بایگانی دسته: ضوابط فنی

ضوابط فنی واردات لودور مارک GHH مدل LF10-ac

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه ضوابط واردات ماشین الات مندرج در جدول پیوست با زمان اعتبار تا تاریخ 29/12/1395(بهمن95)
تاریخ 95/11/16
شماره بخشنامه 95/210/68348
مرجع صدور دفتر قوانین مقررات صادرات واردات

ادامه‌ی خواندن

ضوابط فنی واردات خودرو سواری شورلت CHEVROLET

شماره بخشنامه : 62724/210/94   تاریخ 94/10/13  دانلود بخشنامه

جناب آقای پورسیف – مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- گمرک ایران
سلام علیکم – ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۲۰۴۱۰۹ ﻣﻮرخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۴ دﻓﺘﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدرو و ﻧﯿﺮوﻣﺤﺮﮐﻪ در ﺧﺼﻮص ﺧﻮدروی ﺳﻮاری ﻗﺎﺑﻞ ورود ﺑﺎ ﻧﺸﺎن ﺗﺠﺎری CHEVROLET ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ واردات ﺧﻮدرو و رﻋﺎﯾﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺮرات و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻨﺪرج در ﮔﻮاﻫﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺻﺎدره ﻣﺮﮐﺰ اﺻﻨﺎف و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن با شماره مرجع ۹۰۰۵۱۴۷۵۳۹ با اعتبار ۲۹/۹/۹۸ جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد. ادامه‌ی خواندن

ابلاغ ضوابط فنی واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی BOBCAT و HITACH

جناب آقای محمدیان – مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت
سالم علیکم – با احترام به پیوست تصویر گواهی فعالیت نمایندگی ماشین آالت راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت توران نو نماینده رسرمی برند BOBCAT شرور بلژیک و برند HITACHI شرور هلند در ایران ارسال می گردد.لذا مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی و معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو )موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 82/4/10 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722هر مورخ 90/12/15 هیأت وزیران) اعلام می گردد :

نشان تجاری نام شرکت تولید ننده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
BOBCAT BOBCAT .EMEA مینی لودر چند منظوره S130 KUBOTA/V2203-M-DI-E2B-BC-3
S205 KUBOTA/V2607 -DI-TE3B-BC-1
S650 KUBOTA/V3307 -DI-TE3
S770 KUBOTA/V3800 -DI-T-E3
T300 KUBOTA/V3800 -DI-T-E3
T320 KUBOTA/V3800 -DI-T- BOBCAT
بالابر تلسکوپی T40170 PERKINS/1104D-44T TURBO
HITACHI HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY بیل مکانیکی ZX200-3 ISUZU AI-4HK1X
ZX210-3 ISUZU AI-4HK1X
ZX350-3 ISUZU AH-6HK1X
لودر ZW310 MERCEDES BENZ DIMLER CHRYSLER OM 460LA

گواهی فعالیت نمایندگی :
شماره : 9006073636 مورخ 91/08/24 تا 94/12/29 معتبر است.
شماره 9005961333 مورخ 94/08/24 تا 94/12/29 معتبر است.
امیر حسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه

ضوابط فنی واردات خودرو سواری ولوو M1

جناب آقای پورسیف – مدیر کل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی- گمرک ایران
سلام علیکم – ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۷۹۰۳۷ ﻣﻮرخ ۱۸/۸/۹۴ دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص ضوابط فنی خودروی سواری با نشان تجاری VOLVO به شرح مشخصات مندرج در جدول فوق الذکر و بر اساس گواهی فعالیت نمایندگی شرکت خارجی به شماره ۲۲۲۰۰۰۶۰۷۸۸۴ با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
تقی محمدیان – مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات ادامه‌ی خواندن

واردات موتورسیکلت برقی با نشان sunra

94/210/44227 به تاریخ 1394/07/15 دانلود بخشنامه
جناب آقای پورسیف
مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه – گمرک ایران
سلام عکلیم
به پیوست تصویر نامه شماره 60/133742 مورخ 94.06.16 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص موتورسیکلت های برقی با نشان تجاری sunra به شرح مندرج در جدول نامه فوق الذکر جهت اقدام و اطلاع لازم بر اساس گواهی فعالیت نمایندگی و مدلهای درج شده در متن گواهی با رعایت سایر مقررات و قوانین مربوطه ارسال می گردد.
سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
سازمان توسعه تجارت ایران

