بایگانی دسته: بخشنامه های قدیمی

معافیت روغن زیتون آماده برای مصرف و روغن هسته انگور از مالیات ارزش افزوده

بسمه تعالی
145604/144861/113/73/348
29/07/1392
به: کلیه گمرکات …
باسلام و احترام

به پیوست تصویر نامه شماره 561/260/ص مورخ21/7/1392 معاونت مالیا ت بر ارزش افزوده در خصوص معافیت از پرداخت مالیات و عوارض موضوع بند 4 ماده 12 قانون مالیات و عوارض مربوطه (صرفاً در خصوص ارزش افزوده) روغن زیتون آماده برای مصرف (با بو و بدون بو) و روغن هسته انگور ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول گردد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

صادرات تخم مرغ خوراکی و گوساله نر پرواری

11163/23 سال 93/3/23
ناظرین محترم گمرکات اجرایی
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرومفادبخشنامه ردیف 559مورخ 21/12/92 درخصوص اعلام فهرست اقلام صادارتی مشمول ممنوعیت ،مجوزیاعوارض صادراتی ؛بپیوست تصویر نامه شماره 2666مورخ 25/1/93 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران به همراه نامه شماره 200/143/6/93مورخ 23/1/93و261/6/93مورخ 24/1/93معاونت محترم برنامه ریزی واقتصادی وزارت جهادکشاورزی ارسال واعلام می دارد:ازتاریخ ابلاغ این بخشنامه صادرات تخم مرغ خوراکی ذیل تعرفه های 04071900و04072000و04079000وهمچنین دام سنگین (صرفأ انواع گوساله نرپرواری )ذیل تعرفه 01022900نیازبه اخذمجوزصادارت ازوزارت مذکورنداردوصدورآن بارعایت سایرمقررات ازجمله اخذ نظریه قرنطینه دامی –بهداشتی (سازمان دامپزشکی کشور)بلامانع می باشد.خواهشمنداست دستورفرمایید مراتب رابه واحدهاوگمرکات تابعه ابلاغ وبرحسن اجرای آن نظارت مستمرمعمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات
11163-23-1
11163-23-2

مقررات و تشریفات گمرکی صادرات قیر معدنی، جامد و ایزوگام عایق رطوبتی

1180903/419

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع : ضوابط و تشریفات صدور انواع قیر و محصولات پائین دستی قیر

باسلام و احترام
به منظور شفاف نمودن نحوه تشریفات صدور انواع قیر ( جامد ، مایع ، معدنی و محصولات پائین دستی قیر) ضمن لغو بخشنامه های صادره به شماره های 352546/351782/747/859/71/549 مورخ 27/12/86 ، 60170/47462/747/859/71/76 مورخ 7/3/87، 32114/90038/747/859/71/117 مورخ 9/4/87 ،247155/225905/747/859/71/303 مورخ 3/11/88، 457342/36763/24817/747/859/71/68 مورخ 22/2/89، و 208344/198691/747/859/71 /347مورخ 17/10/90 موارد تاکیدی بشرح ذیل جهت اقدام با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اعلام میگردد:

1- ضوابط صدور قیرجامد خریداری شده از شرکت بورس کالای ایران :

کلیه صادرکنندگانی که قیر جامد را از شرکت بورس کالا ی ایران خریداری می نمایند صرفا با ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا مجاز به صادرات می باشند.
انجام تشریفات صدور قیر جامد از کلیه گمرکات اجرایی بلامانع می باشد بدیهی است در زمان اظهار این محمولات ، لازم است پس از اظهار کالا و اخذ اسناد مثبته ( گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا ) وآنالیز محموله اظهاری از صاحب کالا از محموله با حضور ارزیاب و کارشناس نسبت به نمونه برداری اقدام و جهت تائید نوع ماهیت کالای اظهاری ( مطابقت نوع قیراظهاری با مشخصات مندرج در گواهی رینگ صادراتی بورس )نظریه آزمایشگاه استاندارد اخذ و در صورت مطابقت نتیجه آزمایش با اظهار ذینفع و نیز مشخصات مندرج در گواهی خرید اقدام نمایند.
تاکید میگردد نمونه فرم گواهینامه معاملات رینگ صادراتی بورس کالا که منقوش به امضاءو مهر برجسته( معرفی شده ) می باشد( مطابق نمونه فرم پیوست بخشنامه ردیف 149 مورخ 16/4/89 ) که می بایستی پس از ممهور شدن به مهر استفاده شد ضمیمه اظهارنامه صادراتی مربوطه نگهداری گردد.ضمنابا توجه به ضوابط و مقررات دستورالعمل اجرایی رینگ صادراتی بورس کالا ، در صورت هرگونه خرید توسط متقاضی ، گواهی خرید از رینگ صادراتی نیز صرفا به نام شخص خریدار صادر میگردد و هرگونه تغییر نام ،واگذاری یا وکالت در امر خرید و فروش به سایر اشخاص (حقیقی و حقوقی ) در خصوص گواهیهای صادره امکان پذیر نمی باشد و صرفا به استناد ماده 16 دستورالعمل رینگ صادراتی بورس کالای ایران فروشنده می تواند کالا را بنام خود اظهار نماید. (بخشنامه ردیف 235 مورخ 21/5/92)

