشند، اجازه ورود به اماکن بندر شهید رجایی را خواهند داشت. لذا از ورود کلیه کامیونهای اعم از کامیون های حمل شهری، بین شهری و ترانزیتی که فاقد مجوز بوده به بندر شهید رجایی جلوگیری می گردد. “

علیرضا مجرد
مدیر کل

12879حل

صادرات گوشت مرغ آزاد و بدون نیاز به مجوز وزارت جهاد کشاورزی

94/210/20608 …….. مورخ 1394/04/07     دانلود بخشنامه
جناب آقای علیدوستی
مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران

با سلام
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 14/501/702 مورخ 1394/04/02 قائم مقام محترم وزیر در امور بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به اطلاع می رساند صادرات گوشت مرغ با رعایت ضوابط قرنطینه ای و بهداشتی تا اطلاع ثانوی بلامانع می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران

تفاهم نامه گمرک ایران و سازمان غذا و دارو در خصوص ترخیص

بسمه تعالی

130426/121358/733/46/73/225
16/07/1391

گمرک …………

باسلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره 4694/91/10361/740/466/73/10-19/1/91 به پیوست تصاویر سه برگ تفاهم نامه فیمابین سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی و گمرک جمهوری اسلامی ایران ونامه های شماره 57467/655-29/6/91 و45143/655-21/5/91 معاونت محترم وزیر و رئیس سازمان مزبور بانضمام آخرین فهرست مواد اولیه وارداتی صنایع غذایی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی مصرفی در کارخانجات تولید کننده به همراه فهرست مواد اولیه وارداتی فرآورده های مکمل و مخصوص بیماران متابولیک و خاص ، شیر مصنوعی ( شیر خشک اطفال ) غذاهای ویژه مصرفی و دوحلقه لوح فشرده مربوطه موضوع بند1-2 تفاهم نامه مورد اشاره جهت اطلاع و اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال و اعلام میگردد با توجه به جزء 2 بند ب ماده 4 تفاهم نامه نسبت به ارسال آمارفصلی (سه ماهه) تمامی کالاهای ترخیص شده مشمول این تفاهم نامه به سازمان غذا و دارو مطابق با فرم پیوست اقدام نمایند ضمناً رعایت مفاد جز 1و2 بندج ماده 4 (وظایف طرفین ) الزامیست .
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه

متن تفاهم نامه سازمان غذا و دارو و گمرک ایران

در راستای حمایت از تولید و سرمایه ایرانی و تسهیل در روند واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع تولید کننده فرآورده های دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی و مکمل ها و غذاهای ویژه، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و معاونت فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران این تفاهم نامه را به شرح ذیل منعقد می نماید.

ماده 1- هدف

هدف از این تفاهم نامه تسهیل و تسریع در روند امور مربوط به ثبت سفارش و ترخیص مواد اولیه فرآورده های فوق الذکر که به طور اختصار واردات امور مورد نیاز صنایع تولیدی مشمول اخذ مجوز از این سازمان ذکر می گردد. مشورط به حفظ و اطمینان از ایمنی و کیفیت و سلامتی کالاهای وارداتی (مواد اولیه) مورد تعهد توسط شرکتهای وارد کننده ( طبق فهرست اعلام شده توسط سازمان غذا ودارو) می باشد.

ماده 2 – موضوع تفاهم نامه

2-1- مواد اولیه مورد نیاز تولید فرآورده های دارویی، غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکمل ها و غذاهای ویژه متعلق به واحدهای تولیدی که فهرست آنها از طرف سازمان غذا و دارو اعلام می شود.

2-2- موارد موضوع تفاهم نامه که به عنوان مصرف شخصی و در حد حمل مسافر تلقی می گردند.

2-3- واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مشمول ماده 16 قانون مربوطه به صورت نمونه و در تعداد و مقدار بسیار کم مشروط به عدم عرضه.