ضوابط فنی واردات خودروی سواری سوزوکی مدل KIZASHI

شماره بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران : 94/210/21212   تاریخ : 1394/04/09 دانلود بخشنامه 
بخشنامه وزارت صنایع (صنایع و نیرو محرکه) 60/78732 …………… تاریخ : 1394/03/31

جناب آقای حسینی
مدیرکل مجترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران
سلام

با احترام، به پیوست تصویر گواهی فعالیت نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت ایران خودرو نماینده رسمی suzuki کشور ژاپن در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ 94/02/15 کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارشخودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو ( موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 82/4/10 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722ه مورخ 90/12/15 هیات محترم وزیران) اعلام می گردد.

نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نام خودرو-گروه خودرو مدل خودرو-نوع گیربکس نوع مدل موتور-حجم موتور
SUZUKI SUZUKI
MOTOR COTPORATION
سواری
M1
KIZASHI

(A/T)

SUZUKI
J24B
2393CC
مجوز سازمان محیط زیست شماره 5990 مورخ 93/11/25
مجوز سازمان استاندارد شماره 6620 مورخ 94/2/6
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 9006074535 مورخ 94/3/20 تا 96/1/11 معتبر است.

ضوابط فنی واردات خودروی سواری AUDI AG

94/210/21209 مورخ 1394/04/09   دانلود بخشنامه
جناب آقای عسگری
مدیر مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
با سلام

به پیوست تصویر نامه شماره 60/78722 به تاریخ 1394/03/31 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص خودرو سواری قابل ورود با نشان تجاری AUDI به شرح مندرج در نامه فوق الذکر با رعایت کامل ضوابط و مقررات مربوطه و رعایت سایر مقررات جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

شماره 60/78722 تاریخ 1394/03/31
جناب آقای حسینی
مدیرکل مجترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران
سلام

با احترام، به پیوست تصویر گواهی فعالیت نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت بهار خودرو نماینده رسمی AUDI کشور آلمان در ایران، ارسال می گردد. لذا مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو ( موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 82/4/10 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722ه مورخ 90/12/15 هیات محترم وزیران) اعلام می گردد.

نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نام خودرو-گروه خودرو مدل خودرو-نوع گیربکس نوع مدل موتور-حجم موتور
AUDI AUD AG
 
سواری
M1
AG Q5

(A/T)

AUDI 2.0
TFSI
1984CC
مجوز سازمان محیط زیست شماره 826 مورخ 94/2/20
مجوز سازمان استاندارد شماره 18800 مورخ 94/3/27
گواهی فعالیت نمایندگی شماره 9005956038 مورخ 93/1213 تا 98/6/15 معتبر است.

 

ضوابط فنی واردات خودروی میتسوبیشی هیبریدی M1

94/210/19809 مورخ 1394/04/02   دانلود بخشنامه
جناب آقای عسگری
مدیر مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
با سلام
به پیوست تصویر نامه شماره 60/68976 به تاریخ 1394/03/18 دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه در خصوص خودرو سواری قابل ورود با نشان تجاری Mitsubishi به شرح مندرج در نامه فوق الذکر با رعایت کامل ضوابط و مقررات مربوطه و رعایت سایر مقررات جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.
سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات

شماره 68976/60 تاریخ 1394/03/18
جناب آقای حسینی
مدیرکل مجترم دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران
سلام

با احترام، به پیوست تصویر گواهی فعالیت نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت آرین موتور پایا نماینده رسمی MITSUBISHI کشور ژاپن در ایران، ارسال می گردد. لذا مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو ( موضوع مصوبه شماره 18758/ت28817 مورخ 82/4/10 و اصلاحیه شماره 247297/ت47722ه مورخ 90/12/15 هیات محترم وزیران) اعلام می گردد.