2- ضوابط صادرات قیرهای معدنی جامدکه حاوی درصدی نفت کوره ( بعنوان حلال ) می باشد ونیز قیر جامد بر پایه وکیوم باتوم ( VB) :

چنانچه محمولات مذکور در دمای معمولی محیط به صورت جامد باشند صدور محمولات فوق الذکر پس ازاخذ پروانه بهره برداری معتبر واحد تولیدی که در آن نوع قیر درج شده باشد و نیز آنالیز محموله صادراتی از ذینفع و تائید آزمایشگاه استاندارد مستقر در آن گمرک مبنی بر مطابقت آنالیز محموله اظهاری با آنالیز اظهار شده و تعیین نوع و میزان حلال و وکیوم باتوم به کار رفته در فرآوری محموله صادراتی با رعایت سایر مقررات مرتبط انجام گیرد.
ضمنا ذینفع ملزم به ارائه فاکتور و بارنامه حمل معتبر مبنی بر خرید به قیمت بین المللی از شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران و یا رینگ صادراتی بورس به میزان حلال و وکیوم باتوم مورد مصرف در تولید محصولات صادراتی خود خواهد بود. بدیهی است در خصوص قیرهای معدنی که به صورت کلوخه های معدنی و پودر می باشد پس از ارسال نمونه به آزمایشگاه استاندارد جهت تعیین ماهیت محموله اظهاری و انطباق نتیجه با اظهار ذینفع مشمول دستورالعمل اصلاحی ستادمرکزی مبارزه با قاچاق ( موضوع بخشنامه ردیف 77 سال 88 )نمی باشد. و انجام تشریفات صدور آن از کلیه گمرکات اجرایی امکانپذیر است.

3-محصولات پائین دستی قیر (نظیر عایق رطوبتی و ایزوگام):

صادرات این محصولات مستلزم ارائه گواهی خرید از رینگ صادراتی بورس کالا به میزان قیر به کار رفته در تولید محموله های صادراتی می باشد. در صورتیکه قیر مورد استفاده در محصولات مزبور از واحدهای تولیدی تهیه گردد ضروریست اصل گواهی خرید مواد اولیه خریداری شده از مراجع رسمی ( به قیمت بین المللی) مورد مصرف درتولید آن محصول از واحد تولیدی( فروشنده) اخذ و به گمرک ارائه گردد.ضمنا در زمان اظهاراین محصولات علاوه بر اخذ گواهیهای خرید، صاحب کالا موظف به ارائه آنالیز محموله اظهاری خود می باشد که پس از ارسال نمونه به آزمایشگاه استانداردمی بایستی علاوه برتعیین ماهیت کالا، درصد و نوع قیر مورد مصرف در تولید کالای اظهاری استعلام و در صورت مطابقت کالابا اسناد ارائه شده با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام نمایند.

تاکید میگردد :
-چنانچه محموله های موضوع بند 1و2 در دمای معمولی محیط به صورت مایع باشد مشمول دستورالعمل ستاد ( موضوع بخشنامه ردیف 77 سال 88 ) می باشد.
در مراحل ارزیابی دقت شود تا از عدم جاسازی گازوئیل وسایر کالا هادر ظروف حاوی قیر اطمینان حاصل گردد. و از پذیرش درخواست ارزیابی در محل و حمل یکسره در خصوص قیر اجتناب شود. ضمنا اظهارنامه های مربوطه در سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه های صادراتی الزامابه مسیر قرمز هدایت گردند.

حسن علیدوستی
مدیرکل دفترصادرات

واردات شیر خشک صنعتی جهت تولید شیر خشک اطفال

بسمه تعالی
135391/113/292/73/236
23/07/1391

به: ناظر/مدیر کل / مدیر محترم …
از: مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
باسلام و احترام،
پیرو نامه شماره 73527/91/113/92/73/127 مورخ 25/4/1391به پیوست تصویر نامه شماره 2102889/1391-25/5/1391 سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 129672 /60 مورخ 23/5/1391 معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت معدن تجارت ارسال می گردد. برابر مفاد نامه های مذکور کارخانجاتی که جهت تولید شیر خشک اطفال نسبت به واردات شیر خشک صنعتی اقدام می نمایندو قبلاٌ نیز واردات شرکتهای مزبور حسب مقررات در سقف نیاز انجام می پذیرفته است مشمول ابلاغیه شماره 85520/60 مورخ 24/2/1391 معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت معدن و تجارت نبوده و ترخیص شیر خشک وارداتی کارخانجات مذکور در سقف نیاز جهت تولید کالای فوق الذکرکما فی السابق بلامانع می باشد.خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت سایر مقررات اقدام لازم معمول گردد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد و ویژه