2-4- واردات مواد اولیه ای که از نظر نام مشابه مواد اولیه مورد مصرف در تولید فرآورده های موضوع این تفاهم نامه بوده و لیکن دارای کاربرد صنعتی بوده و از نظر مشخصات و ویژگیهای فنی و ایمنی و سلامت مطلقا در تولید فرآورده های دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مکمل ها و غذاهای ویژه های ویژه کاربرد ندارد.

تبصره 1 : سموم، الکل و مواد شیمیایی دارویی تحت کنترل که لیست آنها از سوی سازمان غذا و دارو اعلام می شود، از دامنه شمول این تفاهم نامه خارج می باشند.

تبصره 2 : تسهیلات مرتبط با این تفاهم نامه صرفا مشمول آن دسته از وارد کنندگان مواد اولیه و واحدهای تولیدی می باشد که فهرست آنها از طرف سازمان غذا و دارو به معاونت فنی و امور گمرکی اعلام می شود.

ماده 3- دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این تفاهم نامه در گمرکات سراسر کشور در خصوص موضوع تفاهم نامه ( ماده 2) می باشد.

ماده 4- وظایف / زمینه های همکاری طرفین

الف) وظایف سازمان غذا و دارو

1- ارائه فهرست سالانه مشخصات تولیدکنندگان و واردکنندگان مشمول بند 1-2 این تفاهم نامه به معاونت فنی و امور گمرکی (این فهرست شامل مشخصات وارد کننده، نوع محصول، نوع کالا (طبقه کالا)، نام تجاری کالا در صورت وجود، کشور تولید کننده، نام کارخانه سازنده، شماره پروانه ساخت برای واحدهای تولیدی و پروانه با مجوز واردات برای بازرگانان یا واردکنندگان مجاز مواد اولیه مذکور در موضوع تفاهم نامه می باشد.)

2- در صورت هرگونه جرح و تعدیل در فهرست اعلامی، موارد بصورت هر سه ماه و در صورت فوریت امربه دلایل فنی و یا مخاطرات سلامت موضوع، سریعا از سوی سازمان غذا و دارو به اطلاع معاونت فنی و امور گمرکی رسانده می شوند.

ب)- وظایف معاونت فنی و امور گمرکی :

1- ابلاغ موضوع تفاهم نامه به واحدهای تابعه و گمرکات سراسر کشور جهت بهره برداری و اقدام لازم

2- ارسال آمار فصلی تمام کالاهای ترخیص شده مشمول این تفاهم نامه به سازمان غذا و دارو هر سه ماه مطابق با فرم مربوط.

چ- وظایف طرفین

1- در خصوص شرکتهای تولید کننده و واردکننده مجاز که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح بهداشتی یا بازرگانی می باشند، واردات مواد اولیه مشمول ماده 16 قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که به صورت نمونه بوده و از نظر تعداد مقدار و ارزش، جنبه تجاری نداشته باشد و جزء کالاهای ممنوع شده از نظر ایمنی و سلامتی و استثنائات امنیتی و یا ممنوع و محدود شده از نظر شرعی و قانونی نباشدبا ثبت مشخصات صاحب کالا ( حقیقی و حقوقی) و اخذ تعهد کتبی مبنی بر تقبل کلیه مسئولیتهای قانونی ناشی از واردات و مصرف توسط صاحب کالا با شرکت متقاضی ترخیص آن راسا توسط گمرکات کشور بلامانع می باشد.

2- در خصوص بند 4 ماده 2 موضوع تفاهم نامه با اخذ مدارک و مستندات قابل قبول توسط گمرکات برای مواد اولیه دارای کاربرد صنعتی و با ثبت مشخصات صاحب کالا و اخذ تعهد کتبی مبنی بر غیر قابل استفاده و مصرف بودن کالا در فرآورده های دارویی، غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مکمل هاو غذاهای ویژه در اظهارنامه و مدارک ارائه شده برای ترخیص، با رعایت سایر شرایط و مقررات جاری کشور اقدام جهت ترخیص راسا توسط گمرکات کشور بالامانع می باشد.