نشان تجاری نام شرکت تولید کننده نام خودرو-گروه خودرو مدل خودرو-نوع گیربکس نوع مدل موتور-حجم موتور
MITSUBISHI MITSUBISHI
MOTOR COTPORATION
سواری هیبریدی
M1
OUTLANDER PHEV MITSUBISHI
4B11
1998CC

امیر حسین قناتی
مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه

ضوابط واردات خودرو جانبازی و معلولین

شماره : ۹۴/۲۱۰/۱۵۲۱۵ ……………………. تاریخ : ۱۳۹۴/۰۳/۱۲
جناب آقای عسگری
مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه – گمرک ایران
با سلام

به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۲۷۶ مورخ ۹۴/۰۳/۰۹ سازمان ملی استاندارد ایران در خصوص اخذ استاندارد اجباری و ارائه تایید نوع برای واردات خودروهای جانبازان ۷۰% و معلولین ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمرکات اجرایی ابلاغ نمایند. ضمنا خاطر نشان می سازد پیرامون خودروهای وارداتی توسط ورزشکاران از سازمان مزبور استعلام گردیده که به محض حصول نتیجه مراتب اعلام خواهد شد.

سید عباس حسینی
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات
نامه سازمان استاندارد به سازمان توسعه تجارت ایران

موضوع : واردات خودرو توسط جانبازان هفتاد درصد و معلولین
با سلام و احترام

همانگونه که مستحضر هستید با استناد به مصوبه های ۲۰۴۴۰۸/ت۴۱۷۱۷ه و ۲۰۴۴۱۹/ت۴۱۸۲۹ه مورخ ۸۷/۱۱/۰۷ رعایت ضوابط فنی واردات خودرو و مصوب ۸۲/۴/۱۰ برای خودروهای وارداتی توسط جانبازان هفتاد درصد و علولین الزامی نیست.
از طرفی طبق ماده ۲ قانون ارتقاء کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی مورخ ۸۹/۳/۱۰ وزارت صنایع و معادن مکلف است از طریق سازمان ملی استاندارد، نسبه به اجرای کامل استانداردهای اجباری پنجاه و یک گانه برای واردات خودرو اقدام نماید و طبق تبصره ۱ ذیل همان ماده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است خودروهایی را شماره گذاری کند که تاییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را اخذ نموده باشند. نظر به اینکه تاریخ تصویب قانون پس از تاریخ آیین نامه ضوابط فنی خودرو است لذا رعایت قانون اولی بر ضوابط فنی واردات خودرو بوده و خودروهای وارداتی توسط جانبازان هفتاد درصد و معلولین نیز مشمول مقررات استاندارد اجباری هستند و اخذ گواهی تایید نوع برای خوردوهای وارداتی الزامی است.

لذا خواهشمند است دستور فرمایید از ثبت سفارش آندسته از خوردوهایی که از این سازمان دارای گواهی تایید نوع نمی باشند ممانعت بعمل آید.
محمدرضا ممدوحی
معاون ارزیابی کیفیت

گروه بخشنامه واردات
عنوان بخشنامه بخشنامه ضوابط واردات خودرو جانبازی و معلولین (خرداد ۹۴)
تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۲
شماره بخشنامه ۹۴/۲۱۰/۱۵۲۱۵
مرجع صدور دفتر مقررات صادرات و واردات
تصویر بخشنامه دانلود فایل

ضوابط واردات بیل مکانیکی و خودرو STRONG , BMW، CHANGAN، LIUGONG، AMIG

تاریخ: ۱۲/۱۱/۱۳۹۳
شماره بخشنامه: ۱۷۱۵۴۰/۹۳/۱۶۸۰۸۶/۱۱۳/۷۳/۴۰۸
بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ مشخصات خودروهای قابل ورود با نشان های تجاری DAF،BMW، CHANGAN، LIUGONG، AMIG، STRONG، JCM

با سلام و احترام-به پیوست تصویر نامه شماره ۴۹۲۱۸/۲۱۰/۹۳ مورخ ۹/۹/۹۳ اداره کل مقررات صادرات و واردات به انضمام تصویر نامه های شماره ۱۸۴۶۰۷/۶۰ و ۱۸۴۶۱۳/۶۰ و ۱۸۴۶۱۱/۶۰ و ۱۸۴۶۵۰/۶۰ و ۱۸۴۶۳۴/۶۰ و ۱۸۴۴۷۸/۶۰ مورخ ۲/۹/۹۳ دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه موضوع خودروهای قابل ورود با نشان های تجاری DAF هلند و BMWآلمان و CHANGAN، LIUGONG، AMIG، STRONG، JCM چین به شرح مندرج در نامه های فوق الذکر ارسال می گردد.خواهشمند است دستور فرمایید پس از ارائه ثبت سفارش معتبر و انطباق آن با خودروهای وارده با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول نمایند.بدیهی است بخشنامه موصوف جهت اقدام گمرکات اختصاصی خودرو بوده و برای سایر گمرکات اجرایی صرفاً جهت اطلاع می باشد.