236-2

صادرات طلا و سایر فلزات گرانبها از محل شمش ورود موقت

91/122361 …………… تاریخ : 1391/07/05
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی استانها
با سلام

با عنایت به تصمیم اتحاذ شده در کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه اقتصادی اعلام می دارد صادرات فلزات گرانبها ( طلا، نقره و پلاتین) اعم از اینکه به صورت خام ( شمش، مسکوک، قراضه،…) یا مصنوعات و زیورآلات باشد موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی ایران می باشد، لیکن زیورآلات و مصنوعات صادراتی از محل شمش ورود موقت از اخذ مجوز فوق مستثنی می باشد.
بدیهی است در خصوص مصنوعات صادراتی از محل شمش ورود موقت لازم است در زمان انجام تشریفات گمرکی صادرات، علاوه بر رعایت مقررات مربوطه، اصل پروانه ورود موقت از صادر کننده اخذ و مشخصات اظهارنامه صادراتی و وزن آن در ظهر آن درج و مهر و امضاء گردد تا امکان نگهداری سقف مهیا گردد.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیز ابلاغ و بر حسن انجام کار نیز نظارت مستمر معمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران
122361

مهر قابل توجه بانک گمرک و رفع تعهد ارزی در ترخیص کالا

بسمه تعالی

164236/148632/722/4368/73/288
01/09/1391

ستاد نظارت گمرکات استان …../مدیرکل گمرک ….

باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 201161/91 مورخ 1/8/91 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید در ظهر پروانه های سبز گمرکی صادره از محل کالاهای ترخیص شده با رویه گشایش اعتبار اسنادی نسبت به درج مهر قابل توجه بانک و ذکر مشخصات، ارزش و تعداد کالای ترخیص شده از محل اعتبار اسنادی مربوطه با رعایت کامل مقررات اقدام و دقت کافی مبذول فرمایند.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه

شماره : 91/201161 تاریخ : 1391/08/01

بانک توسعه صادرات ایران
مدیرت امور بین الملل

با سلاک
احتراما عطف به نامه شماره 2500/888/1532 مورخ 1391/06/01 در خصوص سوالات مطروحه به استحضار می رساند :
1- معیار اصلی در روند رسیدگی به پروانه سبز گمرکی ماخوذه، مندرجات روی پروانه و مهر قابل توجه بانک در ظهر پروانه می باشد و در صورت عدم درج مهر مذکور مهر درب خروج ملاک عمل خواهد بود.
2- با توجه به راه اندازی سامانه پرتال ارزی و ثبت اطلاعات پروانه های سبز گمرکی ( توسط گمرک مربوطه) در آن ، اخذ اصل پروانه سبز گمرکی و همچنین مراجعه به پرتال ارزی، و مشاهده مشخصات کامل مندرجات ثبت شده در سامانه های مذکور توسط بانکهای گشایش کننده امری ضروری می باشد.
3- چنانچه در مواردی شعبه ای ( آن بانک به مشاهده اطلاعات مربوط به پروانه های صادره در سامانه پرتال ارزی نمی باشد، می تواند ضمن استعلام مراتب از گمرک مربوطه موضوع را از طیق اداره آمار و تعهدات ارزی این بانک نیز پیگیری نمایند.

اداره سیاستها و مقررات ارزی

رونوشت : گمرک جمهوری اسلامی ایران – دفتر واردات- احتراما ضمن ارسال تصویر نامه شماره مدیریت امور بین الملل بانک توسعه صادرات ایران به همراه ضمیمه مربوطه به اطلاع می رساند از آنجائیکه حساب اظهارات بانک مذکور بعضا گمرکات از درج مهر قابل توجه بانگ امتناع می ورزند، لذا خواهشمند است به منظور تسریع و تسهیل در امور مربوط به ترخیص کالا، دستور فرمایید مراتب را بررسی و از نتیجه این بانک را مطلع نمایند.