ماده 5- مدت تفاهم نامه

از زمان امضاء سه سال تعیین می شود و در صورت توافق طرفیت قابل تمدید و یا فسخ خواهد بود. لذا لازم به ذکر است این تفاهم نامه نافی و معارض سیر ضوابط و مقررات جاری غیر مصرح در موضوع این تفاهم نامه نمی باشد.

ماده 6- این تفاهم نامه با 6 ماده و دو تبرصه در دو نسخه که دارای اعتبار واحد بوده تنظیم گردیده و در تاریخ 1391/07/05 به امضاء طرفین رسیده و از این تاریخ قابل اجرا است.

محمدرضا نادری

معاون فنی و امور گمرکی – گمرک جمهوری اسلامی ایران

واردات مکمل های رژیمی

100/100315 ……… مورخ 1390/9/20

جناب آقای مهندس برزگری
رئیس محترم سازمان ملی استاندارد ایران

با سلام

بازگشت به نامه شماره 22421 مورخ 1390/2/21 و پیرو جلسه منعقده در دفتر دبیر محترم کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت با حضور نمایندگان سازمان غذا و دارو و آن سازمان در خصوص وضعیت فرآورده های مکمل از نظر استانداردهای اجباری و اعلام تعرفه برای اینگونه محصولات
همانند فرآورده های دارویی، نظر به ویژگیهای فنی و پزشکی، فرمولاسیون و اشکال دارویی، شرایط تولید و نحوه کاربرد و تجویز و همچنین با استناد به تبصره 3 ماده 2 قانون مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و نامه شماره 79237/14284 مورخ 1390/6/16 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور ( تصویر پیوست) که در جلسه فوق الذکر مورد بررسی قرار گرفته است، ضمن تاکید بر عدم شمول اینگونه محصولات از اجرای استاندارد، در جهت سهولست دسترسی مصرف کنندگان و ارتقاء تولید سلامت محور این فرآورده ها با توجه به انجام کنترلهای کیفی لازم توسط کارشناسان سازمان غذا و دارو و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ، خواهشمند است کما فی السابق تعیین تعرفه مواد اولیه و محصولات فرآیند شده تحت عنوان مکمل که از سازمان فوق الذکر مجوز واردات و تولید اخذ نموده اند طبق شاخص های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فهرست اقلام اعلام شده توسط سازمان غذا و دارو صورت پذیرد.

وحید دستجردی

75821 ………… تاریخ : 1390/10/01

جناب آقای نادری
معاون محترم امور گمرکی – گمرک ایران
موضوع : مکمل های رژیمی
با سلام

احتراما، نظر وزارت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه مکمل های رژیمی،مکمل رژیمی جزء اقلام دارویی محسوب می شوند، به پیوست جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی و اعلام به گمرکات اجرایی کشور ایفاد می گردد.

نیره پیروزبخت
مدیرکل بازرسی کالا و واردات و صادرات
سازمان ملی استاندارد ایران

378-1 (1) 378-2

مقررات واردات لاستیک ماشین آلات معدنی

94/210/18894 ………….. 1394/03/31  دانلود بخشنامه
جناب آقای عسگری
مدیرکل محترم دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه – گمرک ایران
با سلام

پیور بخشنامه های شماره 94/210/14704 مورخ 94/3/11 و شماره 94/210/16496 مورخ 94/3/19 و شماره 94/210/11573 مورخ 94/2/29 به آگاهی می رساند، لاستیک ماشین آلات معدنی مشمول مقررات مندرج در بخشنامه های مذکور نبوده و ارائه گواهی نمایندگی برای ماشین الات فوق الذکر الزامی نیست. لذا خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران

لزوم اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت ورود ماشین آلات چاپ مستعمل

