بایگانی دسته: صادرات قطعی

مقررات صادرات محصولات فرعی جنگل ومرتع وگیاهان دارویی وصنعتی

به پیوست تصویر نامه شماره 8985‏/1‏‏/97 مورخ 10‏/4‏/1397 سازمان جنگلها مراتع و آبخیز داری وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ضوابط صادرات محصولات فرعی جنگل و مرتع و گیاهان دارویی ، صنعتی در سال 1397 ارسال و اعلام می دارد .
1‏‏- اقلام غیر مجاز برای صادرات (ممنوع الصدور): شامل اقلام مندرج در بند «ج – 1» نامه پیوستی، با توجه به اینکه گونه های مزبور جزء گونه های تهدید شونده، در حال انقراض و ذخائر ژنتیکی کشور محسوب می گردد صادرات آنها مطلقاً ممنوع می باشد. ادامه‌ی خواندن

تسهیلات صادراتی گمرک / اظهار صادرات بدون ورود کامیون حامل

شماره : 281/96/1227208            دانلود بخشنامه
تاریخ 1396/11/07
پیرو بخشنامه شماره 96/206379 مورخ 96/3/29 رویه صادرات، موارد تکمیلی جهت اجرا به شرح ذیل ابلاغ می گردد :
در هنگام اظهار رویه صادرات ( اظهارنامه های که گمرک مبدا و مرز خروج یکسان نباشد)، صادر کنندگان اعم از تولیدی و بازرگانی نوع حمل را ” ارزیابی در محل ” انتخاب نمایند.
صادرکنندگان فرآورده های نفتی نوع حمل را الزاما ” انباری ” انتخاب نموده و تشریفات گمرکی با ورود حامل له محوطه گمرک صورت می گیرد.
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی محموله های داخل مناطق به عنوان ” حمل یکسره ” و یا ” انباری ” و در صورتی که محموله های اظهاری خارج از مناطق باشند ” ارزیابی در محل ” انتخاب نماید. ادامه‌ی خواندن

عوارض صادراتی پوست خام گاوی، وت بلوی گاوی و پیه صنعتی

60/240469: شماره
1396/10/30: تاریخ
پیوست :ندارد
جناب آقای شامانی
مدیرکل محترم دفترصادرات
گمرک ج.ا.ایران
با سلام
به پیوست تصویر نامه شماره 1624541 مورخ 19/10/1396 سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص عوارض صادراتی پوست خام گاوی، وت بلوی گاوی و پیه صنعتی ارسال و به آگاهی میرساند:
به استناد ماده 37 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور عوارض صادراتی پوست خام گاوی، وت بلوی گاوی و پیه صنعتی به شرح ذیل میباشد. ادامه‌ی خواندن

نمونه برداری کالاهای صادراتی در گمرک

222888/399
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 74114/93/1 مورخ 25/4/93 ابلاغیه مقام محترم ریاست کل وبخشنامه شماره 151790/130832/747/480/71/173 مورخ 7/7/1388 تاکید میگردد، بمنظور تسریع و تسهیل در تجارت خارجی و رفع موانع تولید وصادرات محصولات تولیدی وکاهش هزینه های صادرکنندگان واحدهای تولیدی ،دستور فرمایید چنانچه صادرات محموله های صادراتی در آن گمرک مسبوق به سابقه بوده وآزمایشگاه نیز نسبت به تعیین ماهیت آن اعلام نظر نموده است ( بشرط اینکه مواداولیه صادراتی از محل ورودموقت ماده 51 ویا مواد 66 لغایت 70 قانون امور گمرکی وهمچنین مشمول ضوابط خاص منجمله استاندارد اجباری ،اخذمجوزیاپرداخت عوارض صادراتی ومشتقات مایع نفت وگاز موضوع دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا وارز نباشد)، با تشخیص وموافقت مدیریت محترم آن گمرک ازارسال مکرر کالا به آزمایشگاه با رعایت مفاد بخشنامه فوق الاشاره خودداری و وفق سابقه اقدام وشماره کوتاژوتاریخ اظهارنامه استنادی بصورت سیستمی در اظهارنامه صادرات اظهاری درج ونظریه آزمایشگاه نیز اسکن گردد.
بدیهی است نمونه برداری واستعلام نظریه آزمایشگاه بصورت تصادفی از محموله های صادراتی تکراری جزء اختیارات مدیران گمرکات اجرایی بوده که جهت اعمال مدیریت ریسک قابل استفاده می باشد.