اداه سیاستها و مقررات ارزی

288-1288-2288-3

واردات مکمل های رژیمی

100/100315 ……… مورخ 1390/9/20

جناب آقای مهندس برزگری
رئیس محترم سازمان ملی استاندارد ایران

با سلام

بازگشت به نامه شماره 22421 مورخ 1390/2/21 و پیرو جلسه منعقده در دفتر دبیر محترم کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیات دولت با حضور نمایندگان سازمان غذا و دارو و آن سازمان در خصوص وضعیت فرآورده های مکمل از نظر استانداردهای اجباری و اعلام تعرفه برای اینگونه محصولات
همانند فرآورده های دارویی، نظر به ویژگیهای فنی و پزشکی، فرمولاسیون و اشکال دارویی، شرایط تولید و نحوه کاربرد و تجویز و همچنین با استناد به تبصره 3 ماده 2 قانون مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و نامه شماره 79237/14284 مورخ 1390/6/16 معاون محترم حقوقی رئیس جمهور ( تصویر پیوست) که در جلسه فوق الذکر مورد بررسی قرار گرفته است، ضمن تاکید بر عدم شمول اینگونه محصولات از اجرای استاندارد، در جهت سهولست دسترسی مصرف کنندگان و ارتقاء تولید سلامت محور این فرآورده ها با توجه به انجام کنترلهای کیفی لازم توسط کارشناسان سازمان غذا و دارو و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ، خواهشمند است کما فی السابق تعیین تعرفه مواد اولیه و محصولات فرآیند شده تحت عنوان مکمل که از سازمان فوق الذکر مجوز واردات و تولید اخذ نموده اند طبق شاخص های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فهرست اقلام اعلام شده توسط سازمان غذا و دارو صورت پذیرد.

وحید دستجردی

75821 ………… تاریخ : 1390/10/01

جناب آقای نادری
معاون محترم امور گمرکی – گمرک ایران
موضوع : مکمل های رژیمی
با سلام

احتراما، نظر وزارت، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنی بر اینکه مکمل های رژیمی،مکمل رژیمی جزء اقلام دارویی محسوب می شوند، به پیوست جهت استحضار و دستور اقدام مقتضی و اعلام به گمرکات اجرایی کشور ایفاد می گردد.

نیره پیروزبخت
مدیرکل بازرسی کالا و واردات و صادرات
سازمان ملی استاندارد ایران

378-1 (1) 378-2

پذیرش درخواستهای ترخیص یکسره درباره کالاهای فاسد شدنی، مواد غذایی و فله ای

بسمه تعالی
168305/145027/778/313/73/288
22/8/1390
به :ناظرمحترم گمرکات استان ………. مدیرکل محترم ………..
از :دفتر واردات

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 124556/94274/778/313/73/199 مورخ 22/6/90 مجددا یادآور می شود :
بدیهی است پذیرش درخواستهای ترخیص یکسره درباره کالاهای فاسد شدنی، مواد غذایی و فله ای موضوع بند 1 بخشنامه پیروی در صورت حصول اطمینان از اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی بلامانع خواهد بود.
فرود عسگری
مدیر کل دفتر واردات

خودداری از ترخیص نوعی پاستیل به مارک ببتو

بسمه تعالی
167818/147146/113/214/73/276
14/8/90
به :ستاد نظارت گمرکات استان ……../اداره کل گمرک …….
از:دفتر واردات
موضوع : خودداری از ترخیص نوعی پاستیل به مارک ببتو دارای تصاویر و اشکال مغایر با فرهنگ اسلامی و دقت در اعمال مفاد بند (9) ماده (40) قانون امورگمرکی
باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 2103928/90 مورخ 20/7/90 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به نامه شماره 67595/8 مورخ 19/6/90 معاونت محترم ارتباطات مردمی دفتر مقام معظم رهبری و دو برگ تصاویر مربوط به نوعی خوراکی بنام پاستیل به علامت ببتو BEBETO و نیز تصویر نامه شماره 5649/26 مورخ 23/7/90 مدیر کل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر ورود آن توسط شرکت بازرگانی بنی عامریان ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت مفاد بند (9) ماده (40) ق.ا.گ از ترخیص آن خودداری و چنانچه در این رابطه، سابقه ترخیص قبلی در آن گمرک وجود دارد ضمن انجام اقدامات قانونی (از جمله اجرای ماده 32 ق.ا.گ)، مراتب را جهت اقدامات بعدی به این دفتر منعکس نمایند.
فرود عسگری
مدیر کل دفتر واردات

واردات شمش طلا با رویه اعتبار اسنادی

بسمه تعالی
139223/110986/722/4368/73/212
12/7/1390
به :ناظرمحترم گمرکات استان ……/مدیرکل محترم گمرک …..
از :دفتر واردات

باسلام و احترام
ضمن ارسال تصویر نامه شماره 1016/60 مورخ 25/5/90 اداره سیاستها- مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مفاد نامه فوق اعلام می دارد واردات شمش طلا با رویه اعتبار اسنادی صرفا بر اساس گشایش اعتبار اسنادی دیداری و با رعایت ضابطه استاندارد طلا و با حداقل عیار 995 امکان پذیر خواهد بود.
فرود عسگری
مدیر کل دفتر واردات