بسمه تعالی
۲۵۲۵۵/۲۶۰۱۱۶/۱۰۹/۱۶۱/۷۳/۵۶
۱۷/۰۲/۱۳۹۱
به :گمرک …….
از :دفتر واردات
باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره ۲۶۲۲۰۰/۶۰ مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص لزوم اخذ مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت ورود ماشین آلات چاپ و سایر دستگاههای مرتبط با فعالیت صنعت چاپ از محل بند ۲ ماده ۴۲ آ.ا.ق.م.ص.و ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به مورد با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.
فرود عسگری
مدیر کل دفتر واردات

تسهیل روند اجرائی در رویه صدور مجوز ترخیص دستگاههای پرتو تشخیصی

۹۴٫۲۱۰٫۱۷۲۷۴ تاریخ : ۹۴/۳/۲۴ دانلود بخشنامه
جناب آقای عسگری
مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
با سلام
به پیوست تصویر نامه شماره ۱۶/۰۳/۱۲۰۱۰۳ مورخ ۹۴/۰۳/۱۲ دفتر امور حفاظت در برابر اشعه کشور، (سازمان انرژی اتمی ایران) در خصوص تسهیل روند اجرایی در رویه صدور مجوز ترخیص دستگاههای پرتو تشخیصی، اعتبارنامه شماره ۱۶/۶۹۶۷ مورخ ۸۷/۲/۱ منعقده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به پیوست) از ابتدای سال ۱۳۹۴ به مدت یکسال تمدید می گردد. لذا مراتب جهت اجراء با رعایت کامل ضوابط و مقررات به شرح مندرج در نامه فوق الذکر و سایر قوانین مرتبط ارسال می گردد. // ۷۴۲۵۲
سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران

لزوم ثبت کود واخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی برای واردات

۹۴/۲۱۰/۱۷۱۶۸ ………………… تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ دانلود بخشنامه

جناب آقای عسگری
مدیرکل محترم دفتر واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
با سلام

به پیوست تصویر نامه شماره ۹۴/۲۰۱/۵۹۴ مورخ ۹۴/۰۳/۲۰ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ” لزوم ثبت کود واخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی برای واردات ” جهت اجرا با رعایت کامل ضوابط و مقررات به شرح مندرج در نامه فوق الذکر و سایر قوانین مرتبط ارسال می گردد.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

متن بخشنامه وزارت کشاورزی۹۴/۵۰۱/۵۹۴ ……………… تاریخ : ۹۴/۳/۲۰

شماره :

جناب آقای افخمی راد
معاون محترم توسعه روابط اقتصادی، بازرگانی خارجی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت

سلام علیکم
احتراما با عنایت به مندرجات ذیل یادداشت فصل ۳۱ کتاب مقررات صادرات و واردات مبنی بر لزوم ” زوم ثبت کود واخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی برای واردات ” با عنایت به آیین نامه ابلاغی وزیر محترم جهاد کشاورزی در رابطه با ثبت مواد کودی، خواهشمند است دستور فرمایید بر اساس موارد مشروحه ذیل در خصوص ورود کالای مذکور مورد اقدام قرار گیرد.

۱) با توجه به اینکه بر اساس آیین نامه فوق الذکر مهلت ارائه تقاضای ثبت مواد کودی برای تولید کنندگان و واردکنندگان تا تاریخ ۹۴/۰۵/۲۱ تعیین گردیده، واردات کلیمه مواد کودی تا تاریخ ۹۴/۰۵/۲۱ بر اساس مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۳ بوده و نیازمند اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی نمی باشد.

۲) از تاریخ ۹۴/۰۵/۲۱ ثبت سفارش و ورود کلیه مواد کودی نیازمند اخذ گواهی ثبت از موسسه تحقیقات و خاک و آب وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

لذا مستدعی است ترتیبی اتخاذ فرمایند که از تاریخ مذکور اقدام به ثبت سفارش منوط به ارایه گواهی ثبت موسسه تحقیقات آب و خاک گردد و ترخیص کالا نیز با اریه این گواهی ثبت مذکور امکان پذیر می باشد.

علی اکبر مهرفرد