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت جهت صادرکنندگان

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت جهت صادرکنندگان
شماره : ۱۰۴۶۲۸/۶۷۵ تاریخ : ۲۲/۰۷/۱۳۹۴
سلام علیکم؛
احتراما”، به پیوست “دستورالعمل اجرایی نحوه صدور گواهی بهداشت محموله ای و گواهی بهداشت مدت دار جهت صادرکنندگان فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی” و فرم های مربوطه جهت بهره برداری ارسال می گردد.
خواهشمند است گواهی بهداشت در سربرگ انگلیسی جدید Food and Drug Administration تهیه و صادر گردد.
دکتر هدایت حسینی – مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی ، آرایشی و بهداشتی

ضوابط صادرات عایق رطوبتی

178988/315
ناظرین /مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه 50597/94/58 مورخ 23/03/94 موضوع ضوابط صدور عایق رطوبتی (ایزوگام و ….) تحت ردیف تعرفه شماره 68071010 از محل قیر خریداری شده از رینگ صادراتی بورس کالا توسط واحدهای تولیدی تا پایان شهریور سال جاری ، بپیوست تصویر نامه شماره 54913/210/94 مورخ 4/9/94 دفتر مقررات صادرات و اردات سازمان توسعه تجارت ایران ارسال و اعلام میدارد : صادرات عایق رطوبتی توسط واحدهای تولیدی( از محل قیر خریداری شده از رینگ صادراتی بورس ) پس از ارائه گواهی خرید قیر(به میزان استفاده در تولید محصول عایق رطوبتی ) و اصل اسناد منشا تامین مواد اولیه قیر عرضه شده در بورس کالا (صادره از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکتهای تابعه) و ضمیمه نمودن اسناد مذکور به اظهار نامه با رعایت کلیه مقررات و ضوابط مربوطه بلامانع می باشد .

178988-315

چگونگی پیگیری اعلام وصول وخروج محمولات صادراتی

151530/263

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: چگونگی پیگیری اعلام وصول وخروج محمولات صادراتی

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه های شماره ردیف 56مورخ 18/2/89 و 254مورخ22/6/89 و115 مورخ 26/3/92 و233 مورخ 3/6/93 و 362مورخ 21/8/93 و242مورخ 23/7/94 موضوع تأکید بر پیگیری اعلام وصول وخروج از مرزمحمولات صادراتی با توجه به مسوولیت توامان گمرکات مبدا و مقصد، ضمن آموزش دقیق و توجه دادن اهمیت موضوع به کارکنان دوایر ذیربط نسبت به نظارت مستمربرنحوه اعمال ثبت وصول وخروج محمولات صادراتی وفق موارد ذیل اقدام نمایند:
1. باعنایت به درج اطلاعات اظهار نامه های صادراتی و فراخوانی اطلاعات مذکور توسط گمرکات مبدا و مقصد از طریق سامانه جامع امور گمرکی ، چنانچه اعلام خروج کالای موضوع اظهار نامه های مورد اشاره ازتاریخ راه اندازی درگمرک مبدأ ومرز خروج ، در سامانه مورد نظر ثبت نگردیده است، گمرک مبدا به قید فوریت ضمن پیگیری مجدد و مستمر تا حصول نتیجه از گمرک خروجی اقدام و در صورت احرازعدم خروج کالا با هماهنگی مرکز مبارزه باجرایم سازمان یافته نسبت به پیگیری قضایی اقدام لازم به عمل آید .
2. گمرکات مبدأ مؤظف هستند برای ردیف های صادراتی مربوط به قبل از زمان اجرای سامانه جامع گمرکی نسبت به کنترل ردیف های صادره خود ازطریق سامانه آمار تجارت خارجی(سامانه قدیم )وفق بخشنامه ردیف 358مورخ 1/11/90مبادرت نموده ودرصورت عدم درج اطلاعات اعلام خروج توسط گمرک مرزی:
الف: نسبت به مکاتبه لازم باگمرک مرزی وارسال رونوشت به این دفتربمنظورتعیین تکلیف سریع آن اقدام گردد.
ب : درصورت عدم حصول نتیجه ،طی نامه ای به صاحب کالا اعلام گردد تانسبت به ارائه اصل پروانه مذکور جهت بررسی ومطابقت اطلاعات خروج اقدام شود.
ج:چنانچه درظهر پروانه ارائه شده اطلاعات مربوط به اعلام خروج کالا وردیف مذکور درج شده باشد نسبت به استعلام مراتب باارسال تصویری ازپروانه وظهر آن از گمرک مرزی جهت تأیید اطلاعات یادشده اقدام ودرصورت عدم تأیید و حصول نتیجه مبنی بر جعلی بودن ردیف خروجی مندرج درپروانه نسبت به پیگیری واعلام جرم قضایی وفق ضوابط جاری اقدام گردد.
3. درصورت عدم درج اعلام خروج درپروانه لازم است گمرک مبدأ ، پس از احراز عدم خروج محموله باهماهنگی مرکز جرایم سازمان یافته نسبت به اعلام به مراجع قضایی اقدام نماید.ضمنا چنانچه رای مرجع قضایی مبنی بر منع تعقیب صادر گردد نسبت به ابطال اظهارنامه وپروانه مربوطه اقدم شود ومراتب جهت عدم امکان استفاده از تسهیلات و مزایای صادراتی به سازمان صنعت معدن تجارت استان صادر کننده کارت بازرگانی وسازمان مالیاتی ذیربط(باتوجه به ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) وهمچنین به منظور لحاظ درضوابط تعیین مسیربه معاونت محترم فنی وامورگمرکی اعلام گردد.
4. چنانچه محموله صادراتی تحت پلمب گمرک ارسال و عدم خروج کالا احراز و بدون هماهنگی باگمرک پلمب الصاقی فک گردیده باشد نسبت به پیگیری قضایی این موضوع نیز اقدام گردد.
5. استفاده ازپروانه های صادراتی جهت استرداد حقوق ورودی موضوع مواد 66لغایت 70ق.ا.گ وهمچنین جهت تسویه پروانه های ورود موقت موضوع ماده 51 ق.ا.گ. و بند (د)ماده 72آ.ا.ق .ا.گ.منوط به احراز دقیق خروج کالای صادراتی از مرز (با تخصیص شماره و تاریخ ردیف مرزی خروج) با رعایت کامل سایر مقررات و تشریفات میباشد .
6. گمرکات خروجی موظفند نسبت به اعلام پاسخ استعلامات از گمرکات مبدا اقدام ودر صورتیکه علیرغم پیگیریهای مکررگمرک مبدا ،گمرک خروجی نسبت به ارسال پاسخ اقدام ننموده باشد ،لازم است گمرک مبدا مراتب را به همراه سوابق مکاتبات به عمل آمده به صورت مستمر و ماهیانه به این دفترو دفتر بازرسی ومدیریت عملکرد جهت پیگیری منعکس نمایند .
خواهشمنداست دستورفرمایید ضمن اقدام لازم مراتب رامطابق بخشنامه شماره 32279/833/8/4/51مورخ 28/12/85به کلیه گمرکات تابعه وواحدهای تحت امر ابلاغ وبرحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.