فرود عسگری – مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه
 
*متن نامه های شماره ۱۸۴۶۰۷/۶۰ و ۱۸۴۶۱۳/۶۰ و ۱۸۴۶۱۱/۶۰ و ۱۸۴۶۵۰/۶۰ و ۱۸۴۶۳۴/۶۰ و ۱۸۴۴۷۸/۶۰ مورخ ۲/۹/۹۳ دفتر صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه به شرح زیر است:
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت ایران
سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت کامل پیله ور آریا نماینده رسمی برند STRONG، JCM کشور چین در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۷/۸/۹۳ کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی و معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷ مورخ ۱۰/۴/۸۲ و اصلاحیه شماره ۲۴۷۲۹۷/ت۴۷۷۲۲هـ مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:

نشان تجاری نام شرکت تولیدکننده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
STRONG،JCM STRONG CONSTRUCTION MACHINERY CO بیل مکانیکی D921 CUMMINS 6BTA 5.9C
بیل مکانیکی
چرخ زنجیری
D906JCM YANMAR 4TNV94L-SYU

 

مجوز سازمان استاندارد شماره ۵۳۲۱۲ مورخ ۱۴/۷/۹۳ و شماره ۵۲۵۸۸ مورخ ۱۲/۷/۹۳
گواهی فعالیت نمایندگی شماره ۹۰۰۵۷۰۹۵۵۹ مورخ ۲۴/۸/۹۳ تا ۱۰/۰۶/۹۶ معتبر است.

امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه
 
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت ایران

سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت حفار ماشین شیراز نماینده رسمی برند LIUGONG کشور چین در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۷/۸/۹۳ کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی و معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷ مورخ ۱۰/۴/۸۲ و اصلاحیه شماره ۲۴۷۲۹۷/ت۴۷۷۲۲هـ مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:

 

نشان تجاری نام شرکت تولیدکننده نوع ماشین مدل ماشین مدل موتور
LIUGONG GUANGXI LIUGONG MACHINERY بیل مکانیکی چرخ زنجیری D920CLG CUMMINS B5.9-C
D908CLG CUMMINS B3.3
D915CLG CUMMINS B3.9-C
مینی لودر A375CLG YANMAR 4NV98T-ZNLYS
A365CLG YANMAR 4TNV98-ZPLYS

 

مجوز سازمان استاندارد شماره ۵۸۴۸۱ مورخ ۵/۸/۹۳ و شماره ۶۰۶۹۱ مورخ ۱۴/۸/۹۳
گواهی فعالیت نمایندگی شماره ۲۲۲۰۰۰۱۱۲۶۱۴ مورخ ۲۱/۲/۹۳ تا ۱/۱۲/۹۳ معتبر است.

امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه
 
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت ایران

سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت اهورا صنعت ماشین نماینده رسمی برند AMIG کشور چین در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۷/۸/۹۳ کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش ماشین آلات راهسازی و معدنی مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷ مورخ ۱۰/۴/۸۲ و اصلاحیه شماره ۲۴۷۲۹۷/ت۴۷۷۲۲هـ مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:

نشان تجاری نام شرکت تولیدکننده نوع ماشین مدل ماشین نوع مدل موتور
AMIG LOFTY GLOBAL ENTERPRISE بیل مکانیکی چرخ زنجیری ۲۰۹AMIG YANMAR 4TNV94L
بکهو لودر ۴۱۲AMIG CUMMINS B3.3
بیل مکانیکی چرخ لاستیکی W202AMIG XINCHAI A498BZG
بیل مکانیکی چرخ زنجیری-لاستیکی D208AMIG XINCHAI A498BZG
دامپتراک ۶۶۰۰AMIG WECHAI WD415.49

 

مجوز سازمان استاندارد شماره ۶۲۳۲۰ مورخ ۲۱/۸/۹۳
گواهی فعالیت نمایندگی شماره ۲۲۲۰۰۰۸۰۱۷۴۴ مورخ ۶/۷/۹۳ تا ۳/۵/۹۸ معتبر است.

امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه
 
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت ایران

سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت مهندسی بازرگانی خودرو سایپا نماینده رسمی برندCHANGAN کشور چین در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۷/۸/۹۳ کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷ مورخ ۱۰/۴/۸۲ و اصلاحیه شماره ۲۴۷۲۹۷/ت۴۷۷۲۲هـ مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:

 

نشان تجاری نام شرکت تولیدکننده نوع خودرو-گروهخودرو مدل خودرو-نوع گیربکس نوع مدل موتور-حجم موتور
CHANGAN CHANGAN INTERNATIONAL CORPORATION سواریM1 CS35 (HATCHBACK) (A/T)(M/T) JL478QEE (1598CC)
EADO(SEDAN) (A/T)(M/T) JL478QEA (1598CC)
مجوز سازمان محیط زیست شماره ۳۷۰۲ مورخ ۱۷/۸/۹۳
مجوز سازمان استاندارد شماره ۵۹۷۲۹ مورخ ۱۰/۸/۹۳
گواهی فعالیت نمایندگی شماره ۹۰۰۵۱۴۱۷۱۳ مورخ ۸/۷/۹۳ تا ۸/۷/۹۴ معتبر است.

امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت ایران

سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت پرشیا خودرو نماینده رسمی برند BMW کشور آلمان در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۷/۸/۹۳ کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷ مورخ ۱۰/۴/۸۲ و اصلاحیه شماره ۲۴۷۲۹۷/ت۴۷۷۲۲هـ مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:

نشان تجاری نام شرکت تولیدکننده نوع خودرو-گروهخودرو مدل خودرو-نوع گیربکس نوع مدل موتور-حجم موتور
BMW BMW سواری(M1) X42Aj Xdrive(WAGON)(A/T) N20B20A (1997CC)
۳۲Aj GRANTURISMO (STATION WAGON) (LIFTBACK) (A/T)
۲۲۰j (coupe)(A/T)
۴۲۰j (coupe)(A/T) N20B20 (1997CC)
۴۲۰j (GRAN)(COUPE) (WAGON) (LIFTBACK) (A/T)
۴۲Aj (CABRIO CONVERTIBLE)(A/T) N20B20A (1997CC)
۴۲Aj (GRAN COUPE)(WAGON) (LIFTBACK) (A/T)

 

مجوز سازمان محیط زیست شماره ۱۵۹۰ مورخ ۲۴/۴/۹۳
مجوز سازمان استاندارد شماره ۳۶۱۰۶ مورخ ۱۵/۵/۹۳
گواهی فعالیت نمایندگی شماره ۰۰۵۴۶۲۰۸ مورخ ۱۰/۸/۹۳ تا ۹/۵/۹۵ معتبر است.

امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه
جناب آقای حسینی-مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات و واردات-سازمان توسعه تجارت ایران

سلام علیکم-با احترام به پیوست روگرفت گواهی نمایندگی و مجوزهای واردات خودرو مطابق مشخصات جدول زیر به نام شرکت فاروب زمان نماینده رسمی برند DAF کشور هلند در ایران، ارسال می گردد.با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۷/۸/۹۳ کمیته ضوابط فنی واردات خودرو، مراتب جهت اقدام مقتضی در زمینه ثبت سفارش خودرو مورد اشاره برابر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره ۱۸۷۵۸/ت۲۸۸۱۷ مورخ ۱۰/۴/۸۲ و اصلاحیه شماره ۲۴۷۲۹۷/ت۴۷۷۲۲هـ مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ هیأت محترم وزیران) اعلام می گردد:

نشان تجاری نام شرکت تولیدکننده نوع خودرو-گروهخودرو مدل خودرو-نوع گیربکس نوع مدل موتور-حجم موتور
DAF GENIUS MARKETING B.V کشنده DAF XF105
(تیپ ۳EN4H)
(M/T)(A/T)
۳U340MX

 

مجوز سازمان محیط زیست شماره ۱۵۲۲ مورخ ۲۱/۴/۹۳
مجوز سازمان استاندارد شماره ۵۴۵۶۶ مورخ ۱۹/۷/۹۳
گواهی فعالیت نمایندگی شماره ۲۲۲۰۰۰۷۷۳۲۵۵ مورخ ۳/۱۰/۹۲ تا ۴/۱۰/۹۳ معتبر است.

امیرحسین قناتی-مدیر کل صنایع خودرو و نیرو محرکه