رونوشت :

1- جناب آقای عسگری معاون محترم فنی وامورگمرکی جهت استحضار
2- جناب آقای باغ عنایت مدیرکل محترم حوزه ریاست کل وروابط عمومی جهت استحضار مقام محترم ریاست کل

عوارض صادراتی سولفور مولیبدن

150064/258
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه ردیف 532مورخ 25/12/93 درخصوص اعلام ضوابط صدور کالاهای مشمول محدودیت و ممنوعیت های صادراتی ازمحل مصوبه شماره 89843- 29/7/93 شورای اقتصاد به پیوست تصویرنامه شماره 43307/210/94مورخ 11/7/94 دفترمقررات صادرات وواردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویرنامه شماره 148116/60مورخ 5/7/94 دفتر امورصنایع معدنی وزارت متبوع ارسال واعلام می دارد :
کد تعرفه صحیح کالای مندرج در ردیف 24 جدول اقلام عوارضی ضمیمه بخشنامه فوق الذکر مبنی بر وضع عوارض بمیزان 35درصد ارزش کالا صرفأ برای سولفور مولیبدن 28309090 می باشد .
خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام ،مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

molibden

ممنوعیت صادرات کنجاله سویا

118811/210
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: ممنوعیت صادرات کنجاله سویا
باسلام و احترام
باعنایت به استعلام بعمل آمده طی شماره 105836/71مورخ 8/6/94 (تصویرضمیمه ) به پیوست تصویرجوابیه شماره 38938/210/94- 23/6/94 دفتر مقررات صادرات و واردات همراه با ضمائم مربوطه ارسال و بدینوسیله اعلام می دارد:
باتوجه به اینکه کنجاله سویا (ذیل ردیف 2304 تعرفه) جزء فهرست کالاهای اساسی ،حساس وضروری دارای اولویت اول موضوع مصوبه شماره 323/93/4/ت50429هـ مورخ 16/1/93 هیئت محترم وزیران می باشد لذا تا اطلاع ثانوی صادرات آن ممنوع می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را به گمرکات و واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.
KONJALE